Parenteel van Pieter (Hayes) SWART


 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\ZWART
Datum:26-01-2018
Selectie:'Personen in parenteel van Pieter (Hayes) SWART [289]'
Sortering:Per tak

I.1    Pieter (Hayes) SWART, schoolmeester, geboren op 01-01-1633, overleden op 08-04-1698 te Oosternijkerk op 65-jarige leeftijd. Was naast schoolmeester ook dorpsrechter te Oosternijkerk.Waarschijnlijk afkomstig uit Holwerd, uit een schoolmeestersfamilie. Had een broer Jan, schoolmeester, notaris publicus in Holwerd en een broer Tjeerd, schoolmeester te Lioessens.Tjeerd laat op 5 juni 1712 kind dopen: Baukje. Er wordt geen naam van de moeder vermeld.
Ondertrouwd (1) te dokkum, gehuwd op 40-jarige leeftijd op 29-10-1673 te Dokkum met Roelifke PIETERS. Volgens trouwakte nr.885 was zij timmermans weduwe van Jan Clasen uit Dokkum.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 25-05-1683 te Oosternijkerk met Jancke RIENKS, overleden circa 1732 te Oosternijkerk.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Haye PIETERS (zie II.1).

II.1    Haye PIETERS, geboren op 01-01-1684 te Oosternijkerk. Woont in 1732 te Oosternijkerk. Haye Pieters laat kind dopen op 9 maart 1732. Op 27 maart 1732 betaalt hij turf, die de armvoogden aan zijn moeder Jancke Rienks, voorgeschoten hadden. Verder over hem niets bekend. Zoon van Pieter (Hayes) SWART (zie I.1) en Jancke RIENKS.
Kind:
   1.  Pieter HAYES (zie III.1).

III.1    Pieter HAYES, arbeider, gedoopt op 09-03-1732 te Oosternijkerk, overleden op 01-01-1781 te Oosternijkerk op 48-jarige leeftijd. Huurde een huis met land van Rienk (Pieters) Swart (1754-1781) en van zijn schoonzoon Hendrik Berends Ronnner (1759-1764), beide wonende Dokkum.
Pieter is arm geworden; de diaconie betaalde naast de medicijnen en de begrafeniskosten van zijn overleden vrouw Sjoukje, die bijna een halfjaar ziek geweest is. Ook het schoolgeld voor zijn oudste kind en het loon voor zijn huishoudelijke hulp.
Zelf was hij waarschijnlijk ook ziek geworden. Als hij later met zijn huishoudster Djoeke trouwt, krijgen zij een kind; de diaconie betaalt een nieuw pak kleren voor de doop. Later komt Pieter wat in beter doen; de steun die hij in 1768 ontvangen had moet hij terugbetaald hebben. De onkosten bij het overlijden van zijn 2e vrouw Djoeke moet hij zelf betaald hebben. Pieter was van 1777-1779 ouderling. Zoon van Haye PIETERS (zie II.1).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 08-04-1759 te Oosternijkerk met Sjoukjen N.N. Geboren nn-nn-nn, overleden nn-nn-1768 te Oosternijkerk.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 06-11-1768 te Oosternijkerk met Dieuwke (Dyuke) ANNES, dienstmeisje, geboren nn-nn-nn, overleden nn-nn-1771 te Oosternijkerk. Tjerk Annes was de vader van Djoeke.
Gehuwd (3) op 39-jarige leeftijd op 01-12-1771 te Oosternijkerk met Maaike EVERTS, dienstmeisje, geboren nn-nn-nn, overleden op 24-05-1780 te Oosternijkerk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Luitske PIETERS (zie IV.2).
   2.  Dirk (Pieters) SWART (zie IV.3).
   3.  Haaije PIETERS. Was tweeling met Joukje. Gedoopt op 04-01-1767 te Oosternijkerk, overleden voor 1776.
   4.  Joukje (Pieters) HAYES. Was tweeling met Haye. Gedoopt op 04-01-1767 te Oosternijkerk, overleden op 04-01-1767 te Oosternijkerk, 0 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Anne (Pieters) de JONG, gardenier, geboren op 03-07-1769 te Oosternijkerk, gedoopt op 04-07-1769 te Oosternijkerk. Deed op 25 mei 1809 belijdenis van zijn geloof te Oosternijkerk. Overleden op 20-05-1826 om 11.00 uur te Oosternijkerk op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-05-1797 te Oosternijkerk met Sjoukjen (Tjerks) GRAAF, 23 jaar oud, geboren op 10-03-1774 te Morra, gedoopt op 01-04-1774 te Ee, overleden op 04-05-1824 om 09.00 uur te Oosternijkerk op 50-jarige leeftijd. Moeder heette Klaaske Douwes, vader Tjerks Teekes of Takes.
Uit het derde huwelijk:
   6.  Beitske PIETERS, geboren op 27-10-1772 te Oosternijkerk, gedoopt op 15-11-1772 te Oosternijkerk, overleden voor 1816 te Morra.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-05-1797 te Oosternijkerk met Anne (Tammes) VAL, 27 jaar oud, geboren op 18-03-1770 te Morra, overleden op 23-12-1822 om 04.00 uur te Niawier op 52-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren.
1.Iebeltje geboren 26 februari 1798 Oosternijkerk en daar gedoopt op 25 maart 1798. Iebeltje is getrouwd op 8 mei 1828 met Jacob K.Braaksma,boerenarbeider, 23 jaar. Zijn ouders waren Kornelis andries Braaksma en Jantje Romkes. Iebeltje is overleden 20 juni 1844 te
Oostdongeradeel.
Iebeltje had voor haar huwelijk al een dochter: Beitske geboren 6 september 1825, die overleed op 2 jarige leeftijd op 10 juli 1828, 04.00 uur blad 23
In de overlijdensakte staat een onechte dochter van Iebeltje.
Uit dit huwelijk zijn geboren: Kornelis op 5 februari 1829, akte 26 Oostdongeradeel, hij was getrouwd 15-05-1863, akte 20 met Sibbeltje (Siegers) Kloostra, oud 23 jaar geboren te Niawier.Zij is overleden 03-01-1869, 14.00 uur te Niawier, akte B1.
Kornelis is overleden op 9 juli 1908 akte 72 Oostdongeradeel.
Beitske geboren op 17 februari 1831, akte 24 Oostdongeradeel en overleden op 19 augustus 1831, blad 22 Oostdongeradeel.
Anne geboren op 11 september 1832, blad 54 Westdongeradeel, is ongehuwd gebleven en overleden op 6 februari 1912 Oostdongeradeel, akte 17.
Jan geboren op 23 november 1834, akte 181 Westdongeradeel en daar op 5 januari 1935, blad 1 overleden.
2.Maaike geboren 16 november 1800 Morra en daar gedoopt op 14 december 1800. Overleden op 2 april 1818, blad 7, Oosternijkerk
3.Pieter geboren 19 oktober 1803 Morra en daar gedoopt op 13 november 1803.Was boerenknecht bij Sytsma Morra. Pieter is overleden op 6 juli 1847 Oostdongeradeel.
4.Grietje geboren 2 juli 1807 Morra en daar gedoopt op 26 juli 1807, overleden 30 augustus 1807.
Anne was de jongste uit een gezin met 5 kinderen. Zijn vader heette Einte, zijn moeder was Iebeltje Gerrits.
Na het overlijden van Beitske hertrouwt Anne met Trijntje Goves/Goffes op 10 mei 1816 Metslawier, akte 7.Zij was weduwe van Hilbrand Oedzes Dijkstra.
Trijntje is overleden 30 mei 1828, 12 uur, blad 19 te Niawier.
   7.  Haaije PIETERS (zie IV.13).
   8.  Evertje (Pieters) ZWART (zie IV.16).

IV.2    Luitske PIETERS, gedoopt op 01-03-1761 te Oosternijkerk, overleden op 16-07-1820 om 23.00 uur te Niawier op 59-jarige leeftijd. Doet op 5 mei 1811 belijdenis van haar geloof. Dochter van Pieter HAYES (zie III.1) en Sjoukjen N.N.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-05-1787 te Oostdongeradeel met Douwe (Jakobs) JOUSTRA, 30 jaar oud, arbeider, geboren op 01-01-1757 te Jouswier Oostdongeradeel, overleden op 08-09-1819 om 16.00 uur te Oosternijkerk op 62-jarige leeftijd. Zijn ouders waren Jacob Jans en Hentje Pieters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (Douwes) JOUSTRA, boerenknecht, geboren op 23-04-1788 te Niawier, gedoopt op 27-04-1788 te Niawier, overleden op 05-06-1820 om 16.00 uur te Niawier op 32-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   2.  Jacob (Douwes) JOUSTRA (zie V.2).

V.2    Jacob (Douwes) JOUSTRA, geboren op 02-08-1794 te Oostdonderadeel, Nijkerk, gedoopt op 24-08-1794 te Oosternijkerk, overleden op 15-04-1847 om 03.00 uur te Niawier op 52-jarige leeftijd, zoon van Douwe (Jakobs) JOUSTRA, arbeider, en Luitske PIETERS (zie IV.2).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-05-1820 te Oostdongeradeel met Korneliske (Eintes) BERGHUISTRA, 34 jaar oud, geboren op 13-12-1785 te Oosternijkerk, gedoopt op 03-01-1786 te Ee, overleden op 10-02-1848 om 11.00 uur te Betterwird op 62-jarige leeftijd. Bij overlijden wordt achternaam Bergema gebruikt! Haar ouders waren Eint (Lolkes) Bergema en Dienke Dirks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Luitske (Jacobs) JOUSTRA, geboren op 15-04-1822 om 03.00 uur te Niawier, overleden op 13-02-1891 om 07.30 uur te Hantumhuizen op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 25-05-1858 te Westdongeradeel met Sjoerd (Ulbus) POSTHUMUS, 28 jaar oud, gardenier, geboren op 06-08-1829 om 20.30 uur te Hantumhuizen, overleden op 10-07-1890 om 18.00 uur te Hantumhuizen op 60-jarige leeftijd. Zijn ouders waren: Ulbe (Klazes) Posthumus en Renske Eintes Berghuis.

IV.3    Dirk (Pieters) SWART, slager/koopman, geboren op 07-01-1764 te Oosternijkerk, gedoopt op 08-01-1764 te Oosternijkerk, overleden op 17-11-1831 om 13.00 uur te Oosternijkerk op 67-jarige leeftijd. Had een sober bestaan, leverde geregeld schapenvlees en vet aan de diaconie voor de armen, soms ook wel aardappels en bonen. Wordt ook gardenier genoemd. Huurde waarschijnlijk enige grond. Nam op 20 november 1811 bij protocol de familienaam "SWART " aan. Volgens zijn handtekening in een acte van de burgerlijkestand schreef hij zelf zijn naam als Swart. Ook in andere officieële stukken werd de familienaam in deze tijd trouwens aldus gespeld.
Familienamen 1811. Heeft belijdenis gedaan op 14 mei 1819. Zoon van Pieter HAYES (zie III.1) en Sjoukjen N.N.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 24-05-1789 te Oosternijkerk met Trijntje SAPES, 23 jaar oud, geboren op 23-02-1766 te Metslawier, gedoopt op 23-02-1766 te Oostdongeradeel, overleden voor 1795.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 21-02-1795 te Oosternijkerk met Jeltje (Andries) VEENDORP, 22 jaar oud, geboren op 11-06-1772 te Veenwouden, gedoopt op 12-07-1772 te Veenwouden, overleden op 05-07-1806 te Oosternijkerk op 34-jarige leeftijd, dochter van Andries (Douwes) VEENDORP en Seelie (Seeltje) GERRITS, 1821 arbeidster te Grootegast.
Gehuwd (3) op 44-jarige leeftijd op 03-04-1808 te Oosternijkerk met Gertje (Andries) VEENDORP, 22 jaar oud, geboren op 01-01-1786 te Oosternijkerk, overleden op 08-11-1832 om 10.00 uur te Oosternijkerk op 46-jarige leeftijd, dochter van Andries (Douwes) VEENDORP en Seelie (Seeltje) GERRITS, 1821 arbeidster te Grootegast.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter (Dirks) ZWART (zie V.4).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Andries (Dirks) SWART (zie V.7).
   3.  Douwe (Dirks) SWART (zie V.9).
   4.  Joukje (Dirks) SWART (zie V.12).
Uit het derde huwelijk:
   5.  Jacob (Dirks) SWART, geboren op 17-10-1808 te Oosternijkerk, gedoopt op 06-11-1808 te Oosternijkerk, overleden op 01-11-1808 te Burum, 15 dagen oud.
   6.  Trijntje (Dirks) ZWART (zie V.15).

V.4    Pieter (Dirks) ZWART, gardenier/slager, geboren op 15-10-1791 te Lioessens, gedoopt op 30-10-1791 te Lioessens, overleden op 16-10-1858 om 23.00 uur te Oosternijkerk op 67-jarige leeftijd. Deed belijdenis op 13 mei 18 Tzummarum, zoon van Dirk (Pieters) SWART (zie IV.3) en Trijntje SAPES.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 18-05-1820 te Oostdongeradeel met Antje (Renzes) WEIDENAAR, 19 jaar oud, naaister, geboren op 29-10-1800 te Oosternijkerk, gedoopt op 23-11-1800 te Oosternijkerk, overleden op 17-01-1823 om 09.00 uur te Oosternijkerk op 22-jarige leeftijd, zuster van Trijntje Renzes Weidenaar, dochter van Renze (Sapes) WEIDENAAR, gardenier, en Aaltje HESSELS.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 20-06-1828 te Oostdongeradeel met Sijke (Jans) SCHEEPSTRA, 32 jaar oud, geboren op 10-10-1795 te Oosternijkerk (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 03-12-1873 om 11.00 uur te Oosternijkerk op 78-jarige leeftijd, ouders waren: Jan Daniëls Scheepstra en Zijke Lieuwes Hoekstra.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antje (Pieters) SWART, geboren op 03-01-1823 om 06.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 14-03-1823 om 19.00 uur te Oosternijkerk, 70 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Trijntje (Pieters) ZWART (zie VI.5).

VI.5    Trijntje (Pieters) ZWART, geboren op 12-05-1829 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 14-06-1829 te Oosternijkerk, overleden op 02-07-1908 om 14.30 uur te Morra op 79-jarige leeftijd, dochter van Pieter (Dirks) ZWART (zie V.4) en Sijke (Jans) SCHEEPSTRA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1856 te Oostdongeradeel met Abe (Douwes) HOLWERDA, 31 jaar oud, arbeider, geboren op 15-11-1824 om 20.00 uur te Metslawier (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 15-07-1868 om 18.00 uur te Oosternijkerk op 43-jarige leeftijd, zoon van Douwe(Jans) HOLWERDA, koopman, en Renske (Jans) VLASTRA, dienstmeisje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijke (Abes) HOLWERDA (zie VII.2).
   2.  Douwe (Abes) (Donald) HOLWERDA, geboren op 24-09-1858 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt (Ned. Herv.) op 28-11-1858 te Oosternijkerk. Is in 1881 met "onbekende bestemming" naar Amerika vertrokken. Volgens gegevens Ancestry is Douwe vertrokken vanuit Rotterdam met schip Pieter Caland en in New York gearriveerd 21 maart 1881. Had als beroep farmer. Perminente vergunning gevraagd. Overleden op 07-02-1934 te Evergreen Park Cook Illenois op 75-jarige leeftijd, begraven op 10-02-1934 te 119 Kedgie Worth Cook Oak Hill cemetery.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-04-1882 te Cook Illinois USA met Sieuke (Jitzes) de JONG, 21 jaar oud, geboren op 23-05-1860 om 22.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 27-03-1896 te Chicago Cook Illenois op 35-jarige leeftijd, begraven op 31-03-1896 te MT Greenwood Chicago. Ouders: Jitze (Kornelis) de Jong en Grietje (Ouwes) Talsma.

VII.2    Sijke (Abes) HOLWERDA, arbeidster, geboren op 24-02-1857 om 21.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 03-05-1857, overleden op 25-07-1937 om 04.00 uur te Lioessens op 80-jarige leeftijd, dochter van Abe (Douwes) HOLWERDA, arbeider, en Trijntje (Pieters) ZWART (zie VI.5).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-05-1878 te Metslawier; Oostdongeradeel. Moeder van Sijke was bij hun huwelijk al overleden. Echtgenoot is Wiebe (Meinderts) de JONG, 22 jaar oud, geboren op 03-08-1855 om 01.30 uur te Lioessens, overleden op 26-02-1942 om 15.00 uur te Lioessens op 86-jarige leeftijd. Volgens archief vind ik de volgende gegevens van kinderen:
Meindert geboren 4 november 1882 Lioessens, akte blad 66.Overleden 30-04-1886 te Lioessens 19.00 uur, akte 71.
Abe geboren 4 december 1880 Oostdongeradeel akte 188. Getrouwd op 20 juni 1912, akte 18 Oostdongeradeel met Doutje Triemstra, geboren 28 december 1887, akte 203 Oostdongeradeel.Abe is overleden in 1973.Doutje is overleden 08-05-1979 te Bolsward.Beide zijn begraven in Bolsward. Ouders van Wiebe waren: Meindert (Jans) de Jong en Sytske (Wiebes) Jeltema.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Wiebes) de JONG, geboren op 26-06-1879 om 21.00 uur te Lioessens, overleden op 01-12-1964 te Lioessens op 85-jarige leeftijd, begraven op 05-12-1964 te Lioessens.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-05-1901 te Oostdongeradeel met Jan (Doedes) DOUMA, 24 jaar oud, geboren op 02-05-1877 om 08.00 uur te Paesens, overleden op 20-01-1966 te Lioessens op 88-jarige leeftijd, begraven te Lioessens. Ouders Doede (Jilts) Douma en Jelske (Sjoukes) Luinstra.

V.7    Andries (Dirks) SWART, boer, geboren op 16-11-1796 te Oosternijkerk, gedoopt op 04-12-1796 te Oosternijkerk, overleden op 07-06-1849 om 08.00 uur te Oosternijkerk op 52-jarige leeftijd. Als boer wist hij langzamerhand land te verwerven in de 30e-jaren, zodat hij bij zijn dood 27½ pondemaat in bezit had. Maar hiervoor had hij geld moeten lenen, het meest bij de notaris in Metslawier aan wie hij bijna f.2000.00 schuldig was.
Het waren slechte jaren van 1845-1849 (aardappelziekte). Bij zijn dood was er actief f.3343.00 en passief f.4532.00. De notaris had het lot van de weduwe en haar 9 kinderen in handen. Hij achtte de weduwe flink genoeg om het bedrijf voort te zetten.
De oudste zoon Dirk, toen 19 jaar, hielp zijn moeder en is op het bedrijf gebleven tot hij 42 jaar oud trouwde. De andere broers en zusters waren intussen getrouwd op de jongste na, Pieter. Toen Durk trouwde nam Pieter de leiding van moeders bedrijf over in 1871. Hij was toen 25 jaar. In 1885 is hij getrouwd. Hij bleef op de boerderij wonen. Zijn moeder ging in het dorp wonen.De kinderen van Andries werden bij de burgerlijkestand ingeschreven met de familienaam "ZWART"; een geval van hypercorrectie.
In 1814, na de val van Napoleon, moet hij (met zijn broer?) de eerste geweest zijn die in Oosternijkerk oranje droeg en aldus in de kerk verscheen. Dit was den predikant Ds. Russingh niet naar den zin, die tegen den vader zei: Dirk Pieters, jou zoon is mij een ergernis.
Hij had een goede stem en zong gaarne des avonds bij de haard met zijn kinderen. Wel was hij lichamelijk zeer sterk maar nog vrij jong kreeg hij een tuberculeuze verzwering die ten slotte de dood veroorzaakte.
Zijn vrouw Trijntje, was het eerste meisje waarmee hij verkering had. Toen hij haar de eerste zondagavond wilde gaan bezoeken kwam hij haar onderweg tegen. Zij vroeg: live scoésto hinne? Ik scoe nei dy ta! Zoon van Dirk (Pieters) SWART (zie IV.3) en Jeltje (Andries) VEENDORP.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20-05-1825 te Oostdongeradeel met Trijntje (Renses) WEIDENAAR, 21 jaar oud, naaister, geboren op 04-02-1804 te Oosternijkerk, gedoopt op 26-02-1804 te Oosternijkerk, overleden op 17-06-1889 om 09.30 uur te Oosternijkerk op 85-jarige leeftijd. Toen Trijntje nog een klein kind was speelde ze met een vriendinnetje even buiten het dorp. Al spelende raakte zij onverwacht in een diepe sloot, waar ze niet meer uit kon komen. Haar speelmakkertje was nog te jong om te beseffen wat er geschied was. Ze liep terug naar het dorp al zingende:Rins Sape Nynke leit yn é sleat. Hierdoor op het geval opmerkzaam gemaakt, konden de in de buurt wonende de kleine drenkeling nog juist op tijd redden. Dochter van Renze (Sapes) WEIDENAAR, gardenier, en Aaltje HESSELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (Andries) ZWART, landbouwer, geboren op 17-01-1826 te Oosternijkerk, overleden op 22-09-1826 te Oosternijkerk, 248 dagen oud.
   2.  Aaltje (Andries) SWART (zie VI.8).
   3.  Dirk (Andries) ZWART (zie VI.9).
   4.  Renze (Andries) ZWART, geboren op 03-04-1832 om 23.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 29-04-1832 te Oosternijkerk, overleden op 09-05-1832 om 05.00 uur te Oosternijkerk, 36 dagen oud.
   5.  Jeltje (Andries) ZWART (zie VI.13).
   6.  Renze (Andries) ZWART, landbouwer, geboren op 17-02-1835 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 23-03-1835 te Oosternijkerk, overleden op 25-03-1837 om 03.00 uur te Oosternijkerk op 2-jarige leeftijd.
   7.  Renze (Andries) ZWART (zie VI.15).
   8.  Antje (Andries) ZWART, geboren op 16-11-1838 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 30-12-1839 te Oosternijkerk, overleden op 11-03-1913 om 18.00 uur te Oosternijkerk op 74-jarige leeftijd. Was verstandelijk niet helemaal volwaardig. Woonde sinds het 1e huwelijk van Pieter Andries Zwart met haar moeder in een huisje op" Boatehoeke" recht tegen over de weg naar Dokkum. Heeft nooit belijdenis van het geloof durven afleggen, maar was in al haar verstandelijke eenvoudigheid een vroom kind des Heeren. Ik (Dirk Pieters Zn) heb haar meermalen s'morgens als ik bij haar kwam, hardop horen bidden en psalmzingen o.a. "Geloofd zij God met diepst ontzag". Op haar sterfdag even voor haar dood vroeg haar broer Douwe haar: Ho is't'r mei Ane? Waarop haar rustig en welverzekerd antwoord luidde:"Ik gean nei hûs".Ongeveer in diezelfde tijd heeft zij mij tot 3x toe nog iets willen zeggen, wat ik helaas niet meer heb kunnen verstaan. Zij kwam, heel veel bij ons thuis en wij kwamen veel bij haar. Op ons speelgoed (hoepel,polsstok) paste ze voortreffelijk. En men moest niet aan "de bern fen us Pieter" komen, dan stond het er slecht voor. Ik heb in het laatst van haar leven elke morgen als dat nodig was turven voor haar van de zolder moeten halen en waarschijlijk wel meer moeten doen. Als ik niet op tijd was, kwam ze me wel halen. "Annermoie" zullen we nooit vergeten.Toen is ze ontbonden om met Christus te zijn "naar huis" gegaan! Ongehuwd.
   9.  Joukje (Andries) ZWART (zie VI.19).
   10.  Douwe (Andries) ZWART (zie VI.20).
   11.  Baatje (Andries) ZWART (zie VI.24).
   12.  Pieter (Andries) ZWART (zie VI.25).

VI.8    Aaltje (Andries) SWART, winkelierster te Ee. Geboren op 21-11-1827 om 05.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 16-12-1827 te Oosternijkerk, overleden op 13-05-1916 om 15.00 uur te Ee op 88-jarige leeftijd, dochter van Andries (Dirks) SWART (zie V.7) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1851 te Oostdongeradeel met Heine (Marks) POSTMA, 32 jaar oud, wagenmaker, geboren op 04-02-1819 om 03.00 uur te Wouterswoude, overleden op 27-02-1874 om 11.00 uur te Ee op 55-jarige leeftijd. Zijn ouders waren Mark (Heines) Postma en IJtje (Falks) Wester.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Heines POSTMA, geboren op 29-01-1853 om 07.00 uur te Akkerwoude, overleden op 20-07-1907 om 12.30 uur te Ee op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1877 te Metslawier Oostdongeradeel met Sijtze (Gosses) VISSER, 27 jaar oud, hofmeester op een stoomboot, geboren op 23-06-1849 te Ee, overleden op 23-07-1932 om 02.00 uur te Ee Oostdongeradeel op 83-jarige leeftijd. Ouders van Sijtzes waren: Gosse (Sytses) Visser en Antje (Engels) Dijkstra.
   2.  Mark (Heins) POSTMA, winkelier, geboren op 07-01-1855 om 23.30 uur te Ee, overleden op 12-07-1930 om 06.30 uur te Ee op 75-jarige leeftijd. Heeft lange reeks van jaren een kruideniers-lapkewinkel gehad in Ee. Bezocht met een groot pak (Mars) op de rug lopend verschillende klanten te Metslawier, Oosternijkerk, Lioessens, Paesens, Anjum enz. Zeer zuinig. Verwierf zich een aardig kapitaaltje. Zeer luidruchtig van spreken.Wat druk. Op kantje van normaal.In vrede ontslapen op hooge leeftijd.
   3.  IJttje (Heines) POSTMA, geboren op 29-06-1857 om 23.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 26-04-1859 om 18.00 uur te Oosternijkerk op 1-jarige leeftijd.
   4.  IJtje (Heines) POSTMA, naaister, geboren op 24-04-1859 om 13.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 18-08-1930 om 12.00 uur te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-07-1882 te Metslawier; Oostdongeradeel met Wijtze (Gosses) VISSER, 30 jaar oud, barbier, geboren op 05-09-1851 om 08.00 uur te Ee (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 08-12-1925 om 11.00 uur te Oostdongeradeel op 74-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn meerdere kinderen geboren o.a.Gosse, Hein, Anna, Jeltje, Aaltje, Trijntje. Gosse woonde later in Kollum. Hein is op ± 30 jarige leeftijd overleden, was idioot. Zijn Ned.Herv. gebleven; waarschijnlijk met de Doleantie niet overgegaan. Ouders van Wijtze waren :Gosse (Sytzes) Visser en Antje (Engels) Dijkstra.
   5.  Jeltje (Heines) POSTMA, geboren op 18-04-1861 om 09.00 uur te Ee, overleden op 07-04-1936 om 06.00 uur te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-08-1892 te Oostdongeradeel met Tjeerd (Renzes) ZWART, 24 jaar oud, leraar, geboren op 03-08-1868 om 13.00 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 18-11-1948 om 02.45 uur te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, begraven op 22-11-1948 te Oosternijkerk. Bij bureau voor genealogie advertentie gevonden als dankbetuiging bij hun huwelijk in 1892. Hij was toen onderwijzer aan de Chr. school te Anjum. Later tot aan zijn pensionering Hoofd der Chr. school te Zwijndrecht. Was daar ook ouderling. Degelijk figuur, zeer principieel. Woonde sinds zijn pensioen in Leeuwarden. Voor zover bekend zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren. Zijn vrouw was een volle nicht van hem. Zoon van Renze (Andries) ZWART (zie VI.15) en Antje (Tjeerds) SIJTSMA.
   6.  Anna (Heins) POSTMA, geboren op 22-02-1863 om 21.00 uur te Ee, overleden op 08-04-1936 om 11.00 uur te Anjum op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1891 te Oostdongeradeel met Jan (Harmen) DOUMA, 26 jaar oud, geboren op 04-07-1864 om 00.30 uur te Anjum, overleden op 22-05-1944 om 18.30 uur te Lioessens op 79-jarige leeftijd. Ouders waren Harmen (Gerbens) Douma en Trijntje (IJpes) Kingma.
   7.  Andries (Heins) POSTMA, arbeider, geboren op 25-10-1864 om 05.00 uur te Ee (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 02-05-1926 om 20.30 uur te Oostdongeradeel op 61-jarige leeftijd. Flinke principiële man. Ietje zelfbewust. Een keurig gelovig gezin. Uit dit huwelijk is een dochter Janke geboren op 31-08-1906 Ee. Janke overlijd op 27 jarige leeftijd te Leeuwarden, 06-08-1934, om 16.16 uur, akte A483 Was ongehuwd.
Is in militaire dienst geweest van 13 mei 1884 t/m 30 april 1891 (nr.51).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 29-05-1902 te Oostdongeradeel met Antje (Sjoerds) de GROOT, 36 jaar oud, winkelierster, geboren op 08-11-1865 om 12.30 uur te Westergeest, overleden op 28-02-1935 om 06.00 uur te Ee op 69-jarige leeftijd. Ouders zijn Sjoerd de Groot en Janke Smeding.

VI.9    Dirk (Andries) ZWART, graankoopman/boer, geboren op 22-08-1829 om 17.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 11-10-1829 te Oosternijkerk, overleden op 11-04-1909 om 15.30 uur te Oosternijkerk op 79-jarige leeftijd. In vroeger tijd althans vlas- en graankoopman en boer, woonde op Langgrouw. Krachtdadig bekeerd. Impulsief. In de 2e helft der 19e eeuw op de voorgrond tredende figuur op schoolgebied (voorzitter der schoolvereniging) en na de Doleantie ouderling bij de Geref. Kerk. Krachtige bidder. Wel de "bidjas" van Nijkerk genoemd. Eens stond het er financieel met de christelijke school te Nijkerk vrijwel hopeloos voor. Dirk (Andries) Zwart moet toen na verlof van den hoofdonderwijzer aan de kinderen de nood van de school hebben verteld en hen hebben gevraagd achter hun avondgebedje aan steeds te willen zeggen "Heere zegen onze Christelijke School". De kinderen beloofden dat en sindsdien heeft het er met de school nooit meer zoo wanhopig voorgestaan.Ongetwijfeld tot grote ergernis van het oude liberalisme, dat waar het kon, niets naliet om de christelijke school te Nijkerk de enige in de omtrek, dwars te zitten.(ons dikwijls verteld door Vader(P.A.Zwart). Had 2 stiefdochters. Zijn vrouw Dieuwke was weduwe van Binne Boelens. Zoon van Andries (Dirks) SWART (zie V.7) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 23-11-1871 te Oostdongeradeel met Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA, 32 jaar oud, geboren op 28-03-1839 om 22.00 uur te Ee, overleden op 15-01-1923 om 06.00 uur te Oosternijkerk op 83-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Ouders waren Meindert (Pieters) Meindertsma en Maaike (Eelkes) Idsardi. {Zij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-05-1865 te Oostdongeradeel met Binne (Johannes) BOELENS, 25 jaar oud, landbouwer, geboren op 27-04-1840 te Oostdongeradeel, overleden op 11-12-1869 om 23.00 uur te Oosternijkerk op 29-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren: Maaike geboren 3 mei 1866, blad 36 Oosternijkerk. Getrouwd op 17 mei 1888, akte 23 te Oostdongeradeel met Oeble Ypes Viersen, geboren 7 december 1859, blad 48 Oostdongeradeel en is overleden 10 februari 1947. Maaike is overleden 3 maart 1904 03.00 uur te Leeuwarden, akte A134.Maaike en Oeble zijn beide in Lioessens begraven.
Ouders van Oeble waren: Ype Oebeles Viersen en Antje Haijes Mennema.
Antje Viersen geboren 22 november 1889, akte 187 Drachten. Zij trouwt met Kornelis de Boer,geboren te Anjum 31-08-1890, 11 mei 1920, akte 23. Oostdongeradeel.Antje overleden 21-06-1975 en begraven in Anjum.Kornelis is overleden in juli 1983 te Metslawier.
Dieuwke Viersen geboren 10 april 1891, akte 75 Oostdongeradeel.Dieuwke is overleden 10-03-1973 en begraven te Anjum.
Ype Viersen geboren 26 februari 1893, akte 50 Oostdongeradeel. Hij trouwt 20 mei 1920, akte 44, Oostdongeradeel met Janke Brouwer, geboren 28-04-1899.Ype is overleden 09-09-1982 en begraven te Middenmeer, alg. begraafplaats.Zoon Oeble geboren 20-05-1926 Lioessens is overleden 28-01-2015 Swifterband, begraven alg. begraafplaats Dronten. Janke Brouwer is overleden 24-09-1976. Begraven Middenmeer alg. begraafplaats.
Binne Viersen geboren 10 augustus 1898, akte 143 Oostdongeradeel.Binne is overleden 21-07-1982 en begraven te Anjum.
Ouders waren: Johannes (Minnes) Boelens en Grietje (Binnes) Bloemsma.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Dirks) ZWART, geboren op 20-08-1872 om 03.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 20-02-1953 te Dordrecht op 80-jarige leeftijd, begraven op 25-02-1953 te Dordrecht.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 14-09-1905 te Oostdongeradeel met Willem (Derks) SCHEPEL, 26 jaar oud, predikant, geboren op 26-12-1878 om 19.00 uur te Appingendam (gezindte: gereformeerd), overleden op 14-03-1952 om 14.30 uur te Appingendam op 73-jarige leeftijd, begraven te Appingendam RUSTHOF. Uit dit huwelijk 8 kinderen geboren.
1.Dirk geboren 24-07-1906 Amsterdam.Is op 10 september 1966 overleden en op 14 september 1966 begraven in Heereveen.Was ongehuwd en wiskunde leraar.
2.Derk geboren 13-08-1907 Amsterdam.Is getrouwd met Wilhelmina Scheffelaar.Wonen in Australië.Derk Overleden 13-09-1990 in Nederland.
3.Klaas geboren 16-02-1909 Oostdongeradeel.Is getrouwd met Jannetje Jacomina Maria Wisse, geboren 5 maart 1913 te Dordrecht en overleden 3 juli 1992 te Dordrecht. Begraven op 8 juli 1992 te Helledoorn. Was sinds 26 november 1981 weduwe van Klaas Schepel.
4.Dieuke geboren 07-02-1910 Oostdongeradeel, akte 025.Is getrouwd met Antonius Fransiscus Schouten.geboren 08-02-1899 te Gorichem, overleden 20-08-1969 te Deventer en aldaar op de alg Begraafplaats begraven op 23-08-1969.Zij is in 1992 overleden.
5.Andries geboren 10-02-1912 Marum.Is getrouwd met Neeltje de Vries, geboren 02-08-1915 en overleden 01-07-1979.Andries is overleden 01-04-2002 te Groningen.Beiden zijn begraven op de begraafplaats de Boskamp in Assen.
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Willem, Lealke en Trijntje en waarschijnlijk een aangenomen dochter Hadassa Loopuit.
6.Grietje geboren 19-06-1913 Marum 13.00 uur akte 101, overleden 15-12-2007 te Zwolle.Begraven Kranenburgbegraafplaats te Zwolle
7.Janna geboren 27-09-1916 Marum, overleden 01-02-2000 te Zwolle.Eveneens begraven Kranenburgbegraafplaats te Zwolle.
8.Zwaantje geboren 05-10-1918 Marum.Overleden 21-04-2012 te wolpheze.
   2.  Zwaantje (Dirks) ZWART, geboren op 01-09-1874 om 09.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 21-11-1883 om 12.00 uur te Oosternijkerk op 9-jarige leeftijd.
   3.  Andries (Dirks) ZWART (zie VII.19).
   4.  Baukje (Dirks) ZWART, geboren op 20-10-1878 om 09.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 28-11-1879 om 04.00 uur te Oosternijkerk op 1-jarige leeftijd.
   5.  Meindert (Dirks) ZWART (zie VII.22).
   6.  Baukje (Dirks) ZWART, geboren op 09-07-1883 om 23.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 14-03-1894 om 14.00 uur te Oosternijkerk op 10-jarige leeftijd.

VII.19    Andries (Dirks) ZWART, landbouwer, geboren op 19-10-1876 om 20.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 23-09-1947 te Drachten op 70-jarige leeftijd, begraven op 27-09-1947 te Drachten, ± 1916 vertrokken naar Nieuw Beets, later naar Olterterp. In 1933/34 de boerderij opgegeven en toen naar Drachten waar ze eerst een sigarenwinkel hadden. De meisjes later een manifacturieren- handwerkwinkel.De meisjes hadden na hun huwelijk (1943) een leesbibliotheek. Financieel heeft hij in Nieuw Beets mede t.g.v. de oorlogsomstandigheden en veeziekte grote klappen gehad met het gevolg dat hij ten slotte alles heeft moeten verkopen en zijn geld geheel kwijt was. Maar voor Gods kerk en koninkrijk heeft hij zeer veel gedaan. Zeer stuwende kracht geweest voor de oprichting van de christelijke school en de constitionering van de Gerefomeerde Kerk te Nieuw Beets. Eerst preeklezen in de huiskamer, later in de schuur, ten slotte eigen kerkgebouw. Was ook tijdlang wethouder van Opsterland. Zoon van Dirk (Andries) ZWART (zie VI.9) en Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-05-1906 te Oostdongeradeel met Maaike (Jans) van den BERG, 26 jaar oud, geboren op 02-04-1880 om 01.30 uur te Wierum, overleden op 01-02-1952 te Nes op 71-jarige leeftijd, begraven op 05-02-1952 te Drachten, ouders waren Jan Hoites van den Berg en Akke Dirks de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dieuwke (Andries) ZWART, geboren op 27-04-1907 te Oosternijkerk, gedoopt op 28-04-1907 te Oosternijkerk, overleden op 11-09-1985 te Drachten op 78-jarige leeftijd, begraven op 16-09-1985 te Slingehof te Drachten.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-04-1930 te Opsterland met Gerrit BOERSMA, 27 jaar oud, bakker, geboren op 12-10-1902 om 21.00 uur te Bornbergum Smallingerland, overleden op 11-11-1976 te Drachten op 74-jarige leeftijd, begraven op 16-11-1976 te Drachten Slingenhof. Dit echtpaar heeft 10 kinderen: Wiebe, Maaike, Boukje, Petronella, Dirk, Tipke, Akke, Jan Wiebe, Gerrit en Yke. Ouders waren: Wybe Boersma en Baukje van Koningsveld.
   2.  Dirk (Andries) ZWART, boer, geboren op 23-03-1908 te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 29-03-1908 te Oosternijkerk, overleden op 28-07-1989 te Trenton Ontario Canada op 81-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren.
Andries(01-06-1934), Maaike(13-07-1937), Sjoukje(19-12-1938) deze linkderen zijn geboren in Lutjepost, Achtkarspelen. Ebele:overleden 24-05-1941, 27 dagen oud.Dieuwke, Ebele,Thomas, Gjalt,Trijntje en Gertrude.Waren eerst woonachtig in Oudemirdum. Ten tijde van hun huwelijksdag in dienst bij Holbe v.d.Goot. Beste mensen. De vrouw uit een zeer degelijke gereformeerde familie. Haar vader jarenlang ouderling v.d. geref. kerk o.a. te Nijemirdum. Dirk een degelijke man, wat ouderwets van inslag. Principieel gereformeerd. Eerst klein boerderijtje te Siegerswoude, later klompenhandel etc.te Buitenpost. Aanvankelijk schraal bestaan.Geemigreerd naar Canada in april 1951 Trenton. De familie woont nog steeds in Canada. De kinderen hebben allen engelse namen aangenomen. In 1988 hadden zij 34 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen.De namen van de kinderen zijn nu: Andrew, Lorraine getrouwd met Walter Vos. Mary getrouwd met Francis de Vries. Shirley getrouwd met David Witt. Dorothy getrouwd met William Bruins. Abel getrouwd met Caroline. Thomas, Gerald getrouwd met Grace. Thelma getrouwd met Raymond Bouma. Trudy getrouwd met Jake Berga. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1933 te Buitenpost met Pietje (Eabeles) TALSTRA, 23 jaar oud, geboren op 02-06-1909 te Suawoude (gezindte: gereformeerd), overleden op 27-03-2000 te Cambellfors Ontario Canada op 90-jarige leeftijd.
   3.  Akke (Andries) ZWART, verpleegkundige, geboren op 24-04-1909 te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 25-04-1909 te Oosternijkerk, overleden op 23-08-2009 te Ermelo op 100-jarige leeftijd, begraven te Ermelo.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-08-1937 te Meppel met Ype POSTMA, 23 jaar oud, zakenman, geboren op 22-04-1914 te Ermelo (gezindte: gereformeerd), overleden op 17-04-1978 te Ermelo op 63-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen geboren:
Jelle, Maaike, Otje, Andries, Pieter, Joke, Ekie, Geert, Dirk-Jan, Johanna Jacoba en Henricus.
Jelle geboren 27-04-1941 te Ermelo is overleden 18-04-2000 te Woudenberg.
   4.  Jan (Andries) ZWART, pluimveehouder, geboren op 27-05-1910 te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 29-05-1910 te Oosternijkerk, overleden op 03-01-2001 te Ermelo op 90-jarige leeftijd. Had eerst de bakkerszaak van zijn zwager Gerrit Boersma in Driesum gekocht. Die later weer verkocht.Is toen in Ermelo een pluimveehouderij begonnen. Hun dochter Theuni geboren 02-09-1938 Dantumadeel, is na een noodlottig ongeval te Murmerwoude op 17 november 1961 overleden en te Damwoude begraven op 21 november 1961. Zij was verloofd met Rinus Meyboom. Hun andere dochter Maaike geboren 04-02-1942 Dantumadeel is getrouwd met Klaas van der Wal.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-05-1936 te Driesum met Aaltje TERPSTRA, 23 jaar oud, geboren op 17-08-1912 te Rinsumageest (gezindte: gereformeerd), overleden op 19-05-2006 te Harderwijk op 93-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Johannes Terpstra en Theuniske Wiegersma.
   5.  Renske (Andries) ZWART, geboren op 12-02-1912 te Oosternijkerk, gedoopt op 18-02-1912 te Oosternijkerk, overleden op 12-07-1997 te Drachten op 85-jarige leeftijd, begraven op 17-07-1997 te Aalsum. Haar zuster Akke vertelde mij (Nienke); toen Renske jong was vroeg ze aan mijn vader (Dirk Pieters) Zwart, als jij straks dominee bent wie moet dan het huishouden doen. Mijn vader had toen tegen haar gezegd: dan vraag ik of jij mij komt helpen. Ze is dement geworden en werd verpleegd in een tehuis te Drachten.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1935 te Smallingerland met Rients (Jouwerts) TURKSTRA, 25 jaar oud, garagehouder, geboren op 07-11-1909 te Betterwird, overleden op 26-02-1988 te Drachten op 78-jarige leeftijd, begraven te Aalsum. Uit dit huwelijk 7 kinderen geboren.
Maaike, Jantje, Andrea, Jouwert, Andries, Antje en Jan. Zoon van Jouwert (Hessels) TURKSTRA (zie VII.37) en Jantje (Jans) BOERSMA.
   6.  Trijntje (Andries) ZWART, geboren op 03-01-1914 te Oosternijkerk, gedoopt op 04-01-1914 te Oosternijkerk, overleden op 29-10-2001 te Emmeloord op 87-jarige leeftijd, begraven te Emmeloord.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-05-1934 te Beetsterzwaag met Dirk (Andries) KOOPMANS, 24 jaar oud, timmerman, geboren op 03-02-1910 te Sneek, overleden op 22-02-1993 te Emmeloord op 83-jarige leeftijd, begraven op 26-02-1993 te Emmeloord. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Andries, Erna, Dick.
   7.  Zwaantje (Andries) ZWART, geboren op 13-01-1916 te Nieuw Beets, gedoopt op 16-01-1916 te Nieuw Beets, overleden op 22-07-1972 te Belleville Ontario Canada op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-08-1945 te Drachten met Gerrit van den BOOGERD, 24 jaar oud, geboren op 08-09-1920 te Gouda, overleden op 22-07-1992 te Belleville Ontario Canada op 71-jarige leeftijd, begraven op 24-07-1992 te Belleville Ontario Canada. Zijn destijds naar Canada geemigreerd. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Cornelis, Maaike, Andries.
   8.  Siebrechje (Andries) ZWART, geboren op 12-01-1920 te Nieuw Beets, gedoopt op 13-01-1920 te Nieuw Beets, overleden op 13-10-2016 te Zevenhuizen op 96-jarige leeftijd, begraven op 19-10-2016 te Zevenhuizen.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 19-05-1946 te Oostdongeradeel met Hendrik de VRIES, 34 jaar oud, geboren op 30-07-1911 te Nes, overleden op 18-10-1974 te Wijnjewoude op 63-jarige leeftijd, begraven op 23-10-1974 te Nes.
Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd op 14-12-1984 te Zevenhuizen Groningen met Roel PIJPKER, 63 jaar oud, geboren op 05-09-1921 te Zevenhuizen, overleden op 25-03-1997 te Zevenhuizen op 75-jarige leeftijd. Begraven op de begraafplaats te Zevenhuizen, gemeente Leek, Vak E.foto grafsteen.

VII.22    Meindert (Dirks) ZWART, landbouwer, geboren op 04-04-1881 om 23.30 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 21-01-1971 te Leeuwarden op 89-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Meindert was landbouwer te Oosternijkerk, eerst wonende in het huis van zijn ouders, later in dat van zijn neef Pieter Douwes Zwart.Tijdlang gekuurd in Sonnevanck. Stille zwijgzame figuur. Echter op theologisch gebied voor een leek zeer deugdelijke kennis van zaken. Voortdurend ouderling. Was van 1920-1941 voor de A.R.-partij lid van de gemeenteraad van Oostdongeradeel; erevoorzitter gereformeerde jongelingsvereniging; 20 jaar ouderling geref. kerk. Leidende plaats in Patrimonium ter plaatse en in C.B.T.B. in de regio. Verschillende malen bestuurslid christelijke school Oosternijkerk (aanvulling gekregen van J.M.Swart).Hun zoon Jan heeft later weer de naam Zwart laten veranderen in de oorspronkelijke naam "Swart".
Uit dit huwelijk zijn naast de genoemde kinderen nog geboren:
levenloos (dochter) 26 januari 1911. Levenloos (zoon) 1 september 1916.Levenloos (zoon) 28 juni 1919. Zoon van Dirk (Andries) ZWART (zie VI.9) en Dieuke (Meinderts) MEINDERTSMA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-05-1910 te Ternaard met Jantje (Jans) van der KOOI, 27 jaar oud, geboren op 03-11-1882 om 02.00 uur te Oostrum, overleden op 19-02-1970 te Leeuwarden op 87-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Haar ouders waren: Jan Hedzers van der Kooi en Aaltje (Gerrits) Sinia.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dr. Jan (Meinderts) SWART (zie VIII.19).
   2.  Dirk (Meinderts) ZWART, geboren op 14-05-1922 te Oosternijkerk, overleden op 10-03-1993 te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden Noorderbegraafplaats. Uit dit huwelijk 3 kinderen geboren.:
Meindert getrouwd met Philomena Agnes Johanna Maria Rovers, te Roosendaal.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren: Dieter, Andries Willem, Nynke Anneke, Piter Rinse en Jelle Meindert.
Sjoerdsje (Roepnaam Sjoeke) is tweeling met Jantsje. Is getrouwd met Arno Muis en zij hebben 4 kinderen: Jelte Klaas, Bouke Dirk, Welmoed Henrieke en Hedwich Rinske.
Jantsje is tweeling met Sjoerdsje. Is getrouwd met Wietze Anne Woudstra. Zij hebben 4 kinderen: Jelmer Anne,Steffen Dirk, Ydwer Rinske en Rimmer Tjitte. Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 08-11-1956 te Oosterwolde met Rinske TAEKEMA, 28 jaar oud, geboren op 29-10-1928 te Duurswoude, overleden op 11-10-2003 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, begraven op 16-10-2003 te Leeuwarden Noorderbegraafplaats.
   3.  Andries (Meinderts) ZWART, geboren op 19-09-1923 te Oosternijkerk, overleden op 10-04-1979 te Pulnam Ontario Canada op 55-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren.
Meindert (Michael Andrew), getrouwd met Sharon Ann Kernohan. Zij hebben 3 kinderen: David Maurice; Christine Emma; Jonathan William Henri.
Trijntje (Nina) getrouwd met Michael Brian Dupuis. Zij hebben 4 kinderen: Andrea Margret; Tara Lynn; Elizabeth Ann; Nicole Alexandra.
Jouke (Jake) getrouwd met Heather Margaret Banfield. Zij hebben 4 kinderen: Andrew John; Daniel Kenneth; Michael Sym; Peter Oliver.
Jantje (Jeanette) getrouwd met Davind Carey Thompson.
Clara getrouwd met Herman Klingenberg. Zij hebben 3 kinderen: Shawn Andrew; Ian Christoper; Kevin Allen.
Alice Joyce getrouwd met Robert Keith Bumstead. Zij hebben 1 kind: Cynthia Taralee.
John Steven getrouwd met Beverly Faye Devolin. Zij hebben 1 kind; Emma Faye.
Peter Derrick getrouwd met Heather Ann Hiemstra. Zij hebben 2 kinderen; Benjamin Andrew; William Martin.
Philip John getrouwd met Evelyn Brenda Fintelman. Zijn hebben 2 kinderen; Timothy Ryk; Justin Andrew.
Gehuwd te Metslawier, gehuwd voor de kerk te Oosternijkerk met Saakje HOEKSTRA, geboren te Oosternijkerk.
   4.  Aaltje (Meinderts) ZWART, geboren op 10-07-1925 te Oosternijkerk, overleden op 17-06-2004 te Leeuwarden op 78-jarige leeftijd, begraven op 22-06-2004 te Wirdum.
Gehuwd te Metslawier met Reindert REITSMA, geboren te Birdaard. Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren.
Jantje, Kees, Trijntje, Kees, Jan Meindert,Berber, Dieuwke en Atsje.
Meindert woont in Leeuwarden.
   5.  Dieuwke (Meinders) (Joyce) ZWART, geboren op 28-05-1927 te Oosternijkerk, overleden op 05-03-2011 te Wellinghton Canada op 83-jarige leeftijd, begraven op 09-03-2011 te Quaker Cemetery Bloomfield.
Gehuwd te Christchurch New Zeeland met Sander de HAAN, geboren te Amsterdam. Woonden eerst in New Zeeland en zijn later naar Canada geemigreerd.In de rijksarchieven verlovingsadvertentie gevonden 28 mei 1954. Er was een receptie en tevens gelegenheid afscheid te nemen voor hun vertrek. De receptie werd gehouden van 16.30-18.00 uur in "Jong Leven" Lekkumerweg 85 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren:
Patricia Christine, Derrek Michael, Anna Jane.
   6.  Gerritje (Meinderts) ZWART, geboren op 01-05-1928 te Oosternijkerk, overleden op 24-09-1998 te Gorinchem op 70-jarige leeftijd, begraven op 29-09-1998 te Oosternijkerk, advertentie "Trouw".
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-05-1958 te Metslawier met Marius Johan OTTINK, 25 jaar oud, geboren op 01-09-1932 te Rotterdam, overleden op 05-08-2005 te Gorichem op 72-jarige leeftijd, begraven op 12-08-2005 te Oosternijkerk. Uit dit huwelijk 4 kinderen geboren:
Dieuwke Jantje (Djoke) haar partner Frans Dubbeldam en kinderen: Boaz Johannes, Amoz Jan en Noam.
Evert en partner Karin de Bresser en hun kinderen Vera en Tjitske.
Ellen Maria en haar partner Benedict Böhm en kinderen: Maarten Jan, Ruben Johannes en Eefje.
Nienke en haar partner Tom van Nijen en hun kinderen David Auke, Aron Meindert en Micha. Zijn ouders waren Evert Ottink en Maria Johanna Duhen.
   7.  Trijntje (Meinders) ZWART, geboren te Leeuwarden. In Canada heet ze Nina. Haar man Philip Glass. Gehuwd te Etobicoke Ont. Canada met Philips GLASS, geboren te Buljkesz Joegoslavie, overleden te in Canada.

VIII.19    Dr. Jan (Meinderts) SWART, indoloog, geboren op 30-05-1912 te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 15-03-2014 te Haulerwijk op 101-jarige leeftijd, begraven op 21-03-2014 te Oosternijkerk. Was naast indoloog ook Dr.in de geschiedenis, gestudeerd aan het Geref. Gymnasium te Leeuwarden en Universiteit te Utrecht.Daar gepromoveerd op 12 juni 1939 op proefschrift:A.J.Duijman v.Twist, een hist.lib.staatsman 1809-1887.Spoedig daarop naar Indonesië vertrokken. Heeft ook gewerkt als Rector Christelijke Scholengemeenschap te Assen,was enthousiast docent geschiedenis. Stille figuur. Is voor een groot deel verantwoordelijk voor dit geslachtsregister, naast Dirk (Pieters) Zwart en Nienke (Dirks) Zwart.Heeft bij protocol weer de familienaam "SWART " aangenomen. Zoon van Meindert (Dirks) ZWART (zie VII.22) en Jantje (Jans) van der KOOI.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-04-1939 te Leeuwarden met Maria Louisa (Marijke) van der BEEK, 25 jaar oud, geboren op 02-10-1913 te IJlst, overleden op 18-02-2007 te Leeuwarden op 93-jarige leeftijd, begraven op 22-02-2007 te Oosternijkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meindert (Jans) SWART, geboren te Jogjakarta Indonesie. Zij hebben 3 kinderen: Jan en Dana en hun kinderen: Benjamin, Johanna. Neeltje Barbera (Berber) en John en kinderen: Merel, Robin en Christian. Maria Louise 2 kinderen Miranti Wouter.Klaas zie elders.
Volgens advertentie bij overlijden van zijn moeder heb ik gelezen dat Meindert een nieuwe levenspartner heeft Betty Groothuis, na overlijden van zijn vrouw.
Gehuwd te Assen met Alice Barbara (Jes) MIDDELHOEK, 26 jaar oud, geboren op 11-10-1941 te Rotterdam, overleden op 19-08-1994 op 52-jarige leeftijd, begraven te Beetsterzaag alg.
   2.  Klaas (Jans) SWART, arts, geboren te Leeuwarden. Ze hebben 4 kinderen: Gertruida Wietske, Annechien Geesien, Andries en Nynke Marijke.
Gehuwd te Amsterdam met Wietske van TIL, geboren te Middelstum.
   3.  Miranti (Jans) SWART, geboren te Hoogeveen.
Gehuwd te Delft met Robert STEIJGER, geboren te Delft. Zij hebben 2 kinderen: Miranti en Wouter.

VI.13    Jeltje (Andries) ZWART, geboren op 17-06-1833 om 18.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 14-07-1833 te Oosternijkerk, overleden op 18-09-1859 om 03.00 uur te Oosternijkerk op 26-jarige leeftijd. Jeltje is overleden in kraambed na de geboorte van Gerben die werd geboren op 14 september 1859 en overleed 3 dagen later op 17 september 1859. Dochter van Andries (Dirks) SWART (zie V.7) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-05-1856 te Oostdongeradeel met Jacob (Sijbes) KOOPMANS, 23 jaar oud, bakker, geboren op 02-02-1833 om 23.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 24-02-1833 te Oosternijkerk, overleden op 16-10-1908 om 19.30 uur te Oostdongeradeel op 75-jarige leeftijd. Overleden aan een longontsteking. Sybe's eerste vrouw overleed in 1859 en hij hertrouwde op 11 mei 1865 met Menke (Menzes) Bakker. akte 16, Oostdongeradeel. Menke overleed op 2 juni 1923 op 81 jarige leeftijd akte 41 als weduwe.Deze genoemde kinderen zijn dus uit het 2e huwelijk.
Menze geboren 15-03-1866 Oosternijkerk.Overleden 06-06-1930. Begraven te Wolvega alg. begraafplaats.
Trijntje geboren 27-10-1867 Oosternijkerk. Getrouwd met Melis Hartmans, geboren te Nes op 3 december 1864 en overleden op 12 juni 1950 te Oosternijkerk en aldaar begraven (zie grafsteen). Trijntje is overleden op 15 maart 1954 te Oosternijkerk en aldaar begraven (zie grafsteen).
Cornelia geboren 19-06-1869 Oosternijkerk.Overleden 27-08-1937 te Dokkum akte 42, was gehuwd met Gosse Tol, geb. 14-12-1881, Kollummerland, akte 209. Zij huwden op 06-05-1905.Kregen op 20-02-1906 een levenloos kind. Gosse is overleden 14-12-1937 te Dokkum, akte 59, en aldaar begraven. zijn ouders waren: Sybe (Jacobs) Koopmans en Trijntje (Andries) Jongsma. Uit dit huwelijk:
   1.  Siebe (Jacobs) KOOPMANS, onderwijzer (hoofd der school). Geboren op 21-03-1857 om 14.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 31-05-1857 te Oosternijkerk, overleden op 12-07-1938 te Wolvega Weststellingerwerf op 81-jarige leeftijd. Kind van een gezin waar de vreeze des Heeren niet in ere was. Is onderwijzer geworden en jarenlang Hoofd der openbare lagere school geweest te Scherpenzeel bij Wolvega. Was vurig socialist. Rechtschapen figuur. Zeer familie ziek. Had vooral veel met mijn vader (Pieter Andries) op. Kwam ook bij mijn weten veel bij ons; ten minste elke zomervacantie. Heeft vooral veel met mijn vader gediscussieerd over God en godsdienst. Vroeg en kreeg beppe's (Tr.R.Weidenaar) kerkbijbel; zei wel eens, als de hedendaagse maatschappij ingericht was op de voet van de Mozaïsche wetgeving, dan was ik niet langer S.D.A.P.-er. Is gestorven in de 30e jaren der 20e eeuw zoals hij geleefd heeft.Ietwat ruwe, luidruchtige, maar in allerlei opzicht rondborstig en sympathiek figuur. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-11-1883 te Wolvega Weststellingerwerf met Dieuke RIJPMA, 25 jaar oud, geboren op 12-12-1857 om 01.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 11-05-1941 te Wolvega Weststellingerwerf op 83-jarige leeftijd, stierf op 83 jarige leeftijd als weduwe. Ouders waren: Enneus (Pieters) Rijpma en Trijntje (Klazes) Haaksma.
   2.  Andries (Jacobs) KOOPMANS, bakker te Morra. Geboren op 28-03-1858 om 21.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt (Ned. Herv.) op 20-05-1858 te Oosternijkerk, overleden op 05-07-1928 om 16.00 uur te Groningen op 70-jarige leeftijd. Andries was het tegendeel van zijn broer Siebe. T.g.v. dronkenschap verdronken. Zeer onsympathiek figuur. Ook puur modern, maar vloeken en drinken.
Uit dit huwelijk zijn geboren. Jacob geboren 19-02-1887 Oostdongeradeel, Bakker; Ned.Herv. Getrouwd op 14-10-1915 Groningen, akte 437 met Anna Roelina Honebecke, geboren 03-07-1892 Westerbroek, gemeente Hoogezand.Volgens register hebben zij in 1916 een dochtertje gekregen.Jacob
is overleden 3 mei 1950, 20.30 uur te Zuidlaren,akte 616.
Gjalt geboren 22-03-1889 Morra Oostdongeradeel. Koopman.Ned.Herv. Vertrekt volgens register op 29-12-1917 naar Finsterwolde. Gehuwd op 28-07-1921 Groningen, akte 492 met Jeike Bosman, geboren 27-03-1899 Groningen, dochter van Bote Bosman en Grietje Kleveringa.Gjalt is overleden 26-02-1971 te Groningen en gecremeerd op 02-03-1971 te Groningen. Jeike is overleden 14-09-1982 te Groningen. Gecremeerd op 17-09-1982 te Groningen.
Sijbe Jacob geboren 07-12-1893 Oostdongeradeel. Ned.Herv.gymnastiek onderwijzer, wonende Leiden.Gehuwd op 06-01-1921 Groningen, akte 6 met Fokeltje Hendrika Becherer, geboren 07-02-1894 Groningen,acte 221.Dochter van Klaas Becherer assistent bij de posterijen en Theodora Melgers.Fokeltje is overleden op 06-10-1924 te Leiden, akte 0516.Sybe is overleden op 24-10-1967 te Leiden,op 27-10-1967 gecremeerd Ockenburgh 's-Gravenhage.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-05-1886 te Westdongeradeel met Jantje (Gjalt) KEUNING, 29 jaar oud, geboren op 10-03-1857 om 17.00 uur te Ternaard (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 11-03-1928 om 15.30 uur te Groningen op 71-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Gjalt (Pieters) Keuning en Aaltje (Karstens) Dorenbosch.
   3.  Gerben (Jacobs) KOOPMANS, geboren op 14-09-1859 om 19.00 uur te Oostdongeradeel, overleden op 17-09-1859 om 05.00 uur te Oosternijkerk, 3 dagen oud.

VI.15    Renze (Andries) ZWART, vlaskoopman, geboren op 05-05-1837 om 01.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 11-06-1837 te Oosternijkerk, overleden op 07-12-1918 om 11.00 uur te Oosternijkerk op 81-jarige leeftijd. Was in 1859 vlaskoopman. Ik (Dirk Pz.) heb hem niet anders gekend dan lopende op twee krukken. De laatste paar jaren van zijn leven bijna geheel kinds; wilde altijd weer "naar huis"; een huis aan de weg naar Metslawier. Vreesde ook den Heere. Zoon van Andries (Dirks) SWART (zie V.7) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-05-1865 te Oostdongeradeel met Antje (Tjeerds) SIJTSMA, 24 jaar oud, geboren op 03-10-1840 om 02.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 01-11-1840 te Oosternijkerk, overleden op 12-05-1923 om 17.30 uur te Oosternijkerk op 82-jarige leeftijd. Ouders waren: Tjeerd (Wytzes) Sytsma en Jetske (Pieters) Faber.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries (Renzes) ZWART, kunstmesthandelaar, geboren op 15-04-1866 om 06.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 28-11-1960 te Dokkum op 94-jarige leeftijd, begraven op 03-12-1960 te Oosternijkerk. Voorzover bekend zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren. In latere jaren samen met J.Slagter kuntmesthandel te Oosternijkerk. Behoorlijk kapitaalkrachtig. Zeer zuinig. Stille mensen met weinig omgang. Vrijwel geen contact met andere familietakken. Op kerkelijk gebied geen vooraanstaande plaats.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-04-1900 te Oostdongeradeel met Gerritje (Pieters) SLAGTER, 30 jaar oud, geboren op 02-04-1870 om 04.00 uur te Niawier, overleden op 24-02-1956 te Oosternijkerk op 85-jarige leeftijd. Ouders waren: Pieter (Jacobs) Slagter en Maaike (Gerrits) Dijkma.
   2.  Tjeerd (Renzes) ZWART, leraar, geboren op 03-08-1868 om 13.00 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 18-11-1948 om 02.45 uur te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, begraven op 22-11-1948 te Oosternijkerk. Bij bureau voor genealogie advertentie gevonden als dankbetuiging bij hun huwelijk in 1892. Hij was toen onderwijzer aan de Chr. school te Anjum. Later tot aan zijn pensionering Hoofd der Chr. school te Zwijndrecht. Was daar ook ouderling. Degelijk figuur, zeer principieel. Woonde sinds zijn pensioen in Leeuwarden. Voor zover bekend zijn uit dit huwelijk geen kinderen geboren. Zijn vrouw was een volle nicht van hem.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-08-1892 te Oostdongeradeel met Jeltje (Heines) POSTMA, 31 jaar oud, geboren op 18-04-1861 om 09.00 uur te Ee, overleden op 07-04-1936 om 06.00 uur te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, dochter van Heine (Marks) POSTMA, wagenmaker, en Aaltje (Andries) SWART (zie VI.8).
   3.  Dirk (Renzes) ZWART, geboren op 03-05-1872 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 11-08-1872 te Ee, overleden op 27-12-1872 om 19.00 uur te Oosternijkerk, 238 dagen oud.
   4.  Dirk (Renses) ZWART, geboren op 12-06-1874 om 05.00 uur te Oosternijkerk. Verstandelijk niet geheel volwaardig. Overleden op 03-01-1941 te Oostdongeradeel op 66-jarige leeftijd.
   5.  Jetske (Renzes) ZWART, geboren op 18-03-1877 om 05.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 14-08-1938 om 09.30 uur te Dokkum op 61-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-04-1900 te Oostdongeradeel met Jacob (Pieters) SLAGTER, 32 jaar oud, kunstmesthandelaar, geboren op 03-08-1867 om 02.00 uur te Niawier, overleden op 06-09-1954 te Dokkum op 87-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Kunstmesthandel te Oosternijkerk,later N.V. Slagter & Zwart. Voor zover bekend heeft dit echtpaar geen kinderen. Was een broer van Gerritje Slagter die getrouwd was met Andries (Renzes) Zwart. Ouders waren:Pieter (Jacobs) Slagter geboren 03-02-1824 Oostdongeradeel, overleden 24-12-1885 Oostdongeradeel en Maaike (Gerrits) Dijkma geboren 15-05-1831 Oostdongeradeel,overleden 14-02-1863 Oostdongeradeel.Getrouwd 09-05-1853 Oostdongeradeel.

VI.19    Joukje (Andries) ZWART, geboren op 10-09-1840 om 04.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 01-11-1840 te Oosternijkerk, overleden op 26-03-1878 om 16.00 uur te Betterwird Westdongeradeel op 37-jarige leeftijd, begraven te te Aalsum, dochter van Andries (Dirks) SWART (zie V.7) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1866 te Oostdongeradeel met Hessel (Jouwerts) TURKSTRA, 24 jaar oud, bakker, geboren op 23-10-1841 om 23.00 uur te Anjum, gedoopt op 25-10-1841 te Oosternijkerk, overleden op 19-10-1919 om 21.00 uur te Dokkum op 77-jarige leeftijd, begraven te Aalsum. Op 31 januari 1867 werd een leveloze tweeling (zoon en dochter) geboren.
Zoon van Jouwert (Rients) TURKSTRA en Antje (Hessels) ELGERSMA. {Hij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 25-06-1887 te Betterwird Westdongeradeel met Aaltje HOEKSTRA, 25 jaar oud, veehoudster, geboren op 23-06-1862 om 16.00 uur te Stiens Leeuwarderadeel, overleden op 27-09-1926 om 15.00 uur te Stiens op 64-jarige leeftijd. Bij haar overlijden was ze weduwe van Dirk IJskamp.Dirk IJskamp overleed 6 april 1922 te Stiens. Haar ouders waren: Gaele Jans Hoekstra en Maaike Pieters Wobbema.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jouwert (Hessels) TURKSTRA (zie VII.37).
   2.  Trijntje (Hessels) TURKSTRA, geboren op 24-08-1869 om 01.00 uur te Betterwird, overleden op 11-02-1888 om 23.30 uur te Westdongeradeel op 18-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   3.  Andries (Hessels) TURKSTRA, veehouder, geboren op 20-07-1871 om 17.00 uur te Betterwird, overleden op 01-11-1946 te Buitenpost op 75-jarige leeftijd, begraven te Buitenpost. Uit dit huwelijk 8 kinderen geboren.
1.Hessel geboren 14 oktober 1897 Westdongeradeel.Ongehuwd. Hij is overleden op 5 november 1918 Te Gerkesklooster, aldaar ook begraven.
2.Meindert geboren 15 oktober 1898.Westdongeradeel.Vertrekt op 13 juni 1925 naar Kollummerland.Getrouwd met Dieuwke Pieters van der Zwaag, geboren 18-01-1895.Meindert is overleden op 17-04-1988 en begraven te Kollummerzwaag.Dieuwke is overleden 27-01-1977 en ook begraven te Kollummerzwaag.
3.Joukje geboren 18 september 1899, akte 117 te Raard Westdongeradeel. Overleden 27-01-1987.
Gehuwd met Jacob Bouma 14-05-1925, akte 28 te Achtkarspelen. Jacob geboren te Surhuizum 16-03-1903.Overleden 17-07-1996. Joukje en Jacob liggen begraven op de algemene begraafplaats Surhuizum.
Hun zoon Gerrit trouwde met antje Loonstra.
4.Minne geboren 10 maart 1901, Dantumadeel.Vertrekt op 9 mei 1950 naar Leeuwarderdeel, getrouwd 8-05-1930, akte 23 Achtkarspelen, met Everdina Hoeksma geboren 13-12-1903 te Drogeham..Minne is overleden op 01-08-1974, begraven te Grouw. Everdina is overleden op 05-07-1981 en ook begraven te Grouw.
5.Dirkje geboren 14 juni 1902 Dantumadeel.Vertrekt op 24 juni 1930 naar Kollummmerland,is getrouwd 22-05-1930,akte 55 te Achtkarspelen met Teye Brandsma, geboren 15-05-1905 te Nornhorn.
Dirkje is overleden 21-05-1978.Teye is overleden 24-02-1973. Beide zijn begraven in Kollummerzwaag. Hun zoon Hessel trouwde met Jeltje Loonstra.
6.Eelke geboren 17 mei 1908 te Sybrandahuis.Hij is getrouwd op 14 mei 1936 met Ankje Bijlsma, geboren 03-05-1912 Harkema-Opeinde.Eelke is overleden 2 juni 1971 te Leeuwarden en begraven te Gerkesklooster. Ankje is overleden op 9 mei 1990 te Bergum en tevens begraven te Gerkesklooster.
7.Aaltje geboren 12 oktober 1910 te Betterwird. Gehuwd op 19 mei 1939 Achtkarspelen met Klaas Vlasma, geboren 27-11-1908 te Brantgum.Aaltje is overleden 11-11-1984 te Leeuwarden.Klaas is overleden 27-04-1997. Beide zijn begraven Buitenpost Alg.1.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-05-1896 te Westdongeradeel met Hetje WIERSMA, 26 jaar oud, geboren op 07-09-1869 te Dantumadeel, overleden op 24-03-1960 te Buitenpost op 90-jarige leeftijd, begraven te Buitenpost. Haar ouders waren Meindert Minnes Wiersma en Durkje Eelkes de Boer.
   4.  Rients (Hessels) TURKSTRA, geboren op 21-07-1873 om 03.00 uur te Betterwird, overleden op 31-08-1873 om 02.00 uur te Betterwird, 41 dagen oud.
   5.  Rients (Hessels) TURKSTRA, veehouder, geboren op 19-12-1876 om 11.00 uur te Betterwird, overleden op 26-12-1951 te Hamilton Ontario Canada op 75-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren. Zij woonden eerst achter Dokkum a.d. Ee onder Raard. Vertrok met zijn gezin in 1927 naar Canada. Eerst gingen 3 kinderen met de SS.Nieuw Amsterdam. Joukje, Pieter en Hessel op 13 juli 1927. Joukje vertelde mij dat zij gingen omdat ze een baantje daar al hadden. De rest van de familie volgde later omdat 2 kinderen in het ziekenhuis lagen. Die vertrokken met de SS.Nieuw Amsterdam op 17 augustus 1927.Eerst vrij schraal bestaan. Door de oorlog 1914-1918 financieel zeer vooruit geboerd, maar het leven met een dergelijk groot gezin waarschijnlijk wat te royaal aangelegd en zo in 1927 min of meer van armoede, doch schuldvrij naar Canada vertrokken. Godvrezende man en vrouw. In Gods kerk en koninkrijk te Raard meerdere functies. Ouderling, schoolbestuurslid enz. Hartelijke man en vrouw.
Hun dochter Joukje (Joyce) 93 jaar overleed op 20 november 2004 in Canada. Zij was getrouwd met Clarence Tigchelaar.Ze woonden in Binbrook. Joukje en Clarence hadden 8 kinderen, 26 kleinkinderen en 62 achterkleinkinderen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-05-1905 te Achtkarspelen met Diewertje van der VEEN, 27 jaar oud, geboren op 25-02-1878 te Geskesklooster, overleden op 07-05-1963 te Hamilton Ontario Canada op 85-jarige leeftijd. Dieuwertje kwam uit een nogal arm gezin waar 8 kinderen waren.Haar vader was niet blij met de aankondiging van haar huwelijk met Rients (Hessels) Turkstra. Deze informatie gekregen van haar dochter Joukje die in Canada woont. Is 19 mei 1905 vertrokken naar Betterwird.

VII.37    Jouwert (Hessels) TURKSTRA, bakker, geboren op 20-04-1868 om 01.00 uur te Betterwird, overleden op 28-05-1922 te Dantumawoude op 54-jarige leeftijd, begraven te Aalsum. Uit dit huwelijk 9 kinderen geboren. Hessel, Jan, Andries, Antje, Joukje, Hedsen, Aaltje, Trijntje, Rients.
Een goed ontwikkeld en zeer welbespraakt man.Jarenlang raadslid van Westdongeradeel. Had een groot en prettig gezin.Evenals zijn vrouw zeer Godvrezend. Het calvinisme op alle terrein des levens had de liefde van zijn hart. Een man met grote invloed in de kring waarin hij leefde. Is betrekkelijk jong t.g.v. hartlijden opgenomen in heerlijkheid. Zoon van Hessel (Jouwerts) TURKSTRA, bakker, en Joukje (Andries) ZWART (zie VI.19).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-05-1892 te Betterwird met Jantje (Jans) BOERSMA, 22 jaar oud, geboren op 11-02-1870 om 09.00 uur te Oostrum, overleden op 20-07-1930 om 19.00 uur te Leeuwarden op 60-jarige leeftijd, begraven te Aalsum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rients (Jouwerts) TURKSTRA, garagehouder, geboren op 07-11-1909 te Betterwird, overleden op 26-02-1988 te Drachten op 78-jarige leeftijd, begraven te Aalsum. Uit dit huwelijk 7 kinderen geboren.
Maaike, Jantje, Andrea, Jouwert, Andries, Antje en Jan.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1935 te Smallingerland met Renske (Andries) ZWART, 23 jaar oud, geboren op 12-02-1912 te Oosternijkerk, gedoopt op 18-02-1912 te Oosternijkerk, overleden op 12-07-1997 te Drachten op 85-jarige leeftijd, begraven op 17-07-1997 te Aalsum. Haar zuster Akke vertelde mij (Nienke); toen Renske jong was vroeg ze aan mijn vader (Dirk Pieters) Zwart, als jij straks dominee bent wie moet dan het huishouden doen. Mijn vader had toen tegen haar gezegd: dan vraag ik of jij mij komt helpen. Ze is dement geworden en werd verpleegd in een tehuis te Drachten. Dochter van Andries (Dirks) ZWART (zie VII.19) en Maaike (Jans) van den BERG.

VI.20    Douwe (Andries) ZWART, landbouwer, geboren op 12-06-1842 om 08.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 28-08-1842 te Oosternijkerk, overleden op 07-08-1916 om 22.00 uur te Oosternijkerk op 74-jarige leeftijd. In 1895 leent Douwe via notaris Feenstra van Jacob Alberda fl.1.500.- als een hypotheek. Hij koopt in 1899 een huis met schuur en grond voor fl.1.000.-. Eigenaresse was Trijntje Sybenga. Ook dit ging weer via notaris Feenstra.In 1903 verkoopt hij weer via notaris Feenstra een huis en grond aan zijn neef Andries Renzes Zwart voor fl.2.350.-, zoon van Andries (Dirks) SWART (zie V.7) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 23-05-1868 te Oostdongeradeel. Ouders van de bruid waren bij dit huwelijk al overleden.Jakob Douwes douma was aanwezig,als voogd en Aukes Douwes Douma als toeziend voogd. Echtgenote is Dettje (Jans) DOUMA, 22 jaar oud, geboren op 30-07-1845 om 12.00 uur te Ee, overleden op 29-01-1871 om 11.30 uur te Oosternijkerk op 25-jarige leeftijd. Was dochter van Jan (Douwes) Douma geboren 22-07-1817,akte 102 Oostdongeradeel.Getrouwd op 18 mei 1841 Oostdongeradeel akte nr.9 met Antje (Gosses) Jilderda geboren 08-09-1818,akte 125 Oostdongeradeel en overleden op 28 mei 1858 blad 21 Oostdongeradeel.Jan Douwes Douma overleed Oostdongeradeel op 17 januari 1864 blad 4 als weduwnaar.Uit dit huwelijk zijn naast Detje nog 3 levenloze kinderen geboren in 1855,1861 en 1863.
Antje haar ouders waren: Gosse (Jans) Jilderda en Dettje Hendriks.Volgens testament had Detje als broers en zusters; Douwe,Gosse,Jacob,Trijntje, Auke.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 07-03-1872 te Oostdongeradeel met Baukje (Pieters) RINSMA, 28 jaar oud, geboren op 18-10-1843 te Ommen, overleden op 05-04-1916 om 03.00 uur te Oosternijkerk op 72-jarige leeftijd. Ouders: Pieter (Folkerts) Rinsma en Neeltje (Eelkes) Talsma.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antje (Douwes) ZWART, geboren op 19-02-1869 om 23.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 03-10-1869 te Oosternijkerk, overleden op 28-02-1870 om 06.00 uur te Oosternijkerk op 1-jarige leeftijd.
   2.  Antje (Douwes) ZWART, geboren op 19-11-1870 om 22.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 26-11-1870 om 19.00 uur te Oosternijkerk, 7 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Andries (Douwes) ZWART (zie VII.47).
   4.  Pieter (Douwes) ZWART (zie VII.49).
   5.  Dirk (Douwes) ZWART (zie VII.51).
   6.  Lourens (Douwes) ZWART, landbouwer, geboren op 23-01-1878 om 12.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 10-03-1945 te Kollum op 67-jarige leeftijd, begraven op 14-03-1945 te Oosternijkerk. In het landbouwbedrijf, eerst thuis, later voor zichzelf klein gardenier. Woonde na de dood van zijn ouders samen met zijn zuster Neeltje, eerst op de boerderij, later in een huis bij de christelijke school, ten slotte in rusthuis"Bethesda" te Kollum. Niet voor 100% volwaardig. In verband daarmede eigenaardig dingen, 'n tikje beperkte horizon. Maar bij alles een hartelijke kerel, vroom kind Gods die sterk leeft uit de traditie van zijn geslacht. Gods zaak van kerk en school enz. zeer hartelijk toegedaan.
   7.  Neeltje (Douwes) ZWART, geboren op 10-09-1879 om 21.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 05-07-1942 om 16.00 uur te Oosternijkerk op 62-jarige leeftijd, begraven op 08-07-1942 te Oosternijkerk. Woonde na de dood van haar ouders vele jaren samen met haar broer Lourens. Begaafde vrouw, zwak gestel en daardoor vrijwel gedurende haar hele leven ziek. Misschien daaruit voortvloeiend ook ietwat egocentrisch en al te kritisch. Dikwijls te scherp en te vrijmoedig in haar beoordeling van andere mensen. Paste eigenlijk maar slecht in haar milieu. Overigens met al haar gebreken een oprecht kind des Heeren dat na een moeilijk lijdende, zorgvol leven in volle vrede ontslapen is.
   8.  Rinze (Douwes) ZWART, onderwijzer, geboren op 30-11-1881 om 20.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 09-01-1945 te Zwartsluis op 63-jarige leeftijd. Gedurende lange jaren (tot zijn pensioen) onderwijzer aan de Chr.school te Zwartsluis. Zeer nerveuze man. Zwak lichaam. Met zijn vrouw een vroom kind Gods. Moeilijk leven in verband met zijn lichamelijke en psychische gesteldheid. Geen kinderen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-07-1912 te Zwartsluis met Berendina (Julius) VARWIJK, 24 jaar oud, geboren op 06-05-1888 te Zwartsluis, overleden op 23-12-1951 te Zwolle op 63-jarige leeftijd, begraven op 28-12-1951 te Zwartsluis.

VII.47    Andries (Douwes) ZWART, boer, geboren op 15-12-1872 om 04.00 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 05-10-1950 te Ee op 77-jarige leeftijd, begraven op 07-10-1950 te Ee. Andries hat yn it fabryksbestoer sitten fan it molkfabryk op it Stienfek ûnder Ee.Fierders hat er him tige ynset foar it krislik ûnderwys en siet er yn 'e tjerkerie fan de grifformearde tsjerke yn Ee. Ek hat hy anty-revolúsjoner riedslid west fan de gemeente Eastdongeradiel.Doe't er mei Klaske troude waard Andries boer op pleats fan syn skonâlden op Lyts Medhuizen ûnder Ee. Yn 1914 litte hja de âlde kop-hals-romp pleats ôf brekke en in nije stjielp bouwe.De earste stien waard lein troch harren soan Douwe. Arsjtekt wie Heerke Douma, in omke fan Klaske.(Yearbook 1988 André Zwart). Ook een man die veel trekken draagt van het geslacht waaruit hij stamt. Behoorlijk belezen, principieel. Ietwat koppig. Woont sinds enige jaren te Metslawier (D.Z.). Andries is na het overlijden van zijn vrouw gaan wonen bij zijn zuster Neeltje. Zoon van Douwe (Andries) ZWART (zie VI.20) en Baukje (Pieters) RINSMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-10-1897 te Oostdongeradeel met Klaaske (Johannes) SMEDEMA, 27 jaar oud, geboren op 30-06-1870 om 19.30 uur te Ee, overleden op 19-06-1939 om 03.00 uur te Ee op 68-jarige leeftijd. Zou verdronken zijn; zichzelf in water gestort? Ouders waren: Johannes (Hendriks) Smedema en Trijntje (Pieters) Douma.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Andries) ZWART, geboren op 06-10-1898 om 09.00 uur te Ee, overleden op 26-10-1987 te Paesens op 89-jarige leeftijd, begraven op 30-10-1987 te Paesens & Moddergat (zie grafsteen).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-05-1929 te Oostdongeradeel met Dirk TEITSMA, 33 jaar oud, landbouwer, geboren op 31-07-1895 om 09.30 uur te Niawier, overleden op 28-12-1974 te Dokkum op 79-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1975 te Paesens & Moddergat. Uit dit huwelijk 8 kinderen geboren.
Klaaske 18 maart 1930 Westdongeradeel.
Pieter 5 april 1931 Westdongeradeel.
Andries 17 november 1933 Westdongeradeel.
Wietske 27 april 1935 Westdongeradeel, overleden 23 maart 1983 Idsegahuizem kerk (grafsteen).Getrouwd met K.Elgersma.
Hiltje 24 juni 1936 Westdongeradeel, getrouwd met B.Vlasma.
Baukje 20 juli 1937 Westdongeradeel, overleden 26 mei 1998 Tzum( grafsteen) getrouwd met Jelle L. Greidanus.
Janke 11 november 1938 Westdongeradeel.
Gerke 9 november 1940 Westdongeradeel. Ouders waren:Pieter Teitsma en Wytske Kamstra.
   2.  Baukje (Andries) ZWART, geboren op 06-09-1900 om 03.00 uur te Ee, overleden op 11-02-1973 te Dokkum op 72-jarige leeftijd, begraven op 15-02-1973 te Reitsum.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1926 te Oostdongeradeel met Johannes (Jans) REITSMA, 24 jaar oud, veehouder, geboren op 23-11-1901 om 01.00 uur te Reitsum Ferwerderadeel, overleden op 22-07-1968 te Lichtaard Ferwerderadeel op 66-jarige leeftijd, begraven op 25-07-1968 te Reitsum. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren:
Jan, Klaaske, Jantje, Trijntje en Andries. Ouders: Jan (Hendriks) Reitsma en Jantje (Johannes) Feddema.
   3.  Douwe (Andries) ZWART, geboren op 13-06-1902 om 09.00 uur te Ee, overleden op 24-07-1902 om 06.00 uur te Ee, 41 dagen oud.
   4.  Douwe (Andries) ZWART, boer, geboren op 20-04-1904 te Lyts Medhuizen onder Ee (gezindte: gereformeerd), overleden op 24-05-1976 te Dokkum op 72-jarige leeftijd, begraven op 28-05-1976 te Westergeest. Volgende informatie vernomen uit Yearbook 1988 kwartierstaat. Uit dit huwelijk 7 kinderen geboren. Andries, Harmen, Sijke, Pieter, Jan, Klaske, Neeltje.
Douwe syn âlden wennen op in pleats op Lyts Medhuizen ûnder Ee, en hjir is hy ek berne. Nei syn trouwen mei Ettsje kaam er op de pleats fan skoanheit.Hy koe hertlik wêzen en wie in goed boer. Under oare siet er yn it skoalbestjoer en wie er tsjerkeriedslid, lykas syn heit. Ek wie Douwe bestjoerslid fan it molkfabryk op it Stienfek ûnder Ee. Ettsje Witteveen is berne te Eastrum. Letter wenne hja mei har âlden op in pleats op ut Stienser Aldlân. Yn april 1919 kaam de hûshâlding fan har âlden op de famyljepleats ûnder Westergeast, omdat omke en moike ferstoan wiene. Nei har trouwen yn 1928 bleau Ettsje op de pleats, dêr't Douwe doe boer waard. Hja wie in wurksume en soarchsume frou, dy't noed hie mei man en bern as dy it lêze, mar wie altyd goed foear in oar.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-05-1928 te Kollummerland met Ettje WITTEVEEN, 26 jaar oud, geboren op 09-10-1901 om 20.00 uur te Oostrum, overleden op 27-05-1998 te Dokkum op 96-jarige leeftijd, begraven te te Westergeest. Haar ouders waren Harmen Witteveen en Seike Spriensma.
   5.  Janke (Andries) ZWART, geboren op 06-01-1907 te Ee, overleden op 02-01-1954 om 20.30 uur te Leeuwarden op 46-jarige leeftijd, begraven op 06-01-1954 te Ee.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-05-1933 te Oostdongeradeel met Willem (Jacobs) WIJBENGA, 25 jaar oud, geboren op 19-12-1907 te Wetzens, overleden op 21-10-1964 te Ee op 56-jarige leeftijd, begraven te Algemene begraafplaats Ee. Uit dit huwelijk geboren:
Jacob (Jaap) 22 april 1934 Ee.
Klaaske maart 1937 Ee, en getrouwd met Dictus Hoeksma, boer.
Saakje maart 1937 Ee, getrouwd met Jacobus Pool.
Trijntje 1938 Ee, getrouwd met Rochus Adema, boer.
Andries 29 maart 1940 Ee, getrouwd met Jannie Smits. Boer op de boerderij van zijn ouders.
Tjalina juli 1942 Ee, getrouwd met Frans Postmus.
Baukje 18 juli 1945 Ee, getrouwd met Johannes Hepping, boer.
Jippe 6 juni 1947 Ee, monteur.
Douwe mei 1949 Ee. Ouders Jacob (Jippes) Wijbenga en Saakje (Willems) Sijtsma.Zij trouwen te Oostdonderadeel op 22 mei 1902.

VII.49    Pieter (Douwes) ZWART, boer, geboren op 16-07-1874 om 04.00 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 26-10-1955 te Zwaagwesteinde op 81-jarige leeftijd, begraven op 30-10-1955 te Zwaagwesteinde. Man en vrouw godvrezende mensen. Boer op Langgrouw bij Sjoorda, later als rentenier gaan wonen te Buitenpost.Karakter: sterk impulsief. Daardoor niet altijd bezonnen. Wijs in handeling. Overigens zeer principiële, belezen, invloedrijke figuur. In Oosternijkerk naast M.D.Zwart vele jaren praktisch leider van het gereformeerde leven. Zeer gezien, vooral bij de jeugd. Zoon van Douwe (Andries) ZWART (zie VI.20) en Baukje (Pieters) RINSMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-05-1902 te Oosternijkerk met Aafke (Klazes) NIEUWENHUIS, 24 jaar oud, geboren op 13-12-1877 om 17.00 uur te Anjum, overleden op 01-09-1957 te Veenwouden op 79-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Klaas (Alders) Nieuwenhuis en Minke (Jans) van der Herberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Minke (Pieters) ZWART, geboren op 21-07-1903 te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 04-04-1993 te Zwaagwesteinde op 89-jarige leeftijd, begraven op 08-04-1993 te Zwaagwesteinde. Toen ik haar voor het eerst ontmoette (Nienke, 1992) was ze al geheel blind. Tot op het laatst volledig helder van geest.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-06-1929 te Achtkarspelen met Evert Jan HOUWMAN, 25 jaar oud, leraar, geboren op 14-07-1903 te Zwolle, overleden op 01-03-1944 te Leeuwarden op 40-jarige leeftijd, begraven op 05-03-1944 te Zwaagwesteinde. Dit echtpaar hebben 4 kinderen: Aafke, Aafke, Janke en Jozef Jan.

VII.51    Dirk (Douwes) ZWART, postbeambte, geboren op 13-03-1876 te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 15-06-1952 te Akersloot op 76-jarige leeftijd, begraven op 18-06-1952 te Akersloot. Deze man en vrouw vrezen ook samen hartelijk den Heere. Dirk was jaren aaneen postkantoorhouder in Veenwouden en had daar tevens een boekhandel. Vertrok later als postambtenaar naar Akersloot, bij Uitgeest. Daar woonde hij tot zijn overlijden. Een tikje stug van karakter. Flinke principiële man. In zijn moderne omgeving, werkte hij aan evangelisatiepost. Was kreupel. Zoon van Douwe (Andries) ZWART (zie VI.20) en Baukje (Pieters) RINSMA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-09-1902 te Loosduinen met Jitske (Sikkes) HEMPENIUS, 32 jaar oud, verpleegster, geboren op 25-04-1870 om 02.30 uur te Klooster Anjum Menaldumadeel, overleden op 04-12-1931 om 11.45 uur te Akersloot op 61-jarige leeftijd, begraven op 09-12-1931 te Akersloot. Volgens haar dochter Sipkje was haar moeder destijds een uitstekende verpleegster te Zuidlaren. Ouders waren Sikke (Dirks) Hempenius en Sipke (Popkes) van der Graaf.
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe (Dirks) ZWART (zie VIII.45).
   2.  Sikke (Dirks) ZWART, geboren op 15-02-1905 om 14.00 uur te Leeuwarden, overleden op 03-05-1905 om 23.00 uur te Leeuwarden, 77 dagen oud.
   3.  Sipkje (Dirks) ZWART, geboren op 27-05-1909 om 21.00 uur te Veenwouden, overleden op 21-04-1995 te Edmond aan Zee op 85-jarige leeftijd, begraven op 25-04-1995 te Akersloot.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-04-1938 te Akersloot, gehuwd voor de kerk op 26-04-1938 te Uitgeest met Cornelis BOSMAN, 21 jaar oud, postbeambte, geboren op 30-05-1916 te Alkmaar, overleden op 23-04-1986 te Egmond aan Zee op 69-jarige leeftijd, begraven op 28-04-1986 te Akersloot. Uit dit huwelijk 5 kinderen: 1. Jitske 2. Cornelis Bernard 3. Dirk Andries 4.Johan Jacob. 5. Gurie.
Na het overlijden van haar man heeft zijn vrouw nog in Amstelveen gewoond, wat haar uiteindelijk niet beviel. Omdat haar kinderen en familie van haar mans kant in Egmond a/zee woonden (en zij woonden vroeger ook in Egmond) hebben ze een plaats voor haar gevonden in het bejaardenhuis daar, wat haar goed bevalt. Opgewekte vrouw. Ze vertelde dat ze veel van reizen houdt. Heeft evenals haar broer ook reuma.Met haar kromme kniën is het moeilijk om lang weg te gaan. Ze heeft een elektrische rolstoel. Dit heeft ze mij verteld tijdens een bezoek aan haar (N.Z).Dirk Andries is geemigreerd naar New Zeeland.

VIII.45    Douwe (Dirks) ZWART, onderwijzer, geboren op 28-08-1903 te Loosduinen, overleden op 08-01-1989 te Bolsward op 85-jarige leeftijd, begraven op 13-01-1989 te Paesens & Moddergat. Douwe was bijna 18 jaar toen hij onderwijzer werd te Zwagerveen. In die periode behaalde hij ook zijn hoofdakte. Daarna was hij onderwijzer te Rotterdam.Na enige jaren hoofd der christelijke school te Paesens & Moddergat. Goede principiële figuur. Ook ouderling bij de geref.kerk.
Uit dit huwelijk is nog een levenloos zoontje geboren op 24 december 1932. Volgens inlichtingen van Theun was het levenloze zoontje het eerste kind van zijn ouders. Heeft een zwaar leven gehad in verband met de ziekte van zijn vrouw (Multiple Sclerose). Zij werd eerst verzorgd door haar man en later is zij verpleegd in Verpleeghuis Bloemkamp te Bolsward. Het mooie was destijds dat haar echtgenoot daar ook kon wonen. Zij is ook enige jaren onderwijzeres geweest, eerst in Beetgumermolen en later ook in Rotterdam.
Een mislukte knieoperatie bracht hem zover dat hij niet meer mobiel was en na het overlijden van zijn echtgenote kon hij in Bloemkamp blijven wonen. Zoon van Dirk (Douwes) ZWART (zie VII.51) en Jitske (Sikkes) HEMPENIUS, verpleegster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-06-1929 te Rotterdam met Maria Anna Hendrica HEUKELS, 24 jaar oud, geboren op 28-03-1905 te Rijswijk, overleden op 29-09-1977 te Bolsward op 72-jarige leeftijd. Had multiple sclerose en is na een lange lijdensweg overleden. Begraven op 03-10-1977 te Paesens & Moddergat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (Douwes) ZWART, onderwijzer, organist, geboren op 30-12-1936 te Moddergat West-Dongeradeel, overleden op 07-10-1999 te Groningen op 62-jarige leeftijd, begraven op 12-10-1999 te Leens Groningen. Is gedoopt en heeft belijdenis afgelegd in de gereformeerde kerk van Peasens en Moddergat. Is overleden is Martini Ziekenhuis te Groningen.
Dirk volgde de mulo en de kweekschool te Dokkum na behalen van zijn hoofdakte werd hij door de Hervormde Zendingsraad uit gezonden naar Nederlands Nieuw Guinea en woonde in Miei (Wasior) to 1962 waar hij werkte aan de Jongensvervolgschool. Bij terugkomst werd hij onderwijzer aan de Chr.school te Nieuwerkerk aan de IJssel tot 1965 en daarna hoofd van der Chr.school te Leens tot 1997. Hij kreeg in die periode de ziekte van Kaler waaraan hij ook overleed. Dirk was een gedreven organist en wilde als jongen van 14 heel graag naar het conservatorium. Zijn vader zag daar letterlijk geen brood in. Later in Leens volgde hij de kerkorgelopleiding aan de muziekschool in Buitenpost en behaalde het kerkelijk examen bevoegheid I (vaardigheden op conservatoriumniveau). Hij was jarenlang organist in de Geref.Kerk te Leens en studeerde later nog orgel bij Piet Wiersma te Groningen. Ook was hij jarenlang koordirigent van verschillende
koren.
Zijn vrouw Klara overleed vrij jong als gevolg van kanker.
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren.
Douwe. Meinderd. Hendrik Anne die getrouwd is met Mirjam Theodora Peters. Zij hebben 2 kinderen Vincent en Thomas.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-10-1958 te Sneek met Klara de VRIES, 21 jaar oud, geboren op 01-03-1937 te Workum, overleden op 07-10-1988 te Leens op 51-jarige leeftijd, begraven op 11-10-1988 te Leens. Ouders zijn: Meinderd de Vries en Baukje van der Goot.
   2.  Theunis (Douwes) ZWART, was o.a. bij de Marine, pastoraal medewerker, geboren op 29-06-1940 te Moddergat West-Dongeradeel, gedoopt op 30-06-1940 te Paesens-Moddergat, overleden op 03-05-2012 te Bakkeveen op 71-jarige leeftijd, begraven op 09-05-2012 te Bakkeveen. Na behalen van Mulo A+B en HTS-electrotechniek ging hij in 1958 Bij de Koninklijke Marine in dienst. Had daar verschillende functies en zwaaide in 1992 af als luitenant ter zee der 2e klasse.
Theunis deed daarbij ook nog een deeltijd HBO-opleiding theologie en slaagde daarvoor in 1993. Was vervolgens nog 10 jaar actief als kerkelijk medewerker in deeltijd van verschillende SOW-gemeentes. Dit werk beëindigde hij in 2004.
Uit dit huwelijk 3 kinderen geboren. Ronald getrouwd met Riswitha Mari Sterk. Zij hebben 4 kinderen. Youri Raoul, Myrthe Esmée, Mirko Corneé en Wessel Koen. Edwin getrouwd met Linda Lakeman. Zij hebben 2 kinderen. Iris en Femke. Mike getrouwd met Muriel. Zij hebben 2 kinderen: Fiore en Carlotte.
Gehuwd te Oostdongeradeel met Baukje (Taedes) DIJKSTRA, geboren te Lioessens Oostdongeradeel. Ouders zijn: Taede Dijkstra en Klaaske Dijkstra.

VI.24    Baatje (Andries) ZWART, geboren op 18-02-1845 om 23.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 10-03-1845 te Oosternijkerk, overleden op 12-04-1905 te Rotterdam op 60-jarige leeftijd, dochter van Andries (Dirks) SWART (zie V.7) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-10-1871 te Oostdongeradeel met Egbert (Jans) DOUMA, 29 jaar oud, predikant bij de Christlijke Gereformeerde kerk te Drachten. Geboren op 05-09-1842 om 21.00 uur te Ee, overleden op 23-03-1913 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1913 te Rotterdam algemene begraafplaats, zoon van Jan (Egberts) DOUMA, Landbouwer, en Boukje (Hessels) KEEGSTRA. {Hij is later ondertrouwd op 26-07-1906 te Rotterdam, gehuwd op 63-jarige leeftijd op 14-08-1906 te Rotterdam met Annette Martha van OLFFEN, 51 jaar oud, geboren op 23-01-1855 te Rotterdam, overleden op 03-08-1929 te Zeist op 74-jarige leeftijd, begraven op 06-08-1929 te Zeist. Toen ze met Egbert Douma trouwde was zij weduwe van dhr. P.C.Schilperoort.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (Egberts) DOUMA, predikant, geboren op 16-12-1873 om 12.00 uur te Drachten, overleden op 18-06-1958 te Arnhem op 84-jarige leeftijd, begraven op 21-06-1958 te Arnhem Moscowa. Was begaafd prediker. Energiek werker. Kwam toen mijn vader nog leefde (dat is dus Pieter Andries Zwart) herhaaldelijk in de zomervakantie bij ons logeren en bezocht dan vrijwel de gehele familie. Pracht dagen waren dat zowel voor mijn vader als voor hem. Emeritus predikant op 12-06-1938. Heeft op 24 juni 1928 zijn neef Dirk (Pieters) Zwart bevestigd als Dienaar des Woords te Nijemirdum. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen. 1.Egbert geboren 13 december 1897 Spijkenisse. Overleden op 16 maart 1964 te Rijswijk en daar begraven in het familiegraf Nr.364 op de Algemene begraafplaats Winston Chuchillaan 233 te Rijswijk. Was predikant o.a. eerst in Muiden, daarna Ureterp.Emeritus in 1962. Was getrouwd met Elisabeth Johanna Philippina Schalekamp op 30-10-1923. Zij was geboren op 27-11-1899 en overleden op 30-06-1988 den Haag. Is begraven in het familiegraf bij haar man op de alg. begraafplaats te Rijswijk. Haar gegevens zijn niet op een steen gebeiteld, maar gegevens via de administratie van de begraafplaats verstrekt. 2.Marie geboren 25 juni 1899 Spijkenisse en overleden op 8 juli 1961 Arnhem waar zij begraven is op 13 juli alg. begraafplaats Moscowa. Zij was getrouwd met Johannes Christianes Schut op 10 juni 1930 Arnhem.Hij is geboren op 2 mei 1894 en overleden op 8 juli 1987, op 13 juli werd hij begraven in hetzelfde graf waar zijn vrouw ligt te Moscowa te Arnhem.
3.Karel Adrianus geboren 15 juni 1901 Spijkenisse, employee prol.
Mij. Overleden Oostvoorne op 10 april 1982 en op 14-04-1982 op de alg. begraafplaats Oostvoorne begraven. Hij was getrouwd met Jantje Kaajan op 5 augustus 1926 Groningen. Jantje Kaajan is geboren op 18 december 1904 Groningen.Is overleden op 10 november 1997 Ede. Begraven op 14 november 1997 Oostvoorne, waar ook haar man begraven werd. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren; Swaantje Cornelia, Wilhelmina Marie, Margaretha Elisabeth, Janneke, Jan Egbert, Karel Andre, Elzeliene Elisabeth.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-01-1897 te Rotterdam met Wilhelmina VISSER, 23 jaar oud, geboren op 29-09-1873 te Rotterdam, overleden op 12-04-1929 te den Haag op 55-jarige leeftijd, begraven op 16-04-1929 te Arnhem Moscowa.
   2.  Andreas (Egberts) DOUMA, geboren op 20-03-1888 om 11.45 uur te Drachten, overleden op 28-10-1914 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd. Begaafde jongeman.Op latere leeftijd overspannen en zenuwziek geworden. Toen praktisch mensenschuw. Zo ook overleden. In zijn overlijdensadvertentie wordt gesproken van een langdurig geduldig gedragen lijden.

VI.25    Pieter (Andries) ZWART, landbouwer, geboren op 12-05-1846 om 0.500 uur te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 28-06-1846 te Oosternijkerk, overleden op 19-05-1929 om 06.00 uur te Oosternijkerk op 83-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1929 te Oosternijkerk, zoon van Andries (Dirks) SWART (zie V.7) en Trijntje (Renses) WEIDENAAR, naaister.
Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 11-09-1885 te Oostdongeradeel met Neeltje (Pieters) DOUMA, 40 jaar oud, geboren op 22-01-1845 om 07.00 uur te Metslawier, overleden op 28-06-1889 om 03.30 uur te Oosternijkerk op 44-jarige leeftijd, begraven op 02-07-1889 te Oosternijkerk. Was dochter van Pieter (Douwes) Douma en Klaaske (zegge Klaske) (Heerkes) Minnega.Neeltje had als broers en zuster: Douwe en Heerke en Trijntje.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 03-09-1896 te Oostdongeradeel, gehuwd voor de kerk op 03-09-1896 te Oosternijkerk met Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, 31 jaar oud, huishoudster, geboren op 25-08-1865 om 23.00 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 17-05-1958 te Dokkum op 92-jarige leeftijd, begraven op 22-05-1958 te Oosternijkerk. Was een goede moeder voor haar kinderen en een lieve Beppe voor haar kleinkinderen. Tot haar dood toe geestelijk vitaal. Heeft het erg moeilijk gehad met het overlijden van haar zoon Dirk (febr.1958). Enige maanden later zelf overleden. Dochter van Lieuwe (IJpes) JOUSMA, boerenknecht, en Trijntje (Gerbens) van der VELDE.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART (zie VII.61).
   2.  Andries (Pieters) ZWART (zie VII.62).
   3.  Lieuwe (Pieters) ZWART, geboren op 18-04-1899 om 0.700 uur te Oosternijkerk, overleden op 17-09-1906 om 14.30 uur te Oosternijkerk op 7-jarige leeftijd, begraven te Oosternijkerk. Aan difterie op 7 jarige leeftijd naar de hemel opgenomen. Volgens velen: geen kind voor deze ruwe wereld.Zeer vriendelijk kind.
   4.  Dirk (Pieters) ZWART (zie VII.65).
   5.  Ype (Pieters) ZWART, geboren op 25-09-1901 om 02.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 13-03-1902 om 11.30 uur te Oosternijkerk, 169 dagen oud, begraven op 18-03-1902 te Oosternijkerk. Overleden aan kinkhoest toen hij een ½ jaar oud was. Ps 105:5 Dord.Leerr I 17, "God zal ouders" enz.
   6.  Gerritje (Pieters) (Ger) ZWART, zakenvrouw, geboren op 16-01-1906 te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 24-08-1991 te Dokkum op 85-jarige leeftijd, begraven op 28-08-1991 te Oosternijkerk. Was van 1929-1931 lijdende aan abces in de rug. Behoorlijk hersteld. Handwerkzaak te Dokkum, Keppelstraat 149 waar zij woonde met haar moeder. Na vele getuigenissen uitstekend voor haar zaak berekent. Voortreffelijke smaak op het gebied van haar artikelen. Zeer behulpzaam in haar winkel. Bloeiende zaak. Degelijke, principiële godvrezende vrouw. Na overlijden van haar moeder (1958) zaak verkocht en verhuisd naar Keppelstraat nr. 5, waar ze ging rentenieren.Borduurde daar nog wel regelmatig vlaggen voor een firma. Woonde sinds 1981 in serviceflat 121 Dongeradijk te Dokkum. Was middelpunt van de familie, vooral voor haar tantezeggers. Is de laatste jaren van haar leven lichamelijk snel achteruit gegaan. Geestelijk bleef ze zeer goed bij de tijd. Een week voor haar sterven werd ze getroffen door een hersenbloeding, was daardoor éénzijdig verlamd en raakte in coma. Wij als neven en nichten hebben bij haar gewaakt tot ze na ruim een week, in haar eigen omgeving waar ze de laatste jaren had gewoond, overleed.

VII.61    Trijntje (Pieters) (Nienke) ZWART, geboren op 16-11-1896 om 05.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 13-10-1973 te Dokkum op 76-jarige leeftijd, begraven op 17-10-1973 te Oenkerk, dochter van Pieter (Andries) ZWART (zie VI.25) en Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, huishoudster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-02-1924 te Driesum met Riemer ROUKEMA, 28 jaar oud, Hoofdonderwijzer, geboren op 14-05-1895 om 01.30 uur te Drachten, overleden op 01-05-1978 te Dokkum op 82-jarige leeftijd, begraven op 06-05-1977 te Oenkerk. Ouders waren: Rienk Roukema en Froukje de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiltje (Riemers) (Hillie) ROUKEMA, lerares, geboren op 13-12-1924 te Bedum, overleden op 22-07-2014 te Eindhoven op 89-jarige leeftijd, begraven op 26-07-2014 te Gem. Begraafplaats Stratum Eindhoven.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-01-1956 te Bergum Tietjerksteradeel met Arie Willem van OOIK, 27 jaar oud, geboren op 20-06-1928 te Amersfoort (gezindte: gereformeerd), overleden op 24-12-2004 te Eindhoven op 76-jarige leeftijd, begraven op 30-12-2004 te Begraafplaats Stratum Eindhoven. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Nienke,getrouwd met Willem Hermsen, 2 kinderen, Jos en Vera.Gerrit, getrouwd met Mieke van Seters, 2 kinderen, Job en Anneloes en Ida Anna getrouwd met Getrud Lijdsman, 1 kind Tijs.
   2.  Rienk Job (Riemers) ROUKEMA, docent, geboren te Wons, gedoopt te Wons. Uit 1e huwelijk 2 kinderen: Johanna Martha en Nienke Jeanne.
Gehuwd (1) te Nederhemert met Jenneke Lambertha Frederica GROENEVELD, geboren te Nederhemert.
Gehuwd (2) te Maarn met Janna Gerritje van der BERG, geboren te Ede.
   3.  Job (Riemers) ROUKEMA, arts, geboren te Wons, gedoopt te Wons. Dit echtpaar woont in Canada. Ze hebben 7 kinderen.
Rudy Erica, Nina Frances, Raymond Peter, Henry William, Clifford Andrew, Patricia Joanna, en Heather Kristina.
Gehuwd te Bergum met Diderica Margaretha KROEZE, geboren te Willemstad Curacao.
   4.  Dr. Pieter Andries (Riemers) (Piet) ROUKEMA, Biochemicus, geboren op 23-11-1927 te Wons, gedoopt (gereformeerd) op 27-11-1927 te Wons, overleden op 10-02-2013 te Uithoorn op 85-jarige leeftijd, begraven op 16-02-1213 te Uithoorn. Uit dit huwelijk 5 kinderen geboren.
Riemer hoogleraar theologie en partner Lily Burggraaff, predikant.
Willem Tom getrouwd met Barbara Koning, kinderen:Inge, Rosalie en Iris.
Cornelia Henriette, getrouwd met Leo Mietus, kinderen: Aljosja en Iwana.
Nienke.
Caroline met partner Joop van Duynhoven.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-05-1955 te Alphen a/d Rijn met Sjoukje (Willems) TOM, 27 jaar oud, geboren op 22-07-1927 te Warns, overleden op 11-11-2006 te Uithoorn op 79-jarige leeftijd, begraven op 16-11-2006 te Uithoorn Gemeentelijke Begraafplaats Noorddammerweg.
   5.  Froukje (Riemers) ROUKEMA, analiste, geboren op 18-04-1929 te Wons, gedoopt op 21-04-1929 te Wons, overleden op 25-09-1993 te Stadskanaal op 64-jarige leeftijd, begraven op 30-09-1993 te Stadskanaal.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11-05-1962 te Dokkum met Siemon te VELDE, 40 jaar oud, landbouwer, geboren op 26-06-1921 te Stadskanaal, overleden op 29-10-2016 te Stadskanaal op 95-jarige leeftijd, begraven op 05-11-2016 te Stadskanaal gemeentelijke begraafplaats. Simon heeft uit zijn 1e huwelijk 5 kinderen. Uit zijn huwelijk met Froukje Roukema heeft hij 3 kinderen:
Nienke, Gretha en Rimkje Gera.
   6.  Gerritje (Riemers) ROUKEMA, verpleegkundige, geboren op 29-01-1931 te Wons, gedoopt op 01-02-1931 te Wons, overleden op 09-02-2015 te Soest op 84-jarige leeftijd, begraven op 13-02-2015 te Alg begraafplaats te Soest.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-12-1952 te Metslawier, gehuwd voor de kerk op 30-12-1952 te Oenkerk (geref.kerk) met Johan Christiaan BAUMFALK, 24 jaar oud, predikant, geboren op 07-09-1928 te Metslawier, gedoopt (gereformeerd) maart 1929 te Metslawier, overleden op 22-04-1984 te Soest op 55-jarige leeftijd, begraven op 26-04-1984 te Soest. Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:.Ynze Andries, Nienke, Riemer Rienk, Minke, Willem Wierd en Hilde.
   7.  Evert (Riemers) ROUKEMA, leraar, geboren te Wons, gedoopt te Wons. Uit dit huwelijk 4 kinderen geboren.
Grietje Martha, Nienke, Andre Peter, Sicco Jan.
Gehuwd te Bergum met Albertje (Oppe) KLOOSTERMAN, geboren te Garijp.
   8.  Rimkje Elisabeth (Riemers) ROUKEMA, verpleegster, geboren op 22-06-1934 te Witharen, gedoopt op 24-06-1934 te Witharen, overleden op 21-06-1988 te Amersfoort op 53-jarige leeftijd. Overleden waarschijnlijk aan een hartstilstand; was astmapatiënte. Begraven op 26-06-1988 te Amersfoort. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 02-04-1969 te Groningen met Jan Cornelis BOCKHOVE, 42 jaar oud, geboren op 20-03-1927 te Piershill, overleden 00-12-2007.
   9.  Andries (Riemers) ROUKEMA, kaasmaker, geboren te Oenkerk, gedoopt te Oenkerk.

VII.62    Andries (Pieters) ZWART, geboren op 18-04-1898 om 0.300 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 24-07-1971 te Dokkum op 73-jarige leeftijd, begraven op 28-07-1971 te Oosternijkerk. Landbouwer eerst te Oosternijkerk,later Ornio-state te Moddergat.Door God gezegend met uitstekend verstand. Veel gelezen o.a. van Kuiper in zijn jongere jaren. Een gezonde kijk op vrijwel alle dingen. Uitstekende boer. Sinds zijn 30e jaar vrijwel doorlopend ouderling van de gereformeerde kerk. Eerst te Oosternijkerk, later te Moddergat. Kind van God. Veel worstelingen met zijn ietwat stug karakter en neiging om spoedig pessimistisch te zijn o.a.ten aanzien van geld en goed, waar de Heere hem toch betrekkelijk rijk mee gezegend heeft.In veel opzichten zeer invloedrijk, ook al bemoeide hij zich nauwelijks genoeg met het bredere leven. Heeft groot deel van zijn leven rentenierend door gebracht.Ik (N.Z.) heb hem altijd gekend als een oude man. Zijn vrouw heeft jaren ziek op bed gelegen en is tot haar dood toe door haar dochter Wietske verzorgd. Zoon van Pieter (Andries) ZWART (zie VI.25) en Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, huishoudster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-06-1922 te Oostdongeradeel, gehuwd voor de kerk op 01-06-1922 te Oosternijkerk met Grietje MEINSMA, 22 jaar oud, geboren op 25-08-1899 om 08.00 uur te Nes (gezindte: gereformeerd), overleden op 17-03-1988 te Dokkum op 88-jarige leeftijd, begraven op 22-03-1988 te Oosternijkerk. Haar ouders waren Jan (Broers) Meinsma en Wijtske (Ernstes)Tamsma.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (Andries) (Piet) ZWART, vertaler frans, geboren op 29-04-1923 te Oosternijkerk, gedoopt (gereformeerd) op 06-05-1923 te Oosternijkerk, overleden op 25-11-2004 te Nes op 81-jarige leeftijd, begraven op 30-11-2004 te Moddergat. Heeft jaren frans gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Jaren in Amsterdam gewoond en gewerkt bij "dagblad Trouw". Kwam veel bij ons thuis in Halfweg. Heeft daar ook nog enige tijd gewoond. Omdat wij ook een Piet hadden, werd hij door ons "grote Piet" genoemd.
   2.  Wijtske (Andries) ZWART, geboren op 27-04-1925 te Oosternijkerk, gedoopt op 03-05-1925 te Oosternijkerk, overleden op 03-03-2011 te Leeuwarden op 85-jarige leeftijd, begraven op 08-03-2011 te Paesens.
   3.  Jan (Andries) ZWART, textielhandelaar, geboren te Paesens, gedoopt te Moddergat.
   4.  Dirk Andries (Andries) ZWART, boer, geboren te Paesens, gedoopt te Moddergat.

VII.65    Dirk (Pieters) ZWART, predikant, geboren op 22-07-1900 om 01.30 uur te Oosternijkerk (gezindte: gereformeerd), overleden op 20-02-1958 om 02.15 uur te Enkhuizen op 57-jarige leeftijd, begraven op 24-02-1958 te Zwanenburg. Wilde al op jonge leeftijd predikant worden. Hielp zijn vader op de boerderij. Werkzaam met zijn vader op het land zei hij: ik wil dominee worden. Ging naar de mulo en het gymnasium in Groningen. Van september 1922 tot mei 1926 gestudeerd aan de Vrij Universiteit te Amsterdam. Op 24 juni 1928 werd hij te Nijemirdum door zijn neef Jan Douma bevestigd als Dienaar des Woords. Daarna noch Aalten, Utrecht, Halfweg en Andijk. Op jonge leeftijd van nog geen 58 jaar kreeg hij na de kerkdienst een hartinfarct. Na 2 dagen thuis gelegen te hebben is hij overgebracht naar het Snouck van Loozen Ziekenhuis in Enkhuizen, waar hij op 20 februari 1958 overleed. Heeft enkele uren voor zijn dood afscheid genomen van zijn vrouw en kinderen met het uitspreken van de "zegen".Zij hebben het zeer moeilijk gehad toen hun zoontje Dikky overleed aan kinderverlamming terwijl zij in Canada waren. Ook het vertrek destijds van de 3 oudste kinderen naar Canada was heel moeilijk te verwerken.
PS.In het gezin van Dirk Zwart en Jeltje de Jong emigreerden Piet(Peter), Berdina(Ineke),Eelze Nammen(Edward Norman) en Andries Lieuwe(Andy) na 1950 naar Canada (Ontario). Een groot deel van toekomstige gegevens betreffende deze familie zou men in de toekomst in Canada moeten zoeken. Zoon van Pieter (Andries) ZWART (zie VI.25) en Hiltje (Lieuwes) JOUSMA, huishoudster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-06-1928 te Huizum Leeuwarderadeel met Jeltje (Eelzes) de JONG, 22 jaar oud, geboren op 29-07-1905 om 09.00 uur te Huizum (gezindte: gereformeerd), overleden op 14-12-1988 om 00.30 uur te Halfweg N.H. op 83-jarige leeftijd, begraven op 19-12-1988 te Zwanenburg/Halfweg. Had naast de akte handwerklerares ook nog de modevakschool bij Mw.Ida de Leeuw-v.Rees doorlopen.Werd op 53e jarige leeftijd weduwe. Haar jongste kind moest zij nog opvoeden. Heeft veel werk verzet voor kerk,gemeenteraad, vrouwen vu-hulp en was oprichtster van de Bond van Gereformeerde Vrouwen in Nederland. Heeft ook nog enkele jaren in de bibliotheek te Zwanenburg gewerkt.Tot haar dood toe was ze zeer actief. Reisde veel naar haar kinderen in Canada en haar dochter in Aruba. Dochter van Eelze (Nammens) de JONG, kaashandelaar, en Berdina HAITSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (Dirks) ZWART (zie VIII.72).
   2.  Berdina (Dirks) ZWART (zie VIII.75).
   3.  Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (zie VIII.76).
   4.  Hillie (Dirks) ZWART (zie VIII.79).
   5.  Elsa (Dirks) ZWART (zie VIII.81).
   6.  Nienke (Dirks) ZWART, cyto-analiste/doktersassistente, geboren te Aalten, gedoopt te Aalten.
   7.  Sjouwina Jelly (Dirks) (Sjanty) ZWART, adjuct-commies a, geboren op 10-09-1938 te Utrecht, gedoopt op 18-09-1938 te Utrecht, overleden op 06-10-2006 om 14.40 uur te Hoofddorp op 68-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-10-2006 te Westgaarde Amsterdam. Wegens haar ziekte de laatste 4 weken opgenomen geweest in Hospice Bardo alwaar ze ook is overleden.
   8.  Dirk (Dirks) (Dikky) ZWART, geboren op 17-02-1942 te Utrecht, gedoopt op 21-02-1942 te Utrecht, overleden op 16-06-1952 om 10.15 uur te Amsterdam op 10-jarige leeftijd, begraven op 20-06-1952 te Zwanenburg/Halfweg. Is op 10 jarige leeftijd, terwijl zijn ouders in Canada waren, overleden aan kinderverlamming. Zijn ouders woonden de trouwerij bij van hun oudste zoon Piet. Hij was bij de fam. Barend Biesheuvel, werd in het weekend ziek, kon niet meer slikken en is naar het Wilhelmina Gasthuis gebracht in Amsterdam. Daar heeft hij nog 2 dagen in de ijzeren long gelegen en is ook daar overleden. Er heerstte in 1952 een polio-epidemie. Het suikerklontje of inenting tegen polio bestond toen nog niet. Was als jongen bij de padvinderij. Had slechte ogen, maar was verder gezond.
   9.  Andries Lieuwe (Dirks) (Andy) ZWART, voorman, geboren op 20-12-1946 te Halfweg, gedoopt op 22-12-1946 te Halfweg, overleden op 23-11-2016 om 21.30 uur te London Ontario Canada op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-11-2016 te Kitchener Ontario Canada. Funeral service gehouden op 30 november St andrew Anglicaanse Kapel Kitchener Ontario Canada.
Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 27-09-1986 te Sharbot Lake Ont. Canada met Dorien Joyce DOWDALL, 48 jaar oud, geboren op 08-04-1938 te Sharbot Lake Ontario Canada, overleden op 21-12-2009 te Perth Ontario Canada op 71-jarige leeftijd, begraven op 24-12-2009 te St.Stephens Cemetery Brooke Ontario Canada.
Gehuwd (2) te Kitchener Ontario Canada, gehuwd voor de kerk te St. Andrew's Memorial Anglican Church Kitchener Ontario Canada met Heather MACKENZIE, geboren te Sarnia Ontario Canada.

VIII.72    Pieter (Dirks) ZWART, Refugee coordinator CRWRC, geboren te Nijemirdum, gedoopt te Nijemirdum. Piet emigreerde als boer in 1950 naar Canada. Was in Amsterdam tijdens de oorlog op het gymnasium. Kon erg goed tekenen maar tekende alles een millimeter te scheef. Waarschijnlijk t.g.v. een oogafwijking. Omdat gymnasium gesloten werd, kwam hij bij de boer terecht. Heeft de landbouwschool in Hoofddorp gevolgd. In Canada nog jaren boer geweest. Voor het kerkelijke leven zeer actief, vooral als diaken. Later werd hij voorzitter van de diakenen van de Chr. Reform Church in Canada. Nu werkt hij als coordinator voor het vluchtelingenwezen van de kerken in Canada. Christian Reformed World Relief Commitee of Canada.(CRWRC) (Refugee coordinator). Zoon van Dirk (Pieters) ZWART (zie VII.65) en Jeltje (Eelzes) de JONG.
Gehuwd te Springdale Ont. Canada met Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster, geboren te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART (zie IX.11).
   2.  Peter Steward (Pieters) ZWART (zie IX.13).
   3.  Anita Florence (Pieters) ZWART (zie IX.17).
   4.  David (Pieters) ZWART (zie IX.18).
   5.  Mark Anthony (Pieters) ZWART (zie IX.20).

IX.11    Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART, Mechanic, geboren op 13-02-1953 te Hamilton Ont.Canada, overleden op 01-06-2015 te Stoney Creek Ont.Canada op 62-jarige leeftijd, gecremeerd op 01-06-2015 te Stoney Creek Ont. Canada, zoon van Pieter (Dirks) ZWART (zie VIII.72) en Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.
Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Cheryl Ann (Rons) HAGGER, geboren te Toronto Ont.Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lindsay Angela (Richards) ZWART (zie X.2).
   2.  Rachel Ann (Richards) ZWART, verpleegster, geboren te Hamilton Ont.Canada.
Gehuwd te Hamilton Ontario Canada. Echtgenoot is Alexander Joseph (Alex) BUSH, Jeugd predikant, geboren te Hamilton Ontario Canada.
   3.  Joel Stephen (Richards) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.

X.2    Lindsay Angela (Richards) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada, dochter van Richard Edward (Pieters) (Dick) ZWART (zie IX.11) en Cheryl Ann (Rons) HAGGER.
Gehuwd te Stoney Creek Ont.Canada met Craig James HARVEY, geboren te Hamilton Ont.Canada. Uit dit huwelijk geboren: Leah en Kyla.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leah Mae (Craig) HARVEY, geboren te Hamilton Ont.Canada.
   2.  Kyla Anne (Craig) HARVEY, geboren te Stoney Creek Ont.Canada.

IX.13    Peter Steward (Pieters) ZWART, accountant, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Pieter (Dirks) ZWART (zie VIII.72) en Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.
Gehuwd (1) te Grassie Ont.Canada met Joyce Alice ZIOMICK, 30 jaar oud, geboren op 24-08-1953 te Hamilton Ont.Canada, overleden op 04-01-1998 om 20.00 uur te Hamilton Ont.Canada op 44-jarige leeftijd. Joyce leed al enige jaren aan lymphkanker. Is overleden in Henderson General Hospital te Hamilton. Begraven op 07-01-1998 te Queens Lawn Cemetery te Grimsby.
Gehuwd (2) te Grimsby Ont.Canada met Carol Ann SERROUL, geboren te Grimsby Ont.Canada.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tyler Adam (Peter) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.
   2.  Justin Ashley (Peter) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.
   3.  Megan Ann (Peter) ZWART, geboren te St.Catharines Ont.Canada. Zover bekend is zij gehuwd met Brandon. uit dit huwelijk geboren Ellie Joyce.

IX.17    Anita Florence (Pieters) ZWART, bankemployee, geboren te Hagersville Ont.Canada, dochter van Pieter (Dirks) ZWART (zie VIII.72) en Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.
Gehuwd te Hamilton Ont.Canada met Michael Patrick Joseph PHILLPOTT, geboren te Toronto Ont.Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicole Anna (Michael) PHILPOTT, geboren te Hamilton Ont.Canada. Is gehuwd met Lorenzo. Uit dit huwelijk geboren: Alice.
   2.  Michael Anthony (Michael) PHILPOTT, geboren te Hamilton Ont.Canada.
   3.  Thomas Peter (Michael) PHILPOTT, geboren te Barrie Ont.Canada. Is gehuwd met Ashley. Uit dit huwelijk geboren: Callie Maureen.

IX.18    David (Pieters) ZWART, mechanic, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Pieter (Dirks) ZWART (zie VIII.72) en Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.
Gehuwd te Hamilton Ont.Canada met Lynn Mae (Rons) HAGGER, homemaker, geboren te New Market Ont.Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel David (Davids) ZWART, geboren te Hamilton Ont.Canada.
   2.  Emily Lynn (Davids) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.

IX.20    Mark Anthony (Pieters) ZWART, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Pieter (Dirks) ZWART (zie VIII.72) en Anna FOKKEMA, gezinsverzorgster.
Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Dianne Marie ALLAN, enviromentor technican, geboren te Hamilton Ont.Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Zackory Daniel (Marks) ZWART, geboren te St.Catharines Ont.Canada.
   2.  Rylee Margaret (Marks) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.
   3.  William Ethan (Marks) ZWART, geboren te Grimsby Ont.Canada.

VIII.75    Berdina (Dirks) ZWART, geboren te Nijemirdum. Bob emigreerde met zijn ouders in 1949 naar Canada. Ineke volgde hem, gelijk met haar broer Piet in september 1950. Dochter van Dirk (Pieters) ZWART (zie VII.65) en Jeltje (Eelzes) de JONG.
Gehuwd te Winona Ont.Canada met Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, 24 jaar oud, zakenman, geboren op 02-10-1926 te Zwanenburg Haarlemmermeer, overleden op 09-08-2010 om 07.00 uur te Burlington Ontario Canada. op 83-jarige leeftijd, begraven op 13-08-2010 te Burlington Memorial Gardens Ontario Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Shirley (Barends) Van RIJN (zie IX.23).
   2.  Cordell George (Barends) Van RIJN (zie IX.25).
   3.  Richard Andrew (Barends) Van RIJN (zie IX.28).
   4.  Joanne (Barends) Van RIJN (zie IX.31).
   5.  Sandra (Barends) (Sandy) Van RIJN, manager coffeeshop, geboren te Grimsby Ont.Canada.
   6.  Ingrid (Barends) Van RIJN, geboren te Hamilton Ont.Canada.
Gehuwd te Burlington Ont.Canada met Brian CASTLE, geboren te Brampton Ont.Canada.

IX.23    Shirley (Barends) Van RIJN, ziekenverzorgster, geboren te Grimsby Ont.Canada. Gescheiden. Dochter van Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, zakenman, en Berdina (Dirks) ZWART (zie VIII.75).
Gehuwd (1) te Grimsby Ont.Canada, gescheiden te Canada van Seitze (Syd) PASMA.
Gehuwd (2) met Daniel Andrew REZNER, geboren te St. Catharines Ont.Canada.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jason (Sydney) PASMA (zie X.17).
   2.  Christopher (Sydney) PASMA (zie X.19).
   3.  Jeremy (Sydney) PASMA (zie X.21).

X.17    Jason (Sydney) PASMA, geboren te Kelowna BC.Canada, zoon van Seitze (Syd) PASMA en Shirley (Barends) Van RIJN (zie IX.23).
Gehuwd te Wainfleet Ont.Canada met Sharryn Leanne COCKELL, geboren te Kitchener Ontario Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joel (Jason) PASMA, geboren te Orillia Ont.Canada.
   2.  Broc (Jason) PASMA, geboren te Huntsville Ont.Canada.
   3.  Kate (Jason) PASMA, geboren te Huntsville Ont.Canada.

X.19    Christopher (Sydney) PASMA, geboren te Kelowna BC.Canada, zoon van Seitze (Syd) PASMA en Shirley (Barends) Van RIJN (zie IX.23).
Gehuwd te Cayuga Ontario Canada met Erin Louise HILDEBRANDT, geboren te St.Catherines Ontario Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Zachary Abram (Christopher) PASMA, geboren te Grimsby Ont.Canada.
   2.  Isaac Christopher(Christopher) PASMA, geboren te Grimsby Ont.Canada.
   3.  Chloe Faith Laine (Christopher) PASMA, geboren te Fonthill Ont.Canada.
   4.  Maxwell Arthur (Christopher) PASMA, geboren te Fonthill Ont.Canada.

X.21    Jeremy (Sydney) PASMA, geboren te Kelowna BC.Canada, zoon van Seitze (Syd) PASMA en Shirley (Barends) Van RIJN (zie IX.23).
Gehuwd te Port Colborne Ontario Canada met Susan Amy NICHOLLS, geboren te Welland Ontario Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mason (Jeremy) PASMA, geboren te Grimsby Ontario Canada.
   2.  Violeth Beth PASMA, geboren te Grimsby Ontario Canda.

IX.25    Cordell George (Barends) Van RIJN, zakenman, geboren te Grimsby Ont.Canada. Gescheiden. Zoon van Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, zakenman, en Berdina (Dirks) ZWART (zie VIII.75).
Gehuwd (1) te Islington Ont.Canada, gescheiden te Grimsby Ontario Canada van Eleanor LANE, geboren op 05-08-1958, overleden op 09-03-2012 te Brant Memorial Hospitaal Canada op 53-jarige leeftijd, begraven op 13-03-2012 te Dundas.
Gehuwd (2) te Grimsby Ontario Canada met Laurie PHILLIPS, geboren te Canada.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Heather (George) Van RIJN (zie X.24).
   2.  Benjamin Cordell (George) Van RIJN (zie X.25).

X.24    Heather (George) Van RIJN, geboren te Hamilton Ont.Canada, dochter van Cordell George (Barends) Van RIJN (zie IX.25) en Eleanor LANE.
Gehuwd te Grimsby ontario Canada met Norm THAM, geboren te Toronto.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eloise Julia THAM, geboren te Grimsby ontario Canada.

X.25    Benjamin Cordell (George) Van RIJN, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Cordell George (Barends) Van RIJN (zie IX.25) en Eleanor LANE.
Gehuwd te Grimsby ontario Canada met Kate MALCOLM.
Kind:
   1.  Brann Malcolm (Benjamins) Van RIJN, geboren te Grimsby ontario Canada.

IX.28    Richard Andrew (Barends) Van RIJN, geboren te Grimsby Ont.Canada, zoon van Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, zakenman, en Berdina (Dirks) ZWART (zie VIII.75).
Gehuwd te Kelowna BC.Canada met Julia Christine HILVERDA, lerares.
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthew Jordan (Richard) Van RIJN, geboren te Langley BC.Canada.
   2.  Kimberley Joanne (Richard) Van RIJN (zie X.29).

X.29    Kimberley Joanne (Richard) Van RIJN, geboren te Langley BC.Canada. Ze is getrouwd met Nate Thomas op 6 augustus 2011 te Langley BC Canada.
Uit dit huwelijk geboren : Lucy Joanne 30-09-2014 Vancouver BC Canada. Dochter van Richard Andrew (Barends) Van RIJN (zie IX.28) en Julia Christine HILVERDA, lerares.
Gehuwd te Langley BC Canada met Nate THOMAS, geboren te Toronto.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucy Joanne THOMAS, geboren te Vancouver BC Canada.

IX.31    Joanne (Barends) Van RIJN, geboren te Hamilton Ont.Canada, dochter van Barend Cornelis (Bob) Van RIJN, zakenman, en Berdina (Dirks) ZWART (zie VIII.75).
Gehuwd te Hamilton Ont.Canada met Robert John KENDALL, verzekeringsagent, geboren te te Engeland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Scott Stanley (Robert) KENDALL, geboren te Ajax Ont.Canada.

VIII.76    Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART, comtroller, geboren te Nijemirdum, gedoopt te Nijemirdum. Ed emigreerde in 1951 naar Canada. Ging samen met zijn schoonzus Anneke.
Is een kerkorganist en bespeelt elke zondag in de kerkdiensten het orgel. Trouwde in Canada een Canadese vrouw van Hollandse afkomst. Zoon van Dirk (Pieters) ZWART (zie VII.65) en Jeltje (Eelzes) de JONG.
Gehuwd te Hamilton Ont.Canada met Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D., 19 jaar oud, geboren op 28-06-1939 te Hamilton Ont.Canada, overleden op 11-09-1993 te Hamilton Ont.Canada op 54-jarige leeftijd. Overleden in Macmaster hospitaal. Begraven op 14-09-1993 te Grimsby Ont.Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (zie IX.36).
   2.  Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (zie IX.38).
   3.  Dirk Pieter (Eelzes) ZWART (zie IX.39).

IX.36    Audrey Theresa (Eelzes) ZWART, geboren te Hamilton Ont.Canada, dochter van Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (zie VIII.76) en Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D.
Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker, geboren te Grimsby Ont.Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Steven (Simons) van SPRONSEN (zie X.31).
   2.  Michelle (Simons) van SPRONSEN (zie X.34).
   3.  Holly (Simons) van SPRONSEN (zie X.36).
   4.  Jennifer Kim (Simons) van SPRONSEN (zie X.38).

X.31    Steven (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker en verkoper van bloemen. Geboren te Brantford Ont.Canada. Geboren in Generaal Hospitaal te Brantford. Zoon van Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker, en Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (zie IX.36).
Gehuwd te St.Catharines Ont.Canada Community Chruch met Liz COLTON, geboren te St.Catharines Ont.Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Evan Tyler (Stevens) van SPRONSEN, geboren te Grimsby Ont.Canada.
   2.  Jacob Cole (Stevens) van SPRONSEN, geboren te Grimsby Hospitaal Grimsby Ontario Canada.

X.34    Michelle (Simons) van SPRONSEN, geboren te Brantford Ont.Canada, dochter van Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker, en Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (zie IX.36).
Gehuwd te St. Cathaterines Ont.Canada Covenant Chr. Ref.Church met Shane RITZEMA, bloemenkweker, geboren te St.Catharines Ont.Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mason James (Shane) RITZEMA, geboren te Grimsby Ont.Canada.
   2.  Leah Megan (Shane) RITZEMA, geboren te Grimsby Ont.Canada.
   3.  Allison Theresea RITZEMA, geboren te Grimsby Hospitaal Ontario Canada. Geboren vroeg in de morgen.
   4.  Thys Richard (Shane) RITZEMA, geboren te Grimsby Ontario Canada.

X.36    Holly (Simons) van SPRONSEN, verpleegster, geboren te Brantford Ont.Canada, dochter van Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker, en Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (zie IX.36).
Gehuwd voor de kerk te Covenant Christian Church Ayax met Jordan ROBINSON, Technology business.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lydia Audrey ROBINSON, geboren te Boumville general hospitaal Ontario Canada.

X.38    Jennifer Kim (Simons) van SPRONSEN, maneger in bloemenzaak, geboren te Brantford Ont.Canada, dochter van Simon Cornelius (Simons) van SPRONSEN, bloemenkweker, en Audrey Theresa (Eelzes) ZWART (zie IX.36).
Gehuwd te St. Catharinus Ontario Canada, gehuwd voor de kerk te Covenant Chr. Ref. Church St. Catharines met Ian Dirk Michael GRAHAM, werkt bij de wegenbouw, geboren te Fenwick Ontario Canada. Ouders zijn Brett Graham en Caraol Graham - de Waard.
Uit dit huwelijk:
   1.  Levi Daniel (Ians) GRAHAM, geboren te Grimsby Ontario Canada.
   2.  Tegan Leanne(Ian) GRAHAM, geboren te West Lincoln memorial Hospitaal Grimsby ontario Canada.

IX.38    Adele Geraldine (Eelzes) ZWART, geboren te Hamilton Ont.Canada, dochter van Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (zie VIII.76) en Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D.
Gehuwd te Grimsby Ont.Canada met Eric HAVERKAMP, geboren te Dunville Ont.Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jerilee Janet (Erics) HAVERKAMP (zie X.40).
   2.  Brooke Terese (Erics) HAVERKAMP (zie X.42).
   3.  Lance Peter (Erics) HAVERKAMP (zie X.43).
   4.  Chad Edward (Erics) HAVERKAMP (zie X.45).

X.40    Jerilee Janet (Erics) HAVERKAMP, opticien, geboren te Sarnia ontario Canada, dochter van Eric HAVERKAMP en Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (zie IX.38).
Gehuwd te Waterdown Ont.Canada Chr. Ref. Church met Mark NYMAN, makelaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Averie Janelle (Marks) NYMAN, geboren te Burlington Ontario Canada.
   2.  Kendall Hope (Marks) NYMAN, geboren te Joseph Hospitaal Burlington Ontario Canada.

X.42    Brooke Terese (Erics) HAVERKAMP, accountant, geboren te Sarnia ontario Canada, dochter van Eric HAVERKAMP en Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (zie IX.38).
Gehuwd te Ancaster ontario Canada, gehuwd voor de kerk te Chr. Ref. Church Ancaster met Steven ROBERTSON, musicus, geboren te Dallas Texas USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Miles Brave (stevens) ROBERTSON, geboren te Birthing Centre Stuart Florida VS.

X.43    Lance Peter (Erics) HAVERKAMP, geboren te Collingwood ontario Canada, zoon van Eric HAVERKAMP en Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (zie IX.38).
Gehuwd te Hamilton Ontario Canada met laney Christine EISEN, geboren te Paris ontario Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Brynn Eleanor (Lance) HAVERKAMP, geboren te Hamilton Ontario Canada.
   2.  Josephine Lorilee (Lance) HAVERKAMP, geboren te Hamilton Ontario Canada. Bij geboorte 8 pond en 9 ons.
   3.  Walter (Lance) (Walt) HAVERKAMP, geboren te MacMaster Hospitaal Hamilton Ontario Canada. Walter is geboren via een keizersnede met 30 weken.Verder in de couveuse.

X.45    Chad Edward (Erics) HAVERKAMP, geboren te Collingwood ontario Canada, zoon van Eric HAVERKAMP en Adele Geraldine (Eelzes) ZWART (zie IX.38).
Gehuwd te Brantford Ontario Canada, gehuwd voor de kerk te Brantford First Baptist Church met Karisa Betty (Marks) GERMAIN. Ouders zijn Mark en Mari-Lou Germain.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael Eric(Chads) HAVERKAMP, geboren te Brantford Ontario Canada.

IX.39    Dirk Pieter (Eelzes) ZWART, fruitkoopman, geboren te Hamilton Ont.Canada, zoon van Eelze Nammen (Dirks) (Edward) ZWART (zie VIII.76) en Jeanette (Hendriks) ZWAAG V.D.
Gehuwd te Dundas Ont.Canada met Carol Ann de BOER, geboren te Hamilton Ont.Canada.
Uit dit huwelijk:
   1.  Amanda (Dirks) ZWART (zie X.48).
   2.  Matthew Dirk (Dirks) ZWART (zie X.49).
   3.  Alexander Christofer (Dirks) ZWART, geboren te Brantford ontario Canada.

X.48    Amanda (Dirks) ZWART, geboren te St.Catharines ontario Canada, dochter van Dirk Pieter (Eelzes) ZWART (zie IX.39) en Carol Ann de BOER.
Gehuwd te Brandfort Ontario Canada met Nathan Edward Samuel HENSEN, geboren te Brantford Canada. Zijn ouders waren Ed en Lori Hensen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jackson Edward Dirk HENSEN, geboren te Brantford General Hospitaal.

X.49    Matthew Dirk (Dirks) ZWART, geboren te St. Catharines ontario Canada, zoon van Dirk Pieter (Eelzes) ZWART (zie IX.39) en Carol Ann de BOER.
Gehuwd te Ancaster, gehuwd voor de kerk te Ancaster Chr. Ref. Church met Rachel VAANDERING, werkt op kantoor, geboren te Brantford Ontario Canada. Haar ouders zijn Henry en Mary Vaandering.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ava Nadine(Dirks) ZWART, geboren te Brantford General Hospital, gedoopt te Christian Reformchurch Brantford.
   2.  Hannah Joanne ZWART, geboren te Brantford Ontario Canada.

VIII.79    Hillie (Dirks) ZWART, geboren te Aalten, gedoopt te Aalten, dochter van Dirk (Pieters) ZWART (zie VII.65) en Jeltje (Eelzes) de JONG.
Gehuwd te Andijk, gehuwd voor de kerk te Andijk met Pieter (Jacobs) BOOTSMAN, 25 jaar oud, zakenman, geboren op 18-09-1931 te Andijk (gezindte: gereformeerd), overleden op 23-06-2010 om 15.00 uur te Hoorn op 78-jarige leeftijd, begraven op 30-06-2010 te Algemeene begraafplaats te Enkhuizen. Piet en Hillie hadden een confectie-annec wooninrichting zaak.Zijn beide vele jaren actief geweest in kerkelijk- en maatschappelijk leven.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Peter (Pieters) BOOTSMAN (zie IX.41).
   2.  Annette Jacquelien (Pieters) BOOTSMAN, geboren te Enkhuizen, ongehuwd.
   3.  Petra Bernike (Pieters) BOOTSMAN, teamleider, verpleegsector, geboren te Andijk, ongehuwd.

IX.41    Dirk Peter (Pieters) BOOTSMAN, organisator-functionaris bij bankwezen, geboren op 15-07-1958 te Andijk, gedoopt op 29-07-1958 te Andijk, overleden op 28-11-2006 om 22.00 uur te Amsterdam op 48-jarige leeftijd, begraven op 04-12-2006 te Driehuis-Westerveld, zoon van Pieter (Jacobs) BOOTSMAN, zakenman, en Hillie (Dirks) ZWART (zie VIII.79).
Gehuwd te Haarlem, gehuwd voor de kerk te Bloemendaal met Marijke Alida BLOEMENDAAL, ziekenverzorgster, geboren te Andijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pauline (Dirks) BOOTSMAN, geboren te Hoofddorp.
Gehuwd te Leiden met Maarten van der VLUGT, Ict-er, geboren te Rijsenhout.
   2.  Mariska (Dirks) BOOTSMAN, geboren te Hoofddorp.

VIII.81    Elsa (Dirks) ZWART, kleuteronderwijzeres, geboren te Aalten, gedoopt te Aalten. Is op 29 april 2005 geridderd als lid in de orde van Oranje Nassau. Dochter van Dirk (Pieters) ZWART (zie VII.65) en Jeltje (Eelzes) de JONG.
Gehuwd te Andijk met Arie Johannes SLUIJS, 25 jaar oud, sociaal rechercheur, geboren op 17-07-1931 te Andijk (gezindte: gereformeerd), overleden op 05-02-2013 om 09.10 uur te Aalsmeer op 81-jarige leeftijd, begraven op 09-02-2013 te Algemene begraafplaats Aalsmeer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jilvonne Margriet (Arie) SLUIJS (zie IX.46).
   2.  Berdine Irene (Arie) SLUIJS (zie IX.48).
   3.  Jacob Arjen (Arie) (Arjen) SLUIJS, jurist, geboren te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam.
Gehuwd te Hoofddorp, gescheiden te Hoofddorp van Ilse MAES.
   4.  Richard Dirk (Arie) SLUIJS (zie IX.51).

IX.46    Jilvonne Margriet (Arie) SLUIJS, secretaresse, geboren te Enkhuizen, dochter van Arie Johannes SLUIJS, sociaal rechercheur, en Elsa (Dirks) ZWART (zie VIII.81).
Gehuwd te Aalsmeer, gehuwd voor de kerk te Rijsenhout met Jan Hendrik RENTING, bloemenkweker, geboren te Leiden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel Stephan (Jans) RENTING, Auto-verkoper, geboren te Woerden.
   2.  Richelle Dayene (Jans) RENTING, Gehandicapte verzorgster, geboren te Woerden.
Gehuwd te Nieuw Vennep, gehuwd voor de kerk te Nieuw Vennep met Patrick de BRUIN, geboren te Rozenburg ZH.

IX.48    Berdine Irene (Arie) SLUIJS, administratief-medewerkster, geboren te Amsterdam, dochter van Arie Johannes SLUIJS, sociaal rechercheur, en Elsa (Dirks) ZWART (zie VIII.81).
Gehuwd te Hoofddorp, gehuwd voor de kerk te Haarlemmermeer Oostzijde met Hendrikus (Henk) PATHUIS, politie-agent, geboren te Winschoten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeroen (Hendrikus) PATHUIS, Leraar lichamelijke oefeningen, geboren te Weteringbrug.
   2.  Mark (Hendrikus) PATHUIS, hotelschool, grafische opleiding en conservatorium. Geboren te Weteringbrug.

IX.51    Richard Dirk (Arie) SLUIJS, administratief medewerker, geboren te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam-Osdorp, zoon van Arie Johannes SLUIJS, sociaal rechercheur, en Elsa (Dirks) ZWART (zie VIII.81).
Gehuwd te Aalsmeer met Ellen van den BURG, secretaresse, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nick (Richards) SLUIJS, geboren te Aalsmeer.
   2.  Nathalie (Richards) SLUIJS, geboren te Aalsmeer.

V.9    Douwe (Dirks) SWART, gardenier, geboren op 04-02-1800 te Oosternijkerk, gedoopt op 23-02-1800 te Oosternijkerk, overleden op 07-04-1833 om 05.00 uur te Oosternijkerk op 33-jarige leeftijd, zoon van Dirk (Pieters) SWART (zie IV.3) en Jeltje (Andries) VEENDORP.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-05-1829 te Oostdongeradeel met Janke (Joachemus) SJORDEMA, 20 jaar oud, dienstmeisje, geboren op 19-03-1809 te Oosternijkerk, gedoopt op 30-04-1809 te Morra, overleden op 28-02-1830 om 15.30 uur te Oosternijkerk op 20-jarige leeftijd. Waarschijnlijk overleden bij of vlak na de geboorte van haar zoon. De geboortedatum van haar zoon en de overlijdensdatum van haar zijn hetzelfde. In archief wordt vermeld: vader laat kind dopen van overleden vrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (Douwes) ZWART (zie VI.28).

VI.28    Dirk (Douwes) ZWART, gardenier, geboren op 15-02-1830 te Oosternijkerk, gedoopt op 14-03-1830 te Oosternijkerk, overleden op 05-12-1904 om 22.00 uur te Groningen op 74-jarige leeftijd. Is overleden in gesticht of ziekenhuis(bron overlijdensakte).
Na het overlijden van zijn vader woonde hij bij Pieter (Dirks) Zwart (1791-1858).In 1849 wordt hij "arbeider" genoemd. Volgens mondelinge overlevering was hij ook timmerman. Doordat hij te veel van de drank hield, geraakte hij geheel aan lager wal. Puur ongelovig.
Op 7 mei 1868 werd een levenloze zoon geboren, akte B 14. Zoon van Douwe (Dirks) SWART (zie V.9) en Janke (Joachemus) SJORDEMA, dienstmeisje.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1853 te Oostdongeradeel met Beitske (Pieters) VISSER, 26 jaar oud, geboren op 15-01-1827 om 06.00 uur te Nes, overleden op 11-12-1891 om 23.00 uur te Oosternijkerk op 64-jarige leeftijd. Ouders waren: Pieter (Nuttes) Visser en Martje (Gerbens) Lei.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke (Dirks) ZWART, geboren op 22-06-1854 om 14.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 27-08-1854 te Oosternijkerk, overleden op 20-06-1863 om 05.00 uur te Oosternijkerk op 8-jarige leeftijd.
   2.  Martje (Dirks) ZWART, geboren op 11-01-1856 om 06.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 17-01-1856 om 21.00 uur te Oosternijkerk, 6 dagen oud.
   3.  Pieter (Dirks) ZWART, geboren op 27-03-1857 om 22.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 31-05-1857 te Oosternijkerk, overleden op 16-10-1858 om 23.00 uur te Oosternijkerk op 1-jarige leeftijd.
   4.  Martje (Dirks) ZWART, geboren op 16-03-1859 om 19.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 16-03-1859 te Oosternijkerk, overleden op 10-09-1883 om 07.30 uur te Oosternijkerk op 24-jarige leeftijd.
   5.  Douwe (Dirks) ZWART (zie VII.73).
   6.  Andries (Dirks) ZWART, huisschilder, geboren op 06-03-1863 om 10.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 26-04-1863 te Oosternijkerk, overleden op 15-07-1929 om 23.00 uur te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd.
   7.  Gerben (Dirks) ZWART, arbeider, geboren op 06-05-1865 om 01.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 15-01-1931 te Oostdongeradeel op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 17-05-1884 te Metslawier; Oostdongeradeel met Grietje (Sijbes) VISSER, 25 jaar oud, geboren op 13-08-1858 om 22.00 uur te Nes, overleden op 25-01-1937 om 22.30 uur te Metslawier op 78-jarige leeftijd. Ouders van Grietje waren:Sijbe (Berends) Visser en Jantje (Jentes) de Haan.
   8.  Anne (Dirks) ZWART, landarbeider, geboren op 02-03-1871 om 15.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 22-02-1938 om 16.00 uur te Uithuizermeeden op 66-jarige leeftijd, begraven te Uithuizermeeden.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-03-1901 te Usquert Groningen met Ietje (Douwes) KLUIN, 20 jaar oud, geboren op 02-04-1880 om 19.00 uur te Usquert Groningen, overleden op 22-11-1954 om 22.30 uur te Ulrum op 74-jarige leeftijd, begraven te Ulrum. Is na overlijden van Anne hertrouwd met Derk Annes Muller, geboren 13-09-1885 Niehove, gemeente Oldehove en overleden 08-08-1965. Beiden zijn begraven in Ulrum Groningen. Ouders zijn: Douwe Kluin en Martje Meijer.Douwe Kluin geboren 10 januari 1848 en overleden op 23 oktober 1927 te Usquert.Martje Meijer is geboren rond 1846 en getrouwd op 5 juli 1872 te Usquert.Martje is overleden 6 juni 1930 Uithuizermeeden.Dit echtpaar had 5 kinderen.

VII.73    Douwe (Dirks) ZWART, arbeider, geboren op 03-08-1861 om 14.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 30-03-1862 te Oosternijkerk, overleden op 12-10-1897 om 21.00 uur te Anjum op 36-jarige leeftijd. In archief gelezen dat dit echtpaar nog een zoon heeft, Jelle geboren 24 augustus 1895 Westdongeradeel, akte 130. Jelle is overleden op 30 juni 1898 Westdongeradeel akte 77.
Krijgsraad Noordholland veroordeelde in 1893 te Haarlem Douwe voor 3 maanden gevangenisstraf. Hij was stom dronken de kazerne binnengekomen, liep te tieren en te razen en bij verzet had hij een meerdere geslagen die gewond raakte aan zijn schouder. Hij was al 3x daarvoor gestraft wegens dronkenschap, niet stilstaan bij aantreden en 1x wegens dat zijn kamer niet opgeruimd was. Krijgsraad N-H 148, dossiernr. 6 vonis 1893. Zoon van Dirk (Douwes) ZWART (zie VI.28) en Beitske (Pieters) VISSER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-06-1890 te Metslawier ; Oostdongeradeel met Ante (Pieters) KOOISTRA, 26 jaar oud, geboren op 09-03-1864 om 14.00 uur te Wierum, overleden op 28-02-1908 om 19.00 uur te Grouw op 43-jarige leeftijd. Ouders van Ante waren: Pieter (Joghems) Kooistra en Abeltje (Abes) Kooistra.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abeltje (Douwes) ZWART (zie VIII.89).
   2.  Jelle (Douwe) ZWART, geboren op 24-08-1895 om 14.30 uur te Wierum, overleden op 30-06-1898 om 07.00 uur te Wierum op 2-jarige leeftijd.

VIII.89    Abeltje (Douwes) ZWART, geboren op 28-11-1891 om 20.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 30-08-1972 te Leeuwarden op 80-jarige leeftijd, begraven te Birdaard, dochter van Douwe (Dirks) ZWART (zie VII.73) en Ante (Pieters) KOOISTRA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-07-1912 te Oostdongeradeel met Harmen (Hendriks) BUIKHUIZEN, 25 jaar oud, Zuivelfabrieksarbeider oa weitapper, geboren op 24-08-1886 om 14.00 uur te Harlingen, overleden op 11-10-1966 te Barthlehiem op 80-jarige leeftijd, grafsteen. Ouders zijn: Hendrik Buikhuizen en Engeltje Kroeze wonende te Harlingen. Bij huwelijk van Harmen was vader al overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren op 25-07-1912 te Oostdongeradeel, overleden op 28-05-1979 te Beverwijk op 66-jarige leeftijd. Uitgeschreven op 03-03-1942 Wonseradeel.
Ondertrouwd te Bad Lippspringe Duitsland, gehuwd te Witmarsum met Rinskje BOERSMA, geboren te Witmarsum.
   2.  Douwe (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren op 25-01-1914 te Oostdongeradeel, overleden op 12-12-1976 te Leeuwarden op 62-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-12-1976 te te Goutum. Uitgeschreven op 14-10-1971 Tietjerksteradeel.
   3.  Betting (Harmen) BUIKHUIZEN, Zuivelfabrieksarbeider, geboren op 08-06-1915 te Oudkerk, overleden op 01-12-1930 om 12.00 uur te Hallum op 15-jarige leeftijd.
   4.  Anne (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren op 19-05-1917 te Hallum (gezindte: Ned.Herv), overleden op 29-09-1994 te Stiens op 77-jarige leeftijd. Uitgeschreven 23-05-1946 Leeuwarderadeel.Was getrouwd met Antje Meinema.
Gehuwd circa 1950 met Antje (Willems) MEINEMA, geboren op 01-01-1921, overleden op 18-08-2008 te Noardbergum op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-08-2008 te Goutum.
   5.  Johannes (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren op 19-03-1920 te Hallum, overleden op 02-04-2005 te Oosterwolde op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 06-04-2005 te Crematorium de Boskamp te Assen. Uitgeschreven 02-01-1949 Oostwolde.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-05-1949 te Ferwerderadeel met Alberta GERDING, 27 jaar oud, geboren op 20-08-1921 te Ferwerderadeel, overleden op 21-08-2000 op 79-jarige leeftijd.
   6.  Antje (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren op 26-08-1922 te Hallem, overleden op 26-05-2010 te Leeuwarden op 87-jarige leeftijd, gecremeerd op 31-05-2010 te Crematorium Goutum. Uitgeschreven 19-03-1942 Leeuwarden.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-10-1943 te Leeuwarden met Andries BOSGRAAF, 22 jaar oud, gedoopt op 02-12-1920 te Smallingerland, overleden op 01-04-1977 te Leeuwarden op 56-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk geboren: Frans geb.20-04-1944 en Harmen geb.07-01-1948,overleden 04-12-2001, Leeuwarden.
Antje en Andries zijn verloofd 30-01-1943 te Leeuwarden.
   7.  Engeltje (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren op 01-10-1923 te Hallum, overleden op 09-03-2012 te Dokkum op 88-jarige leeftijd, gecremeerd op 13-03-2012 te Goutum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-05-1947 te Dokkum met Jan WIERSMA, 26 jaar oud, geboren op 15-07-1920, overleden op 20-01-1971 op 50-jarige leeftijd. Kinderen: Marijnes Wiersma en Astrid Wiersma.
   8.  Pietje (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren te Hallum. Uitgeschreven 03-02-1952 Franeker.Pietje is getrouwd te Franeker met Jan Ruijl op 23 juli 1953. Jan is geboren in Amsterdam. Zijn vader was kapper. Echtpaar zijn in 1961 naar Drachten vertrokken.
   9.  Doede (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren op 01-11-1926 te Ferwerderadeel, overleden op 05-12-1993 te Oosterlittens op 67-jarige leeftijd, gecremeerd op 10-12-1993 te Goutum. Uitgeschreven 04-07-1949 Baarderadeel. Was naar Nieuw Zeeland geemigreerd maar weer terug gekomen naar Nederland. Heeft hier gewerkt als melkcontroleur.
   10.  Yme (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren te Ferwerderadeel, overleden te In Nieuw Zeeland. Uitgeschreven 06-04-1957. Yme was getrouwd met Doede.
   11.  Ruurd (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren op 19-02-1929 te Hallum, overleden op 17-05-1929 te Hallum, 87 dagen oud.
   12.  Fokje (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren te Leeuwarden. Had in 1955 een levenloos kind,geboren in Hallum, akte 069. Uitgeschreven 03-10-1959.
Gehuwd te Leeuwarden met Piet DUHOUX, 30 jaar oud, geboren op 02-12-1933 te Hallum, overleden op 10-11-1990 te Leeuwarden op 56-jarige leeftijd.
   13.  Bertha (Harmen) BUIKHUIZEN, geboren te Hallum.
Gehuwd te Leeuwarden met Jacob HEERINGA.

V.12    Joukje (Dirks) SWART, arbeidster "inlandsch kramersche", geboren op 30-09-1801 te Oosternijkerk, gedoopt op 11-10-1801 te Oosternijkerk, overleden op 09-11-1880 om 14.00 uur te Oosternijkerk op 79-jarige leeftijd, dochter van Dirk (Pieters) SWART (zie IV.3) en Jeltje (Andries) VEENDORP.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-09-1823 te Oostdongeradeel met Gerben (Pieters) HEERINGA, 22 jaar oud, timmerman, geboren op 10-01-1801 te Oosternijkerk, overleden op 05-05-1845 om 09.00 uur te Oosternijkerk op 44-jarige leeftijd. Dit echtpaar kreeg in 1833 een levenloos kind (dochter), geboren 5 juni 1833. Zijn ouders waren:Pieter (Gosses) Heeringa gedoopt 25 mei 1765 te Niawier, overleden 10-05-1636 Oosternijkerk, Trouwde met Janke (Willems) Walsma geb. 01-11-1772 te Nes, overleden 21-12-1844 Oosternijkerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje (Gerbens) HEERINGA, geboren op 15-07-1824 om 01.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 29-08-1824 te Oosternijkerk, overleden op 23-01-1904 om 06.30 uur te Wierum op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 20-05-1847 te Oostdongeradeel met Jochem (Ypes) CUPERY, 26 jaar oud, arbeider, verver, glazenmaker, geboren op 02-07-1820 om 02.30 uur te Dokkum (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 10-12-1854 om 03.00 uur te Betterwird op 34-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren.
1.Gerben geboren 7 mei 1848 Oosternijkerk,blad 32 en was getrouwd met Joekje (Ages) Visser geboren 22-06-1848 te Wierum. Huwelijk op 27 mei 1875 Westdongeradeel,akte 45.Gerben overleed op 24 mei 1931, 18.00 uur te Wierum Westdongeradeel, akte 49.Jorkjr id ovrleden 23-07-1945, akte 63. Westdongeradeel.
2.Ype geboren 26 juni 1850 Metslawier,blad 50 en overleden op 17 juni 1872 Oostdongeradeel,blad 25. Ned.Herv.
3.Andries geboren 16 juni 1852 Oostdongeradeel,blad 56,overleed 13 maanden oud op 8 juli 1853,blad 25 Oostdonderadeel.
4.Andries geboren 20 augustus 1854 Betterwird blad 58,hij was timmerman en was getrouwd met Jetske IJtsma op 26 juni 1879 Oostdongeradeel,akte 50.Jetske is geboren op 5 mei 1859 Dokkum en overleden op 14 september 1921,21.15 uur,akte 36 te Dokkum. Andries is overleden op 3 juli 1920,03.30 uur te Dokkum,akte 37. Ouders: Ype (Klazes) Cupery en Eeke Jochums van der Werff.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 14-11-1870 te Metslawier ; Oostdongeradeel met Freerk (Harmens) BONIA, 48 jaar oud, schippersknecht, geboren op 27-04-1822 om 21.00 uur te Ezumazijl, overleden op 31-12-1884 om 15.00 uur te Oosternijkerk op 62-jarige leeftijd. Grietje (Gerbens) Heeringa was weduwe. Uit haar 1e huwelijk neemt ze 3 zonen mee. Volgens het archief worden zij aangegeven als stiefzonen. Ouders: Harmen Freeks Bonia en Renske Jans Dijkstra.
   2.  Dirk (Gerbens) HEERINGA, geboren op 09-01-1830 om 09.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 28-02-1830 te Oosternijkerk, overleden op 18-09-1831 om 02.00 uur te Oosternijkerk op 1-jarige leeftijd.
   3.  Jeltje (Gerbens) HERINGA, geboren op 23-09-1831 om 01.00 uur te Oostdongeradeel, overleden op 09-04-1916 om 08.00 uur te Leeuwarden op 84-jarige leeftijd.
   4.  Dirk (Gerbens) HEERINGA, timmerman, geboren op 12-06-1835 om 14.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt (Ned. Herv.) op 26-06-1835 te Oosternijkerk, overleden op 28-03-1911 om 23.00 uur te Oostdongeradeel op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-05-1864 te Metslawier; Oostdongeradeel met Jiltje (Jans) DOUMA, 30 jaar oud, geboren op 01-03-1834 om 19.30 uur te Lioessens (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 23-07-1917 om 05.00 uur te Anjum op 83-jarige leeftijd. Ouders van Jiltje waren: Jan (Harkes) Douma en Neeltje (Jacobs) Vos.

   5.  Janke (Gerbens) HEERINGA, arbeidster, geboren op 26-08-1837 om 20.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 01-10-1837 te Oosternijkerk, overleden op 31-01-1921 om 10.30 uur te Ternaard op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-05-1869 te Oostdongeradeel. Ouders waren Pieter Boomsma en Pietertje Zijlstra.Moeder was al overleden bij dit huwelijk.Wonende te Sneek met Pieter (Pieters) BOOMSMA, 26 jaar oud, arbeider, geboren op 17-01-1843 om 15.00 uur te Sneek, overleden op 11-08-1905 om 05.00 uur te Metslawier op 62-jarige leeftijd. Zij hebben 8 kinderen: Gerben geboren 26-02-1870 Oostdongeradeel, blad 5. Hij is overleden op 13-08-1870 Oostdongeradeel, blad 34.
Pietrikje geboren 08-08-1871 Oostdongeradeel, blad 47. Zij is overleden op 28-02-1875 Oostdongeradeel, blad 12. Gerben geboren 28-08-1872 Oostdongeradeel, blad 57. Hij is overleden op 02-03-1875 Oostdongeradeel, blad 13. Durk geboren 25-08-1874 Oostdongeradeel, blad 50 en overleden 15-11-1874 , blad 32. Pietrikje geboren 04-09-1877 Oostdongeradeel, blad 63. Getrouwd op 18-01-1900, akte 1, met Willem Dijkstra, geboren 06-07-1875, Anjum. Overleden 02-06-1966 Dokkum en Pietrikje is overleden 15-02-1968 (grafsteen). Joukje geboren 04-09-1878 Oostdongeradeel, blad 61. Getrouwd op 09-12-1898, akte 76, Oostdongeradeel met Dirk Terpstra geboren 03-01-1877, akte 3 te Westdongeradeel Hantumhuizen. Overleden 09-05-1935 (grafsteen).Joukje is overleden 14-02-1953. Gerben geboren 27-03-1880 Oostdongeradeel, blad 24. Hij is overleden op 04-02-1881 Oostdongeradeel, blad 4.Sjoukje geboren 07-04-1884 Oostdongeradeel, blad 19 en overleden 27-02-1886. Zijn ouders waren: Pieter Boomsma en Pietertje Zijlstra.
   6.  Pieter (Gerbens) HEERINGA, timmerman, geboren op 18-10-1839 om 17.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt (Ned. Herv.) op 24-10-1839 te Oosternijkerk, overleden op 27-01-1930 om 18.00 uur te Zwolle op 90-jarige leeftijd. Pieter is met zijn gezin in 1876 naar Dokkum vertrokken.Vertrokken op 4 juni 1880 naar Zwolle.Zij hebben 6 kinderen:
1. Joukje geboren 19 oktober 1866 Oosternijkerk.blad 72 getrouwd met Johannes Lubertus van Deth, geboren 23-10-1838, akte 354, te Amersfoort, was behanger. Trouwdatum 14-01-1909, akte 20 te Amsterdam.
2. Gerben geboren 26 april 1868, 23.00 uur te Oosternijkerk,blad 28, hij is overleden op 30 mei 1870, 19.00 uur te Dokkum, blad 24
3. Sijtze geboren 4 december 1869, 12.00 uur te Oosternijkerk, blad 63.
4. Gerben geboren 8 oktober 1871 Oosternijkerk,blad 61.Trouwt 27-04-1905 te Zwolle met Tonia Uit den Boogaardt, geboren Zwolle 17-05-1874.Gerben is overleden op 09-10-1967 Zwolle en begraven Kranenburg begraafplaats. Zijn echtgenote Tonia overleed op 23-09-1960 en is eveneens begraven te Zwolle op de Kranenburg begraafplaats.
5. Andries geboren 16 juli 1873 Anjum, blad 54 en is op 10-02-1876 Dokkum overleden, blad 9.
6. Ytje geboren 4 augustus 1876 Dokkum akte nr.91 en is op 18-04-1878 Oostdongeradeel overleden, blad 19.
Volgens archief in Zwolle,is hij na het overlijden van Tjitske opnieuw hertrouwd met Johanna Assendorp en daarna nogmaals getrouwd met Johanna Blanken.
Uit 2e huwelijk wordt geboren: Pieter geb 01-04-1884 te Zwolle, die trouwt op 27-04-1905 te Zwolle met Johanna van den Bosch geboren 17-09-1884 Zwolle. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-08-1866 te Oostdongeradeel met Tjitske (Sijtzes) OOSTERBAAN, 24 jaar oud, geboren op 17-02-1842 om 04.00 uur te Murmerwoude, overleden op 13-10-1880 om 14.00 uur te Zwolle op 38-jarige leeftijd. Haar ouders waren Sytse (Kornelis) Oosterbaan en Ytje (Oebeles) Haakma.
   7.  Douwe (Gerbens) HEERINGA, timmerman, in 1899 schipper, geboren op 03-02-1842 om 02.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt (Ned. Herv.) op 27-03-1842 te Oosternijkerk, overleden op 12-06-1927 te Grand Rapids MI USA op 85-jarige leeftijd. Douwe miste een hand en werd daarom steeds "Douwe mei it hantsje" genoemd.
Zijn kinderen schijnen niet erg degelijk geweest te zijn.In de wandeling bij de familie "Koai-moei's Douwe.Was volgens Tjeerd Zwart ook wildvanger.Is 23 oktober 1880 naar Warffum vertrokken.Had 4 kinderen:
Gerben geboren 5 maart 1881 Oosternijkerk blad 13.Getrouwd 14-01-1904,akte 1 Oostdongeradeel met Antje(Lolkes) Wierstra,geboren 18-03-1882 21.oo uur te Anjum, blad 17.Gerben heeft 2 maanden gevangenisstraf gekregen wegen beschadiging Heereveen 6-2-1920.
Ruurd geboren 1 maart 1885 Appingendam,akte 23.Zijn ouders woonden toen in Bierum.Ruurd emigreerde in 1906 naar de USA.Kwam terug om te trouwen en om zijn vrouw op te halen.Getrouwd Ferwerderadeel 05-02-1914,akte 7 met Renske Annema,geboren 22-05-1896 07.30 uur Ferwerd, akte 97.Haar ouders waren Leendert Annema en Trijntje van Vliet.Ruurd zijn ouders woonden toen in Emden.
Joukje geboren 11 februari 1896, 07.00 uur, akte 25 Oosternijkerk.
Maaike geboren 17 oktober 1899, 15.00 uur, akte 63 te Vierverlaten gemeente Hoogkerk.Op 3jarige leeftijd overleden 18-09-1903,akte 101 te Oosternijkerk,waar de ouders toen woonden.

Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 08-05-1880 te Ferwerd met Sijtske (Ruurds) van VLIET, 22 jaar oud, geboren op 29-03-1858 om 18.00 uur te Ferwerd. Vader was reeds op 16 november 1857 overleden. Volgens de archieven blijkt dat zij de 2e dochter met de naam Sijtske is. Haar eerder geboren zus in 1853 is op 5 jarige leeftijd 05-01-1858 overleden. Zij kreeg dus bij de geboorte ook de naam Sijtske. Ouders waren Ruurd Ynzes van Vliet en Maaike Feddes Stienstra. Haar vader was reeds overleden op 11 november 1857.
   8.  Andries (Gerbens) HEERINGA, geboren op 20-11-1844 om 18.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 26-01-1845 te Oosternijkerk, overleden op 18-06-1848 om 17.00 uur te Oosternijkerk op 3-jarige leeftijd.

V.15    Trijntje (Dirks) ZWART, naaister, arbeidster, geboren op 04-08-1814 om 22.00 uur te Metslawier, gedoopt op 04-09-1814 te Oosternijkerk, overleden op 21-12-1859 om 05.00 uur te Oosternijkerk op 45-jarige leeftijd, dochter van Dirk (Pieters) SWART (zie IV.3) en Gertje (Andries) VEENDORP.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-01-1835 te Westdongeradeel met Gerben (Thijssens) WALSMA, 21 jaar oud, gardenier, arbeider, geboren op 12-11-1813 om 23.00 uur te Nes, overleden op 20-01-1848 om 04.00 uur te Oosternijkerk op 34-jarige leeftijd. Na het overlijden van Gerben woonde zijn weduwe Trijntje Zwart in 1849 in het armenhuis te Oosternijkerk en wordt in de overlijdensakte "arbeidster" genoemd. Zij was wellicht de tante van Dirk (Andries) Zwart 1829-1909 die wel eens van haar vertelde, dat zij hoewel verstandelijk niet in alles geheel normaal, toch zeer vroom was. Zij getuigde veel van haar geloof tegenover anderen, ook als zij daar niet van gediend was.Daarom werd zij door de vader en moeder van het armenhuis dikwijls urenlang blootsvoets op de "rooster" gezet, d.w.z. opgesloten in een nauwe kast met een rooster als bodem waar alleen maar staan mogelijk was.
Ouders waren: Tijs (Willems) Walsma geboren 14 januari 1776 in Nes, gedoopt 11 februari 1776 te Nes, overleden 18 november 1827, blad 33, Westdongeradeel. Gehuwd 12 mei 1799 dtb 1799 Hantumerburen met Trijntje (Metskes) de Vries geboren 15-10-1772 Nes en aldaar gedoopt op 22-11-1772, overleden 24 april 1842 blad 13 te Westdongeradeel.Dochter van Metske Johannes en Dieuwke Pieters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje (Gerbens) WALSMA (zie VI.45).
   2.  Dirk (Gerbens) WALSMA (zie VI.46).
   3.  Tijs (Gerbens) WALSMA, geboren op 28-05-1839 om 15.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 30-06-1839 te Oosternijkerk, overleden op 05-10-1843 om 21.00 uur te Oosternijkerk op 4-jarige leeftijd.
   4.  Geertje (Gerbens) WALSMA, arbeidster, geboren op 21-03-1841 om 07.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 25-04-1841 te Oosternijkerk, overleden op 04-02-1871 om 09.00 uur te Vliedorp (Ulrum) op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-04-1864 te Metslawier; Oostdongeradeel. Ouders van Geertje waren bij hun huwelijk al overleden. Echtgenoot is Klaas (Johannes) de VRIES, 24 jaar oud, arbeider, geboren op 28-05-1839 te Oosternijkerk, overleden op 04-06-1877 te Oosternijkerk op 38-jarige leeftijd. Dit echtpaar had 2 kinderen.
Johannes geboren 21 februari 1865 blad 13, Oosternijkerk.Trouwt Baflo 23-05-1889, akte 5 met Joukie van Dokkum geboren in 1870 Schildwolde(Slochteren).Haar ouders waren Derk van Dokkum en Berber Visser.
Echtscheiding uitgesproken te Amsterdam op 08-04-1910.
Trijntje geboren 20 juni 1866 blad 46, Oosternijkerk. Trouwt Baflo 28-04-1900, akte 4 Anko Boerema geboren in 1859 Wehe(Leens), koopman. Overleden 09-09-1940 Leens, akte 41. Zoon van Johannes Boerema en Treintje Boomgaard.Trijntje is overleden op 30-05-1935 te Leens. Ouders waren:Johannes (Klaas) de Vries en Antje (Gerrits) Boltje.
   5.  Neeltje (Gerbens) WALSMA, geboren op 06-03-1843 om 03.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 02-04-1843 te Oosternijkerk, overleden op 22-03-1887 om 16.00 uur te Oosternijkerk op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-03-1868 te Metslawier;Oostdongeradeel met Doede RIJPSTRA, 24 jaar oud, boerenknecht, geboren op 14-12-1843 om 13.00 uur te Niawier, overleden op 23-11-1925 om 20.00 uur te Oosternijkerk op 81-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren:
Gerben geboren 21-05-1868 blad 35, overleden 01-09-1868 Oosternijkerk blad 30. Gerben geboren 07-12-1869 Oosternijkerk blad 65. Getrouwd op 07-05-1893 Oostdongeradeel met Froukje Woudwijk geboren 05-04-1866 Paesens, blad 30.Overleden op 26-07-1905 akte 82 Westdongeradeel. Uit dit huwelijk 1 kind Neeltje geboren 13-05-1894 Oostdongeradeel akte 75. Gehuwd op 26-05-1917, akte 38 met Pieter Hoekstra. Lijske geboren 24-01-1872 Oosternijkerk blad 7, en overleden op 25-01-1872 Oosternijkerk, blad 5.
Elisabeth geboren 25-03-1873 Oosternijkerk blad 29. Getrouwd op 26-10-1907 akte 41, Oostdongeradeel met Jan (Andries) Zijlstra, geboren 18-04-1869, blad 25, Ee en overleden op 18-07-1954 Oostrum. Elisabeth overlijdt op 15-04-1936 Oostdongeradeel, akte 34.Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren: Doede, Johanna, Doede en Andries.
Durk geboren 08-06-1875 Oosternijkerk,blad 37. Getrouwd op 19-05-1906 Oostdongeradeel met Trijntje Braaksma akte 20. Geboren 30-03-1874 Het Bildt akte 92. Overleden 29-01-1942 Het Bildt akte 10.
Trijntje geboren 20-10-1879 Oosternijkerk blad 76.gehuwd 16-05-1901 Westdongeradeel met Hendrik Pieters de Haan, geboren 27-02-1876 Ternaard en overleden 26-04-1948 Leeuwarden. Trijntje is overleden 13-05-1961 Dokkum.
Uit zijn tweede huwelijk:
Antje geboren 25-08-1890 Oostdongeradeel, akte 141. Overleden in 1982.
Klaas geboren 30-04-1894 Oostdongeradeel akte 67.Hij overlijdt op 30-05-1895 Oostdongeradeel, akte 57. Zoon van Lijsbeth (Gerbens) Rijpstra. Geen vader bekend. {Hij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 14-11-1889 te Oostdongeradeel met Pietje JELTJEMA, 34 jaar oud, geboren op 03-05-1855 om 03.00 uur te Morra, overleden op 30-06-1910 om 02.00 uur te Oosternijkerk op 55-jarige leeftijd. Ouders: Klaas (Hanzes) Jeltema en Antje (Arends) Kingma. Kind (Pietje) werd erkend bij huwelijk van ouders op 18-05-1855.}
   6.  Joukje (Gerbens) WALSMA, geboren op 22-05-1845 om 06.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 27-07-1845 te Oosternijkerk, overleden op 07-07-1929 om 19.00 uur te Oosternijkerk op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-05-1869 te Oostdongeradeel met Marten (Sijbes) de BOER, 35 jaar oud, arbeider, geboren op 29-03-1834 om 16.00 uur te Ee (gezindte: Ned. Herv.), overleden op 19-08-1872 om 21.30 uur te Oosternijkerk op 38-jarige leeftijd. Dit echtpaar had 2 kinderen: Trijntje geboren 26-09-1870 0ostrum, blad 70.
Gehuwd 17-05-1902 akte22,met Jochum Dijkstra, geboren 05-10-1866 te Oosternijkerk, akte blad 71.Jochum is overleden 04-01-1949 in Leeuwarden en in Oosternijkerk begraven.Trijntje is overleden 25-07-1952 te Oosternijkerk en aldaar begraden.
Martha geboren 02-02-1873 Oostdongeradeel, blad 11.Getrouwd op 14 mei 1898 akte 37, Oostdongeradeel met Klaas de Vries, geboren 19-01-1874, blad 5 Oosternijkerk.Zijn ouders waren: Gerrit de Vries en Stijntje (Klazes) Katsma. Martha is overleden op 17 april 1936 akte A 226 Leeuwarden.Dit echtpaar had zover bekend 2 kinderen: Stijntje geboren 30-05-1900, akte 106, Oostdongeradeel en Joukje geboren 01-06-1902, akte 115 Oostdongeradeel.Joukje is overleden 1-05-1919, 22.30 uur te Oosternijkerk, akte 52. Ouders waren Sijbe (Sjoerds) de Boer en Trijntje (Martens) Faber.

VI.45    Trijntje (Gerbens) WALSMA, geboren op 15-11-1835 om 05.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 20-12-1835 te Oosternijkerk, overleden op 14-09-1863 om 21.00 uur te Lioessens op 27-jarige leeftijd, dochter van Gerben (Thijssens) WALSMA, gardenier, arbeider, en Trijntje (Dirks) ZWART (zie V.15).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-03-1861 te Metslawier met Nanne (Jacobs) BENTHEM, 24 jaar oud, geboren op 16-08-1836 om 01.30 uur te Morra, overleden op 22-09-1902 om 04.00 uur te Lioessens op 66-jarige leeftijd. De ouders van Nanne waren: Jacob Nannes geboren 1805 en overleden 7-6-1845 blad 17 Oostdongeradeel. Gehuwd 23-10-1835 akte 55 met Jantje Jans Banga Oostdongeradeel; geboren 29-04-1814 akte 28, Ternaard en overleden op 30 november 1848 blad 63, Oostdongeradeel.
Na het overlijden van Trijntje (Gerbens) Walsma op 14-09-1863 is Nanne weer gehuwd op 28-02-1878 met Martje Venema, akte 4 Oostdonderadeel. Martje is geboren 21-02-1832, blad 14 Dantumadeel en overleden 06-12-1916 en begraven Veenwouderkerk. (grafsteen). Haar ouders waren Eelse (Pieters) Venema en Ettje Sakes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob (Nannes) BENTHEM, geboren op 22-01-1862 om 02.00 uur te Lioessens, overleden op 24-01-1898 om 02.00 uur te Lioessens op 36-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   2.  Gerben (Nannes) BENTHEM, geboren op 05-01-1863 om 03.00 uur te Lioessens, overleden op 26-12-1863 om 22.00 uur te Lioessens, 355 dagen oud.

VI.46    Dirk (Gerbens) WALSMA, arbeider, geboren op 22-05-1837 om 20.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 09-08-1908 om 05.00 uur te Metslawier Oostdongeradeel op 71-jarige leeftijd, zoon van Gerben (Thijssens) WALSMA, gardenier, arbeider, en Trijntje (Dirks) ZWART (zie V.15).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-05-1865 te Metslawier; Oostdongeradeel met Hiltje (Jans) DOUMA, 23 jaar oud, geboren op 13-09-1841 om 07.00 uur te Lioessens, overleden op 27-10-1919 om 08.00 uur te Dokkum op 78-jarige leeftijd. Ouders van Hiltje waren: Jan (Harkes) Douma en Neeltje (Jacobs) Vos.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerben (Dirks) WALSMA, geboren op 27-03-1866 om 12.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 24-07-1917 te Oostdongeradeel op 51-jarige leeftijd.
   2.  Jan (Dirks) WALSMA, geboren op 18-11-1868 om 19.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 19-11-1940 om 16.00 uur te Metslawier op 72-jarige leeftijd, begraven te Metslawier, algemenen begraafplaats. Dit echtpaar hebben 2 kinderen. Durk geboren 19 maart 1898 akte 56 Oostdongeradeel. Getrouwd met Wytske Wiersma op 23-05-1922, akte 30 Oostdongeradeel.
Jan geboren 19 januari 1900 akte 18 Oostdongeradeel. Getrouwd op 20 mei 1926 Oostdongeradeel met Riemke (Willems) Sijtsma. Jan is overleden op 1 augustus 1969. Riemke is overleden op 18 oktober 1975 Metslawier.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-05-1897 te Oostdongeradeel met Meintje (Heintje) BOELENS, 26 jaar oud, geboren op 23-12-1870 om 18.00 uur te Paesens, overleden op 12-05-1963 te Metslawier op 92-jarige leeftijd, begraven te Metslawier Algemene begraafplaats.
   3.  Gerrit (Dirks) WALSMA, geboren op 04-10-1871 om 22.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 26-11-1952 te Holwerd op 81-jarige leeftijd. Dit echtpaar hebben 2 kinderen. Durk geboren 2 juni 1899 akte 101 Oostdongeradeel. Getrouwd op 15 mei 1923 te Oostdongeradeel met Maaike Zoodsma, geb .Westernijkerk 21-10-1896, akte 192 en is overleden Ede 20-05-1992, is in Ferwerd begraven. Hij is overleden 26 september 1964 te Renfrew County Ontario Canada(verkeersongeluk). Is in Ferwerd begraven.
Pietje geboren 28 juli 1900 akte 150, Oostdongeradeel.Trouwde met Renze Vellema, geb. 28-10-1899 en overleden 12-12-1955.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-05-1898 te Lioessens, bruid was bij huwelijk 23 jaar.
Echtgenote is Jantje (Martens) IEDEMA, 23 jaar oud, geboren op 30-10-1874 om 18.00 uur te Lioessens, overleden op 09-01-1942 om 12.00 uur te Holwerd op 67-jarige leeftijd. Ouders waren Marten Iedema en Pietje Hiemstra.
   4.  Neeltje (Dirks) WALSMA, geboren op 08-01-1875 om 15.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 20-06-1946 om 10.00 uur te Velsen op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-11-1895 te Metslawier, bruidegom was bij huwelijk 24 jaar. Echtgenoot is Kornelis van MINNEN, 24 jaar oud, arbeider, geboren op 23-02-1871 om 15.00 uur te Dokkum, overleden op 13-06-1940 om 13.30 uur te Groningen op 69-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk 2 kinderen geboren: Halbe geboren 26 mei 1896, akte 43 te Dokkum, overleden 27-02-1917, aktenr. A 14 te Dokkum.
Hiltje geboren 31 maart 1902, akte 59 te Oostdongeradeel. Ouders waren Halbe van Minnen en Jantje Visser.
   5.  Jacob (Dirks) WALSMA, geboren op 19-04-1878 om 14.00 uur te Niawier, overleden op 27-04-1878 om 11.00 uur te Niawier, 8 dagen oud.
   6.  Trijntje (Dirks) WALSMA, geboren op 29-09-1879 om 11.30 uur te Niawier, overleden op 30-01-1958 te Apeldoorn op 78-jarige leeftijd. Gehuwd met Geert Ronner (gegevens gekregen van Karst Postma).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1904 te Dokkum met Geert (Peters) RONNER, 24 jaar oud, bode,koopman, geboren op 13-07-1879 om 13.00 uur te Dokkum, overleden op 22-03-1957 te Apeldoorn op 77-jarige leeftijd, begraven op 26-03-1957 te Apeldoorn. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren: Hiltje geboren 02-06-1905 Dokkum en daar overleden op 23-12-1911.Trijntje geboren 27-09-1908 Dokkum. Getrouwd op 02-12-1937 te Apeldoorn met G.Beauveser. Dirk geboren 27-08-1911 Dokkum. Getrouwd op 26-05-1937 met Cornelia van der Weele, geboren 11-03-1913 Apeldoorn. Hiltje geboren 29-05-1915 te Dokkum.Getrouwd te Apeldoorn met G.L.Wassink. Ouders waren: Petrus Ronner geboren 14-08-1833 te Dokkum en Trijntje Drijsaard geboren 03-08-1837.
   7.  Jiltje (Dirks) WALSMA, geboren op 16-05-1883 om 16.30 uur te Metslawier, overleden op 18-12-1885 om 17.00 uur te Metslawier op 2-jarige leeftijd.

IV.13    Haaije PIETERS, geboren op 01-09-1776 te Oosternijkerk, gedoopt op 22-09-1776 te Oosternijkerk, overleden op 21-04-1825 om 12.00 uur te Oosternijkerk op 48-jarige leeftijd. Was analphabeet.Gehuwd met Sjoerdje Andries kregen op 9 oktober 1817 blad 22 Oostdongeradeel een levenloos kind (zoon). Zoon van Pieter HAYES (zie III.1) en Maaike EVERTS, dienstmeisje.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-11-1804 te Oosternijkerk met Sjoerdje (Andries) VEENDORP, 23 jaar oud, turfmeetster, geboren op 01-01-1781 te Oosternijkerk, overleden op 02-12-1848 te Oosternijkerk op 67-jarige leeftijd, dochter van Andries (Douwes) VEENDORP en Seelie (Seeltje) GERRITS, 1821 arbeidster te Grootegast.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (Hayes) ZWART (zie V.16).
   2.  Andries (Hayes) ZWART (zie V.19).
   3.  Jeltje (Hayes) ZWART, geboren op 07-06-1810 te Oosternijkerk, gedoopt op 01-07-1810 te Oosternijkerk, overleden op 20-10-1892 om 09.00 uur te Oosternijkerk op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-05-1836 te Oostdongeradeel met Jacob (Alberts) de VRIES, 24 jaar oud, geboren op 11-09-1811 te Nes, overleden op 21-08-1878 om 12.00 uur te Oosternijkerk op 66-jarige leeftijd.
   4.  Durk (Hayes) ZWART (zie V.23).
   5.  Seelie (Haies) ZWART, geboren op 25-08-1823 om 19.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 26-10-1823 te Oosternijkerk, overleden op 29-02-1840 om 06.00 uur te Oosternijkerk op 16-jarige leeftijd.

V.16    Pieter (Hayes) ZWART, slager/gardenier, geboren op 27-12-1805 te Oosternijkerk, gedoopt (Ned. Herv.) op 12-01-1806 te Oosternijkerk, overleden op 23-08-1873 om 23.00 uur te Oosternijkerk op 67-jarige leeftijd, zoon van Haaije PIETERS (zie IV.13) en Sjoerdje (Andries) VEENDORP, turfmeetster.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 20-05-1836 te Metslawier met Dieuwke (Jans) van der MEER, 29 jaar oud, geboren op 01-01-1807 te Het Bildt. Exacte geboortedatum niet te vinden; stond ook niet in de huwelijksakte.
Ook daar werd alleen 1807 vermeld.In overlijdensakte stond geboren te Metslawier. Overleden op 19-04-1851 om 02.00 uur te Oosternijkerk op 44-jarige leeftijd. Haar ouders waren Jan Pieters van der Meer en Japke Atzes.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 20-08-1853 te Oostdongeradeel, was bij dit huwelijk weduwe en hij weduwnaar van Dieuwke v.d. Meer. Echtgenote is Hiltje (Gerrits) WESTRA, 45 jaar oud, koopvrouw, geboren op 18-12-1807 te Metslawier, gedoopt op 03-01-1808 te Metslawier, overleden op 08-02-1894 om 15.00 uur te Lioessens op 86-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Gerrit (Jacobs) Westra en Doetje Johannes. {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17-05-1828 te Oostdongeradeel met Isaac CAHAIS, 24 jaar oud, boerenknecht, geboren op 25-09-1803 te Rinsumageest, gedoopt op 16-10-1803 te Rinsumageest, overleden op 10-12-1848 om 19.00 uur te Oosternijkerk op 45-jarige leeftijd. Uit de archieven heb ik vernomen dat dit echtpaar 8 kinderen heeft.
Froukje geboren 31-03-1829 Metslawier, Oostdongeradeel akte 68. Was getrouwd met Kornelis Lieuwes van der Ploeg op 15-05-1862 Dantumadeel, akte 21.Hij was geboren 26-07-1837 Sijbrandahuis en is overleden te Betterwird op 18-03-1876,van Beroep olieslagersknecht.Zij is overleden Betterwird, Westdongeradeel op 11-06-1877 akte 71.
Doetje geboren 27-12-1830 Metslawier,Oostdongeradeel,akte 206.Zij trouwde met Haike Wiegers de Boer op 24-05-1862 te Oostdongeradeel,akte 38.Haike is geboren 19-01-1833 Ternaard en overleden 18-05-1912 te Paesens.Zij is overleden op 28-11-1908 akte 115,Lioessens Oostdongeradeel.
Cristina geboren 21-05-1834 Oosternijkerk.Zij trouwde met Hendrik Piebes Loonstra op 14-05-1857,akte 22 te Oostdongeradeel.Hendrik is geboren 06-05-1831 Kollummerzwaag,boerenknecht.Overleden op 15-11-1881,akte 132 Westdongeradeel.Christina is overleden op 27-02-1919 te Hantum.
Janke geboren 21-11-1836 Oosternijkerk,Oostdongeradeel blad 111,is op 16 mei 1863 getrouwd met Jan (Annes) Buwalda akte 26 Oostdongeradeel.Zij is op 13-03-1907 overleden Lioessens Oostdongeradeel akte 34.Jan is overleden op 09-01-1906,akte 5 Lioessens Oostdongeradeel.Van beroep boerenknecht.
Gerrit geboren 11-03-1839 Oosternijkerk Oostdongeradeel,blad 26,beroep arbeider. Getrouwd op 16 april 1868 akte 5 Oostdongeradeel, met Antje Frederiks Schregardus,geboren 26-10-1837 te Nes,akte 162, Westdongeradeel. Het was haar 2e huwelijk.Emigreerde op 01-05-1889 met het gehele gezin naar Argentinie.Uit dit huwelijk zijn geboren:Hiltje;Tjitske;Baukje; Izaak;Froukje en Frederik.
Petrus geboren 12-04-1842 Oosternijkerk Oostdongeradeel,blad 41,is overleden 7 weken oud,blad 18 op 24-05-1842 Oosternijkerk Oostdongeradeel.
Pietje geboren 05-07-1843 Oosternijkerk Oostdongeradeel,blad 49,overleden op 14-05-1846 Oosternijkerk Oostdongeradeel blad 14.
Pieter geboren 24-11-1845 Oosternijkerk Oostdongeradeel,blad 95,overleden 27-01-1935 Wierum Westdongeradeel,akte 67,van beroep boerenknecht.Was getrouwd met Antje Sapes de Vries op 13-05-1871, akte 13 Westdongeradeel.
Antje is geboren 14-01-1847 te Wierum,van beroep boerenmeid en is overleden op 19-03-1928 te Wierum. Uit dit huwelijk zijn geboren:Isaak;Ettje;Sape en Hiltje. Zoon van Yzaak (Yzaaks) CAHAIS, onderwijzer in de franse taal, en Vroukje (Sakes) HOEKSTRA.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Haije (Pieters) ZWART, arbeider, geboren op 22-09-1837 om 10.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 29-10-1837 te Oosternijkerk, overleden op 15-07-1869 om 14.30 uur te Oosternijkerk op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-05-1865 te Oostdongeradeel met Doetje (Menzes) TAERDA, 28 jaar oud, geboren op 25-09-1836 te Oostdongeradeel, overleden op 15-03-1866 om 01.00 uur te Oosternijkerk op 29-jarige leeftijd. Heeft 2 dagen voor haar sterven het leven geschonken aan een levenloze dochter op 13 maart 1866 smiddags 12.00 uur. Ouders waren: Menze (Hendriks) Taerda en Maria (Klazes) Sipma.
   2.  Japke (Pieters) ZWART, geboren op 23-10-1839 om 14.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 24-11-1839 te Oosternijkerk, overleden op 19-07-1917 om 09.00 uur te Oosternijkerk op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-05-1869 te Oostdongeradeel met Gerben (Ouwes) POSTMUS, 25 jaar oud, schippersknecht, geboren op 31-01-1844 om 23.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 22-06-1918 om 11.30 uur te Oosternijkerk op 74-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Ouders waren: Ouwe (Jans) Postmus en Janke (Gerben) Vlasma.
   3.  Seelie (Pieters) ZWART, geboren op 04-06-1841 om 23.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 03-04-1849 om 03.30 uur te Oosternijkerk op 7-jarige leeftijd.
   4.  Jan (Pieters) ZWART (zie VI.60).

VI.60    Jan (Pieters) ZWART, arbeider, geboren op 25-10-1844 om 21.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 16-12-1916 om 22.00 uur te Oosternijkerk op 72-jarige leeftijd, zoon van Pieter (Hayes) ZWART (zie V.16) en Dieuwke (Jans) van der MEER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-05-1873 te Metslawier met Jantje (Geerts) WIERSMA, 26 jaar oud, geboren op 09-02-1847 om 09.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 14-01-1883 om 13.00 uur te Oosternijkerk op 35-jarige leeftijd. Ouders waren Geert (Johannes) Wiersma en Gaatske (Pieters) Visser.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter (Jans) ZWART, veldarbeider, geboren op 13-11-1874 om 03.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 09-06-1923 om 16.00 uur te Ternaard op 48-jarige leeftijd, 5 kinderen uit dit huwelijk.
Jantje, Meindert, Jan, Aafke en Nutte.Nutte is geboren op 3 maart 1911 Westdongeradeel. Nutte is overleden op 16 mei 1968 Oudega. Was ongehuwd.
Aafke geboren 8 juli 1906 Oostrum is getrouwd met Klaas (Daniels) Sijtsma op 10 mei 1928 Metslawier. Klaas is geboren op 24 oktober 1899 Oostrum en overleden op 4 februari 1986 Oosternijkerk en daar ook begraven.Aafke is overleden op 14 juli 1981 Oosternijkerk en ook daar begraven.Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren. Daniel, Pieter,
Willem, Willem, Aukje, Meindert, Baukje, Herman, Janette en Herman.
Meindert is overleden 27-01-1937 te Oosternijkerk. Was gehuwd met Divertje Bek.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-05-1904 te Westdongeradeel met Aukje (Meintes) de JONG, 25 jaar oud, geboren op 11-01-1879 te Nes. Kind erkend bij huwelijk ouders op 1 februari 1879. Overleden op 19-06-1958 te Oudega op 79-jarige leeftijd. Volgens de persoonskaart van het archief is Aukje na overlijden van Pieter opnieuw hertrouwd met Kornelis de Vries geboren 4 december 1864 te Smallingerland en overleden Oudega op 10 mei 1946. Ouders waren: Meinte (Nuttes) de Jong en Aafke Hoogakker.
   2.  Gaatske (Jans) ZWART, geboren op 18-04-1877 om 13.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 31-03-1878 om 11.00 uur te Oosternijkerk, 347 dagen oud.
   3.  Gaatske (Jans) ZWART, geboren op 07-08-1880 om 08.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 21-04-1971 te Paesens op 90-jarige leeftijd, begraven te Paesens (zie grafsteen).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-05-1905 te Oostdongeradeel met Aatze (Marten) KOUDENBURG, 23 jaar oud, geboren op 31-07-1881 om 15.00 uur te Paesens, overleden op 24-11-1954 te Paesens op 73-jarige leeftijd, begraven te Paesens (zie grafsteen). Uit dit huwelijk is een dochter geboren; Jantje geboren 27-08-1913 te Paesens. Zij is op 25 mei 1936 getrouwd met Kornelis Cuperus geboren 17-03-1912 te Paesens en overleden op 1 juli 1974 te Leeuwarden. Begraven te Paesens.
Jantje is overleden op 3 maart 2000 te Metslawier en ook begraven te Paesens, (zie grafsteen). Ouders waren: Marten Koudenburg en Bergtje Post.

V.19    Andries (Hayes) ZWART, gardenier/voerman, geboren op 10-11-1807 te Oosternijkerk, gedoopt op 29-11-1807 te Oosternijkerk, overleden op 06-12-1865 om 05.00 uur te Morra op 58-jarige leeftijd. Heeft metalenkruis gekregen wegens krijgsverrichtingen in 1830 1831.
1* afd.3* bat., 5* comp. Zoon van Haaije PIETERS (zie IV.13) en Sjoerdje (Andries) VEENDORP, turfmeetster.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-07-1836 te Oostdongeradeel met Dirkje (Willems) JAGER, 28 jaar oud, geboren op 23-02-1808 te Vrouwen Parochie, overleden op 01-05-1894 om 08.00 uur te Lioessens op 86-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Willem Dirks Jager en Maria Daniels Siegmans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerdtje (Andries) ZWART, geboren op 14-07-1837 om 01.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 13-08-1837 te Oosternijkerk, overleden op 18-05-1838 om 19.00 uur te Oosternijkerk, 308 dagen oud.
   2.  Dirk (Andries) ZWART, geboren op 12-03-1839 om 15.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 28-04-1839 te Oosternijkerk, overleden op 28-02-1840 om 06.00 uur te Oosternijkerk, 353 dagen oud.
   3.  Sjoerdtje (Andries) ZWART (zie VI.65).
   4.  Dirk (Andries) ZWART (zie VI.66).

VI.65    Sjoerdtje (Andries) ZWART, geboren op 12-03-1841 om 06.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 25-04-1841 te Oosternijkerk, overleden op 15-11-1902 om 12.30 uur te Ee op 61-jarige leeftijd, dochter van Andries (Hayes) ZWART (zie V.19) en Dirkje (Willems) JAGER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-05-1864 te Oostdongeradeel met Wiebe (Simons) JEPMA, 28 jaar oud, arbeider, geboren op 27-05-1835 om 15.00 uur te Ee, overleden op 17-02-1915 om 15.00 uur te Ee op 79-jarige leeftijd. Ouders waren Simon (Klazes) Jepma en Aaltje (Jans) Mokma.
Uit dit huwelijk:
   1.  Andries (Wiebes) JEPMA, geboren op 25-02-1865 om 11.00 uur te Ee, overleden op 08-12-1934 om 01.00 uur te Dokkum op 69-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn zover mij bekend 8 kinderen geboren.
Pieter geboren 01-03-1892 akte 33 Oostdongeradeel.Gehuwd op 26-05-1917, akte 39 te Oostdongeradeel met Dietske van den Burg.
Sjoerdje geboren 07-03-1893 akte 58,Oostdongeradeel.Gehuwd op 30-06-1910, akte 34 Barradeel met Klaas Roorda. Klaas is geboren 11-05-1885, akte 120 Barradeel.
Grietje geboren 03-06-1895 akte 194 Oostdongeradeel.Gehuwd op 20-05-1920 akte 48 Tietjerksteradeel met Meinte Faber. Meinte is geboren 03-04-1892 akte 107 Tietjerkstaradeel.Grietje is overleden 11-06-1984 begraven te Engelum. Meine Faber is overleden 07-07-1983 en begraven te Engelum.
Wiebe geboren 03-08-1896 akte 139,Oostdongeradeel.Overleden 06-08-1982 Ee en aldaar begraven. Wiebe was gehuwd met Renske Meijer geb.10-10-1899 en is overleden te Ee op 13-09-1970.
Klaas geboren 28-11-1898, akte 28 Oostdongeradeel.
Simon geboren 31-03-1900, akte 64 Oostdongeradeel en overleden op 04-02-1901, akte 30 Oostdongeradeel.
Simon geboren 22-08-1902, akte 164 Oostdongeradeel. Levenloos kind geboren 26-10-1909, akte 92 Oostdongeradeel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-05-1891 te Oostdongeradeel met Antje TERPSTRA, 20 jaar oud, geboren op 12-12-1870 om 06.00 uur te Oostrum, overleden in 1931. Haar ouders waren: Pieter (Klazes) Terpstra en Grietje (Eeltjes) Boersma.
   2.  Sijmen (Wiebes) JEPMA, geboren op 25-05-1866 om 07.00 uur te Morra, overleden op 11-11-1928 om 18.00 uur te Groningen op 62-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk voor zover bekend 3 kinderen. Wybe geboren 22-12-1891,akte 48.
Jacob geboren 11-11-1894,akte 164.Gehuwd met Trijntje van der Zon. geboren 05-11-1897. Jacob is overleden 12-07-1990 en Trijntje is overleden 10-01-1989. Beide begraven in Ee.
Andries geboren 19-02-1899, akte 30.Gehuwd met Anna Aartsma geboren 04-03-1895. Andries is overleden 21-06-1974 en Anna is overleden 13-12-1985. Beide begraven te Ee.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-05-1890 te Oostdongeradeel met Foekje (Jacobs) BRAAK DE, 25 jaar oud, geboren op 26-02-1865 om 10.00 uur te Westergeest, overleden op 05-04-1945 te Ee Oostdongeradeel op 80-jarige leeftijd. Ouders waren: Jacob Gerrits en Boukje de Boer.
   3.  Jan (Wiebes) JEPMA, kleermaker, geboren op 11-10-1868 om 21.00 uur te Ee, overleden op 16-12-1904 om 04.30 uur te Oostdongeradeel op 36-jarige leeftijd. Ongehuwd.
   4.  Durk (Wiebes) JEPMA, schoenmaker, laatste adres was in Paesens. Geboren op 26-12-1870 om 04.30 uur te Ee, overleden op 27-11-1944 te Oostdongeradeel op 73-jarige leeftijd. Durk was getrouwd met Aaltje Braaksma.Uit dat huwelijk zijn voorzover bekend geboren Durkje 21-11-1896, akte 207 en overleden 25-11-1897, akte 126 Oostdongeradeel. Aaltje geboren 09-09-1899, akte 154 Oostdongeradeel.
Sjoerdtje geboren 17-09-1904.Overleden 22-08-1990 en begraven te Ballum, Ameland.
Na het overlijden van Aaltje is hij opnieuw getrouwd met Antje Koopal.Bij huwelijk wettiging van 1 kind, dat zal Bauke geweest zijn, die geboren werd op 20-02-1909 Leeuwarden.Bauke is getrouwd op 7 november 1935 met Antje Nobel.Geboren 29-04-1912 Ameland.Antje is overleden 02-06-1993. Bauke is overleden 19-04-1985, beide zijn begraven te Ballum Ameland.
Janke Dieuwke geboren 16-11-1910 Noorddijk Groningen. Gehuwd op 14-08-1951 met J.de Jong. Wiebe geboren 16-09-1913 Noorddijk Groningen.Is getrouwd op 10-11-1942 met M.Sikkema.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 09-05-1896 te Oostdongeradeel met Aaltje (Wierds) BRAAKSMA, 20 jaar oud, geboren op 28-08-1875 om 13.00 uur te Nes, overleden op 03-09-1906 om 17.00 uur te Leeuwarden op 31-jarige leeftijd. Ouders van Aaltje waren: Wierd (Dirks) Braaksma en Aaltje (Ulbes) Elgersma.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 15-10-1910 te Noorddijk Groningen met Antje (Sijtses) KOOPAL, 33 jaar oud, geboren op 14-03-1877 om 18.00 uur te Arum, overleden op 03-01-1954 te Paesens op 76-jarige leeftijd. Ouders waren: Sytze Koopal en Janke Westra. Durk was weduwnaar van Aaltje Braaksma.
   5.  Klaas (Wiebes) JEPMA, kleermaker, geboren op 29-10-1873 om 20.00 uur te Ee, overleden op 27-10-1950 te Franeker op 76-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn zover mij bekend 4 kinderen geboren.
Jacob geboren 28-11-1898 Oostdongeradeel, akte 206.Gehuwd op 23-09-1920, akte 88 Kollummerland met Jantje Plutschouw. Jantje is geboren 20-10-1899 akte 169 Kollummerland.
Jan geboren 26-09-1900 Oostdongeradeel,akte 203.
Wiebe geboren 30-04-1905 Ee.Overleden 12-11-1991. Begraven te Vrouwenparochie (grafsteen). Getrouwd met Tjitske Schat, geboren 02-09-1910 en overleden 12-06-1997 te Leeuwarden. Begraven te Vrouwenparochie (grafsteen).
Iefke geboren 10-09-1908 Ee. Getrouwd op 23-05-1944 met Jan Vissia.Hij is geboren 28-07-1909 en overleden 17-08-93. Begraven te Ee (grafsteen).Iefke is overleden 20-11-1987 te Ee.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-05-1898 te Oostdongeradeel met Antje (Jacobs) MOSSELMAN, 21 jaar oud, geboren op 16-12-1876 om 04.00 uur te Anjum, overleden op 31-12-1950 te Oostdongeradeel op 74-jarige leeftijd. In archief gevonden dat Antje in 1890 een levenloos (zoon) kind ter wereld bracht akte 27. Oostdongeradeel. Haar ouders waren: Jacob (Ales) Mosselman en Iefke (Jelles) Postma.
   6.  Dirkje (Wiebes) JEPMA, geboren op 15-12-1875 om 02.00 uur te Ee, overleden op 04-04-1877 om 18.00 uur te Ee op 1-jarige leeftijd.
   7.  Gerben (Wiebes) JEPMA, geboren op 02-04-1879 om 16.00 uur te Ee, overleden op 11-03-1883 om 01.00 uur te Ee op 3-jarige leeftijd.

VI.66    Dirk (Andries) ZWART, vervoersknecht, geboren op 02-08-1856 om 13.00 uur te Morra, overleden op 23-08-1912 om 02.30 uur te Leeuwarden op 56-jarige leeftijd, zoon van Andries (Hayes) ZWART (zie V.19) en Dirkje (Willems) JAGER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-05-1877 te Oostdongeradeel met Stijntje (Roelofs) TRIEMSTRA, 20 jaar oud, geboren op 27-10-1856 om 11.00 uur te Lioessens, overleden op 24-03-1932 om 22.00 uur te Huizum op 75-jarige leeftijd. Ouders Roelof (Baukes) Triemstra en Doutzen (Habeles) Faber.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof (Dirks) ZWART, geboren op 30-08-1877 om 02.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 26-05-1948 om 16.00 uur te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-12-1905 te Leeuwarden met Hendrika (Petrus) FRANSEN, 23 jaar oud, geboren op 04-08-1882 om 11.00 uur te Leeuwarden, overleden op 26-09-1948 om 09.30 uur te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd. Haar ouders waren Petrus Fransen en Grietje Koster.

V.23    Durk (Hayes) ZWART, schippersknecht, geboren op 13-06-1813 te Oosternijkerk, gedoopt op 01-07-1813 te Oosternijkerk, overleden op 29-03-1853 om 18.00 uur te Oosternijkerk op 39-jarige leeftijd, zoon van Haaije PIETERS (zie IV.13) en Sjoerdje (Andries) VEENDORP, turfmeetster.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29-05-1848 te Oostdongeradeel met Wijtske (Thomas) HOLWERDA, 22 jaar oud, zakenvrouw, geboren op 25-10-1825 om 23.30 uur te Oosternijkerk, overleden op 30-03-1901 om 05.30 uur te Oosternijkerk op 75-jarige leeftijd. Haar ouders waren Thomas Tjeerds Holwerda en Lijsbeth Sjoukes Wiersma.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tomas (Dirks) ZWART, geboren op 05-04-1849 om 00.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 06-05-1849 te Oosternijkerk, overleden op 26-05-1880 te Oostdongeradeel op 31-jarige leeftijd.
   2.  Sjoerdtje (Dirks) ZWART (zie VI.70).
   3.  Tjeerd (Dirks) ZWART, leraar, geboren op 23-04-1852 om 18.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt (Ned. Herv.) op 21-07-1852 te Oosternijkerk, overleden op 07-06-1889 om 03.00 uur te Deersum op 37-jarige leeftijd. Hij had 6 kinderen, 4 uit zijn 1e huwelijk.Was hoofd der school te Deersum. Tjeerd doet op 17 december 1880 aangifte van een levenloos kind.
geb. op 15 december 1880 aktenr. 47 in Rauwerderhem wordt dit geregistreerd.
1.Anna geb: 23 februari 1874 Meppel.
2.Dirk geb. 11 februari 1876 en overleden op 6 april 1877.
3.Wietske Elisabeth geb: 14 februari 1878 Heereveen.Overleden 26-02-1920
te Poortugaal,akte nr60.
4.Hotstke geb: 9 april 1879 Deersum en overleden op 17 oktober 1879 Akkrum.
Uit zijn 2e huwelijk:
5.Dirk Sjouke (Sjouke is een veel voorkomende naam in de familie Hylkema). geb: 4 februari 1882 Deersum, aktenr 15.Overleden 27 augustus 1929 Grand Rapids Michigan. Begraven Fair Plains cemetery.
Vertrok op 6 september 1900 naar Haarlem, de Witstraat 30, was toen ongehuwd en sigarenmaker (Ned.Herv.).Haarlem bevolking 1900-1924 blz.672).Vertrok op 1 oktober 1901 naar Enkhuizen.Info Enkhuizen; archief verplaatst naar streekarchief in Hoorn.Dirk emigreerde in 1911 naar de USA. Eerst naar Vermont waar al een familielid woonde, maar had het daar niet naar zijn zin.Hij vertrok toen naar Grand Rapids Michigan. Is getrouwd op 15-08-1907 te Amsterdam akte 561 met Wiepkje (Willems) Houtstra geb 20-10-1883 Harlingen, akte 290. Zij is overleden in juni 1971 in Grand Rapids en aldaar begraven op de Fairplains cemetery.In de States werd ze Ida genoemd. Zij was dus de stiefzuster van Dirk Sjouke. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren. o.a. Bill=Willem Johannes, geboren 10 februari 1908 te Amsterdam. Hij is getrouwd 13-01-1939 te Steuben Indiana met Myrtle L.DElong. Zij is geboren op 28-12-1910. John is overleden 3 01-199. Ted= Tjeerd Gerrit geboren 21 juli te Amsterdam, en overleden 11-08-1995 Kent Michigan. John= Johannes Dirk, geboren 8 augustus 1910 te Amsterdam.
Johanna geboren 17-08-1912 Kent is getrouwd op 3-2-1931 met Fred Valkier. Hij is geboren op 17-08-1909. Johanna is overleden 25-12-1997, Fred is overleden 21-06-1992. Beide zijn begraven op de begraafplaats Fair Plains Michigan.
Alice is getrouwd met George Kaboos,George geboren 7-2-1909 en overleden 26-2-2003, Alice weduwe van George overleed 24 augustus 2003, 86 jaar Michigan USA.Beide zijn begraven op de begraafplaats Fair Plains Michigan. Agnes geboren 25-03-1915 is getrouwd met Alfred Cutler Hooper.Alfred is geboren 10-04-1906 en is overleden 13-06-1998 Middleville
Alfred en Agnes zijn begraven op de begraafplaats Hope Cemetery Middleville..Dirk had daar een sigarenwinkel (Tabacco shop) in centrum van Grand Rapids en maakte zelf ook sigaren, zoals hij vroeger in Holland al deed. Ze woonden Perkins Road.Het was een huis aan een meer. In 1929 overlijd Dirk aan slokdarm kanker.(gegevens gevonden via internet www.lifestorynet.com).
5.Hotske Alida geb: 23 november 1883 Deersum.
Uit het bevolkingsregister (Rauwerderheim blz. 188), maak ik op dat dochter Anna later bij M.Hylkema in Leiderdorp verbleef. Tjeerd zijn tweede vrouw zou in augustus 1889 naar Arum vertrokken zijn.Na zijn overlijden is zijn vrouw hertrouwd op 7 augustus 1890 met Willem J.Houtstra Harlingen.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 30-10-1873 te Akkrum Utingeradeel met Hotske (Melles) HYLKEMA, 24 jaar oud, geboren op 26-03-1849 om 23.30 uur te Akkrum, overleden op 12-04-1879 om 08.00 uur te Deersum Rauwerderhem op 30-jarige leeftijd. Haar ouders waren: Melle (Sjoukes) Hylkema geb. 17-04-1826 te Akkrum, overleden 18-08-1880, getrouwd 8 juni 1848 met Antje (Gerkens) Boetje afkomstig uit Gouijingarijp, geb. 13-01-1828 en overleden 26-01-1907.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 17-06-1880 te Deersum met Johanna Catharina van VREENINGEN, 27 jaar oud, geboren op 06-01-1853 te Rinsumageest, overleden op 28-03-1932 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd. Zij vertrekt op 9 mei 1890 met 2 kinderen naar Harlingen.Uit archief vernomen dat zij op 7 april 1890 in Harlingen is hertrouwd met
Willem Johannes Houtstra geboren Franeker op 22 augustus 1859, was
bakkersknecht (bevolking Harlingen blz. 191) akte 21. Hij was weduwnaar van Aukje Faber die in 1888 stierf.Uit dit huwelijk hebben beide nog 4 kinderen.
Jetske geboren in 1891. Getrouwd met Herman Moeshart, brigadier van politie te Amsterdam, later te Zeist. Beiden overleden Zeist, Jetske op ca. 91 jarige leeftijd. Gerrit geboren 1892. Getrouwd met Alida Pot( 1891-1985), agent van politie te Amsterdam overleden in 1960. Anna Wilhelmina geboren in 1894 ongehuwd was gezelschapsdame in Den Haag. Willem Theunis geboren in 1896, volgde HBS in Amsterdam, ging naar Indie en klom daar op tot hoofdvertegenwoordiger van de Borsumy. Getrouwd met Cornelia (??).Willem Theunis is na de oorlog gaan wonen in Zeist, aan de Boslaan 4 en is kort na 1983 overleden.
Sjouke is in 1911 geemigreerd, eerst naar Iowa en daarna naar Grand Rapids Michigan. Zijn vrouw Wiepkje woonde toen nog in Amsterdam en is later ook naar Michigan vertrokken. Dirk Sjouke overleed in 1928 aan kanker in Michigan. Uit dit huwelijk is in elk geval een dochter geboren: Johanna, die volgens gegevens op internet 90 jaar geworden is en die trouwde met
Fred Valkier geboren 17 augustus 1909 en overleden 21 juni 1992 te Lee Florida USA. Wiepkje is kort voor 1976 overleden.
Haar dochter Hotske Alida vertrekt op 14 september 1901 naar Rotterdam.
Waarschijnlijk getrouwd en woonde rond 1960 in de Kerkstraat in Amsterdam.
Willem Houstra en Johanna van Vreeningen zijn op 13 augustus 1902 in Amsterdam komen wonen en hebben daar op vele adressen gewoond. Haar ouders waren Gerrit van Vreeningen en Aaltje Jans Visscher.
   4.  Dirkje (Dirks) ZWART, geboren op 10-12-1853 om 20.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 21-02-1859 om 15.00 uur te Oosternijkerk op 5-jarige leeftijd. Bij haar geboorte was haar vader reeds overleden.

VI.70    Sjoerdtje (Dirks) ZWART, geboren op 04-12-1850 om 15.30 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 23-02-1851 te Oosternijkerk, overleden op 23-01-1929 om 14.00 uur te Oosternijkerk op 78-jarige leeftijd. Sjoerdje en Kornelis trouwden op huwelijkse voorwaarden. Waarschijnlijk omdat het kapitaal van Sjoerdtje voor die tijd nogal waarde had. Bij notaris Feenstra te Metslawier werd de akte verleden. Dochter van Durk (Hayes) ZWART (zie V.23) en Wijtske (Thomas) HOLWERDA, zakenvrouw.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-10-1879 te Oostdongeradeel, gescheiden na 5 jaar op 24-09-1885 te Leeuwarden van Kornelis (Jacobs) DIJKSTRA, schipper; commisionair; koopman, geboren op 28-05-1855 om 10.00 uur te Lioessens, overleden op 04-10-1915 om 16.00 uur te Morra op 60-jarige leeftijd. Dirk is gescheiden van zijn eerste vrouw Sjoerdtje Zwart.Hij is hertrouwd met Neeltje de Boer. Uit dit huwelijk hebben ze nog 7 kinderen.
Jitske geboren 06-02-1887 Lioessens akte 20. Getrouwd op 15 mei 1909 Metslawier met Jan (Andries) Wijbenga, gardenier, geboren op 11 november 1885 Niawier, overleden 29 september 1962 Niawier.Jitske is overleden op 27 januari 1939 Niawier.
Klaas geboren 03-06-1888 Lioessens,akte 3.Getrouwd 15 mei 1915 Metslawier met IJtje (Sjoerds) de Vries,geboren op 19 september 1881 Rinsumageest, overleden op 10 juni 1967 Brunssum. Klaas is overleden op 16 september 1944 Heerlen.
Jacob geboren 30-03-1889 Lioessens,akte 58.Getrouwd op 9 november 1912 Metslawier met Jinke (Fetzes) Hoekstra,geboren op 20 april 1889 La Colina Argentinie, overleden op 12 december 1926 Leeuwarden.Jacob is op 19 mei 1928 hertrouwt met Trijntje van der Kooi,geboren 16 september 1902 te Rijperkerk en overleden te Buitenpost op 25 juni 1990.Jacob is overleden op 3 januari 1947 Abbekerk.Jacob was melkrijder, gardenier.
Tjitske geboren 13-08-1890 Lioessens,akte 129.Getrouwd op 9 november 1912 Metslawier met Sipke (Taekes) Wouda,geboren 30 mei 1885 Metslawier, politieagent,overleden 25 oktober 1968 Dokkum.Tjitske is overleden op 9 april 1976 Dokkum.
Philippus geboren 24-03-1892 Lioessens,akte 49.Getrouwd op 5 juni 1924 Metslawier met Hendrikje (Jans) van Zalen,geboren op 12 september 1901 Anjum,overleden op 7 oktober 1931 Morra.Philippus hertrouwt op 4 februari 1933 te Metslawier met Sijtske Jacobs van der Lep,geboren 25 november 1913 te Stiens,overleden 1 augustus 1990 te Morra.Philippus was arbeider en rijwielhandelaar en is overleden op 3 februari 1968 Morra.
Willem geboren 02-08-1895 Lioessens.Getrouwd op 14 april 1916 Metslawier met Hendrikje (Willems) Dijkstra,geboren op 31 oktober 1895 Anjum en overleden op 14 september 1971 Anjum.Willem was arbeider,electriën en is overleden op 9 januari 1970 Dokkum.
Folkert geboren 03-10-1898 Lioessens,akte 174. Getrouwd op 6 februari 1924 Djakarta met Elisabeth Hedwig Hermanus Kramp, geboren 17 oktober 1903 te Stettin Duitsland. Zij is overleden 5 februari 1984 te Amsterdam.Is van haar gescheiden 13 maart 1947. Later hertrouwt te Batavia op 21 juni 1947 me
Hendrika Johanna Melis, geboren 8 september 1912 te Deventer. Ook van haar gescheiden op 21 juli 1951 te Djakarta.Hertrouwt weer en nu met Wilhelmine van Heert, geboren 2 januari 1924 te Djakarta, op 3 augustus 1951. Folkert was chef, controleur, hoteleigenaar en koopman en is overleden op 12 februari 1972 Den Haag.
Pieter geboren 03-08-1900 Morra, akte 160 en overleden op 20 januari 1901 Morra.
Grietje geboren 26-01-1904 Morra,was verpleegster.Is getrouwd op 13 februari 1926 Franeker met Johannes (Aukes) de Jong,verpleger,geboren 19 juni 1899 Rauwerd en overleden op 12 mei 1981 Franeker.Grietje is overleden op 19 oktober 1985 Franeker. Zijn ouders waren Jacob Pieters Dijkstra en Jitske Willems van Ek. {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op 14-04-1886 te Metslawier met Neeltje (Klazes) de BOER, 26 jaar oud, geboren op 01-10-1859 om 16.00 uur te Niawier, overleden op 10-01-1924 om 0.300 uur te Morra op 64-jarige leeftijd. Ouders waren Klaas Folkerts de Boer en Tjitske Pilippus Holdinga.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk (Kornelis) DIJKSTRA, geboren op 07-11-1880 om 02.00 uur te Oosternijkerk, gedoopt op 11-06-1883 te Oosternijkerk, overleden op 29-01-1952 om 03.15 uur te Grootegast op 71-jarige leeftijd.

IV.16    Evertje (Pieters) ZWART, geboren op 18-09-1780 te Oosternijkerk, gedoopt op 22-10-1780 te Oosternijkerk, overleden op 26-06-1818 om 22.00 uur te Niawier op 37-jarige leeftijd, dochter van Pieter HAYES (zie III.1) en Maaike EVERTS, dienstmeisje.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-05-1805 te Oosternijkerk met Dirk (Sijbrens) van der HOUT, 25 jaar oud, geboren op 21-06-1779 te Morra, overleden op 01-12-1846 om 12.00 uur te Morra op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijbren (Dirks) van der HOUT, geboren op 08-02-1806 te Lioessens, gedoopt op 23-02-1806 te Lioessens, overleden op 20-04-1806 te Lioessens, 71 dagen oud.
   2.  Siebren (Dirks) van der HOUT (zie V.27).
   3.  Pieter (Dirks) van der HOUT, geboren op 01-03-1810 te Morra, gedoopt op 01-04-1810 te Morra, overleden circa 1812.
   4.  Maaike (Dirks) van der HOUT (zie V.31).

V.27    Siebren (Dirks) van der HOUT, geboren op 26-01-1807 te Lioessens, gedoopt op 08-02-1807 te Lioessens, overleden op 02-05-1847 om 11.00 uur te Morra op 40-jarige leeftijd, zoon van Dirk (Sijbrens) van der HOUT en Evertje (Pieters) ZWART (zie IV.16).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-05-1839 te westdongeradeel met Teetsche (Bottes) de VRIES, 28 jaar oud, geboren op 20-06-1810 te Hantumhuizen, overleden op 14-12-1897 om 16.00 uur te Anjum op 87-jarige leeftijd. Trouwt na overlijden van eerste echtgenoot opnieuw met Wijtze (Mennes) Zijlstra op 26 oktober 1854, akte 64 Oostdongeradeel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sibbeltje (Siebrens) van der HOUT, geboren op 21-10-1840 om 03.30 uur te Hantumhuizen, overleden op 06-09-1848 om 21.30 uur te Hantumhuizen op 7-jarige leeftijd.
   2.  Dirk (Siebrens) van der HOUT, geboren op 14-03-1844 om 06.00 uur te Morra, overleden op 24-09-1854 om 10.30 uur te Hantumhuizen op 10-jarige leeftijd.

V.31    Maaike (Dirks) van der HOUT, arbeidster, geboren op 06-03-1814 om 20.00 uur te Morra (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 21-01-1892 om 13.00 uur te Morra op 77-jarige leeftijd, dochter van Dirk (Sijbrens) van der HOUT en Evertje (Pieters) ZWART (zie IV.16).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 07-09-1850 te Oldenhove met Kornelis (Sjoerds) LEIKER, 45 jaar oud, geboren op 03-03-1805 te Drachten (gezindte: Ned.Herv.), overleden op 09-06-1863 om 14.00 uur te Drachten op 58-jarige leeftijd. Bevolkingsregister Oostdongeradeel nr.292 zouden zij op 24 oktober 1864 naar Drachten zijn vertrokken.
N.B. Kornelis blijkt een relatie aangegaan te zijn met Antje Joukes L Veenstra geboren 30-11-1803 te Leeuwarden, gedoopt 14-12-1803 te Leeuwarden en overleden op 13-11-1858 te Noorder Drachten.Uit deze relatie zijn geboren: Sjoerd 30-11-1828 te Smallingerland.Melle geboren 10-01-1840 te Drachten 0.300uur.Antje was inwonende hulp in de huishouding.Ze ij echter niet getrouwd. Was beide geboorte van Sjoerd en Melle ongehuwd. Hun moeder was dus Antje Veenstra.
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk (Kornelis) LEIKER, geboren op 13-12-1851 om 17.00 uur te Oldenhove, overleden op 15-12-1901 om 01.30 uur te Oostdongeradeel op 50-jarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren, allen Oostdongeradeel.
Kornelis geboren 15-03-1880 blad 19, overleden 22-05-1880 blad 20.
Sikje geboren 06-01-1882 blad 1. Getrouwd 14-05-1915 akte 20 met Willem Seepma, geboren 30-06-1880 akte 139 Westdongeradeel.Sikje is overleden 14-06-1943, om 03.00 uur akte 31 te Oosternijkerk.
Maaike geboren 13-06-1883 akte 112, Metslawier. Getrouwd op 18-05-1912 akte 26 met Jan Tillema geboren 05-10-1878 blad 68,te Meslawier.Maaike is overleden op 10-10-1915 akte 110, Metslawier.Jan is overleden 24-01-1947 te Metslawier.Beide begraven te Morra.
Korneliske geboren 27-01-1886 akte 13,overleden 15-06-1892 akte 66, Oostdongeradeel.
Anne geboren 12-08-1888 akte 127,overleden 18-09-1888 akte 106 Oostdongeradeel.
Anna geboren 13-05-1890, 21.00 uur te Metslawier akte 71.
Kornelis geboren 12-12-1893 akte 227,Metslawier. Gehuwd met Geessien Voor in 't Holt op 01-08-1918 te Veendam, akte 95. Geessien is geboren 20-02-1891
Kornelis, rijksambtenaar is overleden te Haarlem op 27-06-1931, 1 uur voormiddag, akte 812. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1879 te Oostdongeradeel met Jiskje (Annes) JOUSMA, 26 jaar oud, geboren op 31-12-1852 om 09.00 uur te Morra, overleden op 28-04-1911 om 08.00 uur te Metslawier op 58-jarige leeftijd. Ouders waren Anne (Tjerks) Jousma en Sikje (Sapes) Sjoerdsma.
   2.  Grietje (Kornelis) LEIKER, geboren op 14-05-1853 om 23.00 uur te Grijpskerk, overleden op 24-03-1920 om 21.00 uur te Anjum op 66-jarige leeftijd. Ongehuwd.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software